Klió 2006/1.

15. évfolyam

In memoriam Udvari István

(1950–2005)

 

Gyógyíthatatlan betegségben 2005 novemberében elhunyt dr. Udvari István egyetemi tanár, az MTA doktora, a kiváló nyelvtudós, a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszékének vezetője, a Magyarországi Ukrainisták Egyesületének elnöke, a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja. Hosszú éveken át a Klió Alapítvány kuratóriumának tagjaként és folyóiratunk szerzőjeként segítette munkánkat. Természetétől idegen volt a kérkedés, az önmutogatás. Csendes alázattal szolgálta a tudományt és mindazt, ami a szellemi szépülésre, épülésre rendeltetett. Gyökereihez hű lelkes patriótaként a Felvidék 1947 Egyesület alapító tagja volt, egyik kezdeményezője a Vasvári Pál emlékét ápoló társaság létrehozásának. Az 1990-es évek elején főigazgató-helyettesként segítette kitartó, lelkes munkájával a Nyíregyházi Főiskola egyik jogelőd intézményét, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolát az átalakuló viszonyok közötti helykeresésben. Elhivatott tudósként maradt ereje Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatainak építésére. Közreműködésével teljesedett ki a Kárpátok Eurorégió keretei között a határmenti együttműködés Eperjessel, Ungvárral, Rzeszów-val és Szatmárnémetivel. Éveken át tartó betegsége sem akadályozta meg abban, hogy megkerülhetetlen publikációkat tegyen le az asztalra. Rendre visszatért a Mária Terézia-féle úrbérrendezés szláv nyelvű forrásaihoz, és élete végéig gyarapította az ukrán–magyar szótári adatbázist. Írásaival tartalmasabbá tette folyóiratunkat. Szabatosan fogalmazott soraival ráirányította figyelmünket a Kárpátalja történe­tével, Ukrajna pravoszláv egyházaival vagy a szlovákiai ruszinok helyzetével foglalkozó friss történeti munkákra. Hazai és külhoni szerzőket toborzott a Kliónak, támogató tanácsainak köszönhetően szűkös alapítványi forrásaink gyarapodtak. Fájdalmasan korai halála egy sokra hivatott tudósi pályát zárt le. Emléke ápolóiként köteles­ségünk, hogy híven vigyázzuk szellemi örökségét.