Klió 2003/3.

12. évfolyam

Denis Healey életrajza

Denis Healeynek, a Labour Párt egyik vezető egyéniségének életrajza igen kielégítő azok számára, akik átélték ezt az időszakot, és figyelemmel kísérték a kétpártrendszeren alapuló politikai küzdelmeket, amelyeket számtalanszor meghatározott a két párt vezetőinek egyénisége, küzdőképességük ereje és ellenfeleiknek elszántsága. Ebből a szempontból áttekintve Denis Healey életpályáját és Pearce életrajzát, igen világosan kirajzolódik egy politikai életút, amelyet megszabhatott volna személyének számos kiváló tulajdonsága, rendkívüli értelmessége, amely azt eredményezte, hogy nagyon sokszor igaza volt, politikai, külpolitikai valamint közgazdasági műveltsége mind a külügy­miniszterségre és pénzügyminiszterségre alkalmassá tette, s talán első osztályú miniszterelnök válhatott volna belőle, ha személyiségének egyéb vonásai, türelmetlensége, gyakran brutalitásba hajló durvasága az értetlenekkel szemben, nem szerzett volna igen sok ellenséget magának. Ez az életében és politikai pályafutása során alkalmazott stílus, gátlástalan szókimondás nem tette Healeyt elgondolkozóvá, boldog, megelégedett harcos maradt világ­életében, boldog családi élettel, kitűnő, művészi hobbikkal, hosszú, önmagához hű élettel.

 

Edward Pearce: Denis Healey: A Life in our Times (Denis Healey – egy életút a mi időnkben). London, 2002. 634 o.

 

H. Haraszti Éva