Klió 2004/1.

13. évfolyam

Összeesküvés-elméletek

Nicola del Corno, a Milánói Egyetem Történelemtudományi és Történeti Dokumentációs Tanszékének kutatója a forradalmak egy különösen érdekes magyarázatát mutatja be tanulmányában. Számos XVIII–XIX. századi szerző szerint az 1789-es francia forradalom és az 1848–49-es itáliai forradalmak hátterében egy-egy szövevényes összeesküvés állt.

Nicola del Corno írásában több olyan művet elemez, amelyek ezt az elméletet igyekeztek alátámasztani. Ezek közül kiemelkedik  Augustin de Barruel XVIII. századi Mémoires pour servir ŕ l’histoire du Jacobinisme című munkája, amelyben a jezsuita apát számos bizonyítékkal kívánta igazolni elméletét, miszerint a francia forradalom egy minden részletében előre megtervezett, egész Európát behálózó összeesküvés eredménye volt. Az összeesküvők enciklo­pédista filozófusok, szabadkőművesek, janzenisták voltak, de részt vettek benne miniszterek (Turgot, Necker) és uralkodók (a Habsburg II. József, a svéd III. Gusztáv, a lengyel II. Szaniszló, a dán VII. Keresztély) is, élükön a porosz II. Frigyessel, Voltaire-rel, D’Alambert-rel és Diderot-val. Bár az összeesküvők indítékai különbözők voltak, mindannyian mélyen gyűlölték a keresztény vallást.

Barruel művét nagyon hamar lefordították számos más nyelvre, s az ellenforradalom bestsellere lett. A könyv terjedése nyomán több írás is szüle-tett Európa-szerte, melyek az összeesküvés-elméletet próbálták újabb és újabb érvekkel alátámasztani. Meggyőződésükké vált, hogy a francia forra-dalom során az összeesküvők kezében a nép csak báb volt, amelyet a könyvek és a sajtó segítségével akarata ellenére fordítottak szembe az állammal és az egyházzal.

Nicola del Corno tanulmánya főleg az Itáliában készített művekkel foglalkozik. Ezek közül az egyik Francesco Gusta tollából született, aki a következő hasonlat­tal próbálta megvilágítani az összeesküvés célját: „a Filozófusok, az Illuministák és a Janzenisták olyanok, mint egy nemzeti hadsereg katonái, akik különböző fegyverekkel harcolnak, de egyetlen cél érdekében, azért, hogy a tradicionális társadalmat politikai és szellemi alapjaiban rendítsék meg” (160. o.). Más szerzők még ennél is tovább mentek, s a forradalmat a sötét erők, a Gonosz művének vélték.

A restaurációt követő időszakban is tovább élt a hit, hogy a titkos társaságok hálózata létezik, és folyamatosan a Trón és az Oltár ellen szervezkedik.

A XIX. századi szerzők java része Barruel munkáját tekintette kiindulópontnak. Antonio Capece Minutolo, a Kettős Szicíliai Királyság rendőrminisztere, a liberálisok ádáz ellensége szintén osztotta a jezsuita apát forradalomról vallott nézeteit. Egyetértett azzal, hogy nem a súlyos politikai, gazdasági és társadalmi helyzet vezetett a francia forradalom kitöréséhez, hanem kizárólag a titkos társaságok földalatti tevékenysége. Az összesküvés gyökereit visszavezette egészen a reformációig, amely felforgatta az addigi társadalmi rendet. Később újabb személyek csatlakoztak az összeesküvőkhöz: illuministák, szabadkő­művesek, janzenisták, liberálisok, a karbonárikhoz tartozók. Mindannyian egy szerteágazó, nemzetközi forradalmi szervezkedés résztvevői voltak, s céljuk a katolikus vallás, a fennálló politikai és társadalmi rend elpusztítása volt.

Monaldo Leopardi, Giacomo Leopardi apja kiterjesztette az összeesküvők körét a vagyonos rétegekre is, akik célja az uralkodók és a nép feletti hatalom megszerzése volt, melyet vagyonuk segítségével valósítottak meg. A titkos társaságok tehát a társadalom minden szintjén jelen voltak, s a háttérből irányították az eseményeket.

Az 1848–49-es forradalmak idején újra virágkorát élte az összeesküvés-elmélet. Giuseppe Spada  A római forradalom története című művében az 1848–49-es római eseményeket a titkos társaságok cselszövésének tulajdonította, hangsúlyozva, hogy a nép nem támogatta azok célkitűzéseit.

A szekták titkos üléseik alkalmával dolgozták ki terveiket, amelyek megvalósításában sok olyan személy vett részt, akik igazából nem voltak tisztában tetteik következményével, s azzal sem, hogy egy összeesküvés részesei, mivel a titkos társaságok vezetőinek cselszövései megtévesztették őket.

Az összeesküvés itáliai vezetői Gioberti és Mazzini voltak. A titkos társaságok Trón és Oltár feletti győzelmét Itáliában a második függetlenségi háború hozta meg, amelynek okát elsősorban abban látták az említett szerzők, hogy az összeesküvőknek sikerült szinte mindenkit behálózniuk, s a titkos szervezkedés világméretűvé vált.

Giacinto de’ Sivo a Kettős Szicíliai Királyság történetét bemutató munkájában Napóleont, a savoyai Károly Albertet, Byront, Giacomo Leopardit és Kantot is az összeesküvők közé sorolta.  Itália egyesítésében is a szekták szerepe volt a meghatározó de’ Sivo szerint, amelyet nemcsak Mazzini támogatott, hanem Cavour, az itáliai uralkodók tanácsadói, a Kettős Szicíliai Királyságban pedig a rendőrség, a bíróság, a camorra, az értelmiség, az életfogytiglani büntetésre ítéltek és a nemesség nagy része, Siracusa hercegével az élen.

A jezsuita, antiliberális, romantikaellenes Antonio Bresciani, és a szintén jezsuita Luigi Taparelli d’Azeglio, az ismertebb, mérsékelten liberális, piemontei hazafi Massimo d’Azeglio fivére ugyanígy vélekedtek az egységes Itália létrejöttének okáról.

A történelem e sajátos megközelítése a XX. században sem tűnt el. Képviselői közé tartozik Julius Evola, Gabriele Fergola, Giovanni Cantoni és Giuseppe Maria del Ninno, akik mindannyian a történelem rejtett dimenzióját tekintették meghatározónak a történelmi események magyarázatakor.

 

Nicola Del Corno: La setta e i complotti. Un’ossessione reazionaria nell’Italia del Risorgimento. Belfagor LVII, 2002. március, 157–176. o.

 

Száraz Orsolya