Klió 2003/3.

12. évfolyam

Sir Stafford Cripps

Az életrajzíró erősen rokonszenvez hősével. Peter Clarke, a szigetország egyik legszakavatottabb cambridge-i történetírója az igen összetett jellemű, szinte különc és ellentmondásos életpályájú Sir Stafford Cripps-et életszerűen, mondhatni teljes színpompájában mutatja be. Kitűnő olvasmány egy különös egyéniségről. A könyv egyik méltatója egy durva Churchill-véleménnyel kezdi beszámolóját (e szerint a második világháború angol koalíciós kormánya miniszterelnökéhez bejelentkezik Cripps, az egyik miniszter, s Churchill, aki éppen az illemhelyen üldögél, azt mondja az inasának, hogy egyszerre csak egy sz...-ral tud foglalkozni), s azzal végzi, hogy ez remek életrajz, de neki lúdbőrözött a háta, míg végigolvasta, és Churchill-lel ért egyet. (Andrew Rawnsley véleménye a The Observer-ben.)

Ez talán elég ahhoz, hogy az olvasók kíváncsiságát felkeltse Cripps iránt, aki mások véleménye szerint szent volt, tehetségben és magatartásban versenyezhetett Churchill-lel mint háborús vezetővel is. Cripps befolyásos személyiség volt a huszadik század közepi Angliában, és az életrajzíró Clarke-nek sikerült odaadó, teljes anyagfeltárással megvilágítani e kevesek által kutatott politikusi életpályát különcségeivel, személyes tulajdonságaival, politikai véleményváltásaival, de fontos nemzeti és társadalmi lelkiismere­tességével, időben és erővel megmutatkozó náciellenességével. Hogy „ünneprontó” szocialista, „vörös admirális”, „álszent értelmiségi”, forradalmi marxista volt-e Cripps, ezt mindenki maga ítélheti meg, olvasva e gazdagon dokumentált, igazságos életrajzot.

 

Peter  Clarke: The Cripps Version: The Life of Sir Stafford Cripps. (A Cripps-változat – Sir Stafford Cripps életrajza). London, 2002. 574 o.

 

H. Haraszti Éva