Ajánlás a szabadságharc témakörének tanulmányozásához

A Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fiókjában őrzött eredeti dokumentumokról másolatot készítettünk a mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár részére. Így ezen dokumentumokat a könyvtárban is meg lehet tekinteni, melyek a következők:

- Bírói számadás. Bozó Lukáts kezelése alatt viteli nyilvántartás. 1849. (teljes)
- Currentale 1839/1849. (részlet)
- Csongrád Vármegye Nemesi Közgyűlés és Csongrád Vármegye Közcsendi Bizottmány jegyzőkönyvei. 1848. március 13-1848. május 03-ig. (részlet)
- Gyűlési lajstrom 1848/49.(részlet)
- A szentesi "Honvéd egyletnél" leigazolt élő honvédek betű szerinti név sorozata. (teljes)

Részletesebb tájékozódáshoz az alábbi könyveket ajánljuk:

- Keller Lajos: Mindszent története. Mindszent, Weisz I. Könyvnyomdája, 1900.
- Mindszent története és népélete. Mindszent, Mindszent Város Önkormányzata, 1996.

Köszönjük Labádi Lajosnak (Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fiókja igazgatója) és Rácz István- nak ( a hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola tanára )  az 1848/49-es forradalom és szabadságharc mindszenti eseményeinek bemutatásához nyújtott segítségét.
  Készült a Keller Lajos Városi Könyvtárban a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa támogatásával. Az anyagot gyűjtötte és szerkesztette: ifj. Ávéd János és Fuchsz Máté (Hódmezővásárhely, Bethelen Gábor Református Gimnázium tanulói), Benák Katalin és Urbaniczkiné Máriás Magdolna. Mindszent, 1998. szeptember 29.