A Kistarcsai Kulturális Egyesület

tevékenysége

English version

A kistarcsai kalendárium oldalai


A Kistarcsai Kulturális Egyesület 1993 áprilisában kezdte meg mûködését. A civil szervezet feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon a településünkön folyó kulturális élet mûködéséhez.

Az Egyesületi tagok heti 1 alkalommal rendszeresen találkoznak, amikor ismeretterjesztõ elõadásokat tartunk. A tagok egy része elõadóként is szerepel, de gyakran hívunk meg a maguk területén elismert szakembereket. A klub jellegû esték nyitottak, a programokat a Kistarcsai Híradóban és hirdetõ táblákon közétesszük.

Már több alkalommal szerveztünk elõadóestet kistarcsai mûkedvelõk részére. Tehetséges gyerekek és felnõttek egyaránt szívesen mutatták be képességeiket.

Az Egyesület szervezi az évenként megrendezésre kerülõ szüreti mulatságot. Kistarcsán hagyománya és régóta megszokott ceremóniája alakult ki a színes felvonulásnak, majd az azt követõ bál menetének.

Elõször 1995-ben szerveztük meg a Kistarcsai Napokat. Ezt a rendezvénysorozatot a jövõben is szeretnénk minden évben megtartani. A nagyszabású megmozdulás lehetõséget nyújt a helyi önszervezõdõ csoportok bemutatkozására, vendégmûvészek meghívására és a lakosság nagy részének aktivizálására, hisz itt a kultúrán kívül más tevékenységek mûvelõi is részt vesznek.

Részletek az 1997-es Kistarcsai Napokról!

Segítjük a településünkön mûködõ amatõr csoportokat. Programokat szervezünk részükre, illetve lehetõségeink szerint anyagilag is támogatjuk õket.

1995-ben megjelentettünk egy kulturális kiadványt, melyben a településünkön élõ alkotók irodalmi, képzõ- és iparmûvészeti munkáiból válogattunk. Hasonló jellegû kiadvánnyal a jövõben is szeretnénk bemutatkozási lehetõséget nyújtani mindazoknak, akik akár hivatásszerûen, akár csak a megélhetésüket biztosító foglalkozásuk mellett, szabadidejükben folytatnak ilyen tevékenységet.

1996-ban Honfoglalási Hétpróba címmel a környezõ települések bevonásával rendeztünk millecentenáriumi napokat. Ezt az eseményt egy több évet átfogó - magyarság tudatot erõsítõ - sorozat bevezetõjének szántuk, melynek keretében 1997 õszén honismereti vetélkedõt rendezünk.

Programjaink összeállításánál figyelembe vesszük az egyesületünkön kívüli lakosok ötleteit javaslatait is. Újabb csoportok szervezõdését segítjük függetlenül mûködési jellegüktõl.

A Kistarcsai Kulturális Egyesület minden tagja térítésmentesen, társadalmi munkában végzi tevékenységét.

Az Egyesület mûködési területe Kistarcsa, ahol az önkormányzat tulajdonában levõ helyiségeket térítésmentesen használhatjuk. Az önkormányzat ezen felül anyagilag is támogatja rendezvényeinket, de az ott kulturális célra rendelkezésre álló összegek korlátozottak.

Terveink megvalósításában továbbra is számítunk a helyi vállalkozások és a településünkön mûködõ szervezetek segítségére, melynek egyik módja az anyagi támogatás.

Mindezen források figyelembe vétele mellett is szükséges pályázatok adta lehetõségek felkutatása.

Kérjük tekintse meg támogatónk, a Soros Alapítvány Web-lapját!