Schmidt Ferdinánd

" SCHMIDT ( később SMID ) FERDINÁND ( NÁNDOR )

1820.* Makó - 1899. Mindszent. Polgári születésű, magyar, római katolikus, nős, öt gyermek apja. Ügyvéd, 1848 májusától Szeged város szenátora.
        Decembertől százados a szegedi önkéntes ( Földváry Sándor-féle) zászlóaljban. Részt vesz a bácskai harcokban. 1849.május 13. (1)-százados az előbbiből szervezett 104. honvédzászlóaljnál a IV. hadtestben. A hegyesi csatában (július 4.) súlyosan megsebesül.
        A szabadságharc után alkalmatlanná nyilvánítják, nem sorozzák be. 1867/68. uradalmi tiszttartó Szegváron, a Csongrád megyei honvédegylet tagja. Később az algyői uradalom tiszttartója, majd ismét Szeged város tanácsnoka. "

Felhasznált irodalom: Bóna Gábor: Kossuth Lajos kapitányai; Budapest, Zrínyi 1988., 532.p.
 

" Schmidt Ferdinánd ( Szeged, 1820.- Mindszent, 1899. ) atyja József serfőző volt, anyja Rajndl Jozefa. Iskoláit feltehetően Szegeden végezte és középiskolai tanulmányainak befejezése után a pesti egyetemen jogot tanult.Egy ideig a Szegedi Piarista Gimnáziumnak volt tanulója. Abszolutóriumának elérése után joggyakorolatra ment és ezt követően ügyvédi vizsgát tett Budapesten. 1843-ban kéri polgárnak való bevételét Szegeden. Itt ügyvéd. A polgári katonaságnak ezredesi segédtisztje, majd kapitánya. 1843 áprilisában " kirugásai " miatt nyelvkötésben marasztalták. 1847-ben polgárőr kapitány, nemzetőr százados Felsővároson. 1848-ban polgármester jelölt. Tanácsnoknak választják meg.1849-ben bevonul honvédenek. Késobb törvényszéki és rögtönítélo bírósági ülnök. Adományt tesz a haza oltárára. A hadiválasztmánynak tagja. A 7. nemzetorszázad századosa. 104-es honvédzászlóalj parancsnok helyettese. Világos után Aradon orosz fogságba esik, átadják az osztrákoknak és azok haditörvényszék elé állítják. Átszállítják Pestre a Neugebaude-be, ahol fogvatartják, de végül is Haynau közvetlenül a menesztésekor általános amnesztiátrendel el, amely alá o is esik. 1867-ben a Mindszenti Szabadelvu Kör tagja. Uradalmi tiszttartó Szegváron. 1841.szept.22-én házasságot kötött Palásthy Katalin Jusztinával és Pallavicini gazdatisztje lesz. A Szeged Csongrádi Takarékpénztárnak alapító választmányi tagja volt. 1872.szept. 24-én a mindszenti uradalmi inspector Kálmán nevu gyermekének keresztatja és a további gyermekeinek is. Házasságából Leopoldina, Dezso, Gyula, Hermina és Ferdinánd János gyermeke származott."

Felhasznált irodalom: Tanulmányok Csongrád megye történelméből XIX.
                              Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgári-családok történetéhez Szeged,1992. 254.p.    
 


   Schmidt Ferdinánd síremléke


  Vissza a nyitóoldalra