Logopédiai szakszolgálat

 

MunkatársainkElérhetőségeinkLogopédiai TanévLetölthető Előadások

 

A logopédia múltja és jelene Békéscsabán

Városunkban a logopédiai ellátás 1970  óta működik az „Esély” Pedagógiai Központ ( jogelődje a Jókai u – i Ált. Isk.) szervezeti keretei között. 1970 – 1973 – ig Gyebnárné Egri Eszer foglalkozott a beszédhibás gyermekekkel. 1973 – ban Dr. Nagy Lászlóné vette át ezt a munkát Szanyi Antal igazgató úr pályázatát megnyerve. Az új logopédus az akkor Békéscsabán működő 30 óvoda összes nagycsoportos gyermekét végigszűrte, és megkezdte a beszédhibások kezelését. Ettől a tanévtől kezdve napjainkig a szűrés minden évben megtörtént. Sajnos a város hosszú éveken át nem biztosított a logopédia számára állandó helyet, emiatt gyakran került sor költözködésre.

1973 – 76 – ig az Ifjúsági Házban működött egy rádió – szakkörös, majd egy népművészeti teremben.

1976 – ban a Mednyánszki utcai KISKER – klub adott helyet.

1977 – 79 – ig a Wlassics utca egy romos házába került a logopédia. Miután ez a ház életveszélyessé vált, elköltözött a MESZÖV épületébe, a Petőfi utcába.

1986 – ban az újonnan megépült Belvárosi Általános Iskolában kapott helyet a logopédia. Miután az iskolának szüksége lett nyelvi tantermekre, innen is költözni kellett.

1990 – ben a volt Pártház épületébe költözött. Itt 10 évet töltöttek el a logopédusok a 3. emeleten.

 Majd - a gyermeklétszám csökkenése miatt – felszabadult egy csoportszoba a Belvárosi Óvodában, melyet egy kis átalakítással, 2000 – ben a logopédia kapott meg, immár Városi Logopédia néven. Jelenleg ez, mint központi telephely működik. A városban azóta több helyen is működik logopédia.

A logopédusok létszámát tekintve, 1973 – ban Dr. Nagy Lászlóné egyedül kezdte el a beszédhibások ellátását. Miután 1975 – ben GYES – re ment, Nagy Gyuláné lépett a helyére, majd 1977 – ben a Gyes után ketten folytatták ezt a városi munkát. 1979 – től feladataik ellátásába besegített Kovács Eszter és Nagy Anikó, akik főállásban a Kisegítő Iskolában dolgoztak. Nagy Gyula igazgató úr is a logopédián tartotta kötelező óraszámait. A Kisegítő Iskola beszédhibásaival 1980 – 86 között Székelyné Ernei Éva foglalkozott, de az értelmi fogyatékosok beszédhiba javítását kezdettől fogva ellátták a főállású logopédusok is néhány óraszámban. 1996 – ban Nagy Gyuláné nyugdíjba ment, helyére 1997 – ben Szabóné Gubucz Ildikó került friss diplomásként. Ekkorra már Kovács Eszter is főállású logopédus lett, így 4 főre növekedett a főállású logopédusok száma. / Nagy Gyuláné nyugdíjasként tovább dolgozott/. Az 1998/99 – es tavévtől egy újabb státust sikerült betölteni Szalai Edinával, akivel 5 főre emelkedett a főállású logopédusok száma. Ő először a Vandháti úti Iskolában látta el a gyermekeket. 2004 – ben GYES – re ment, majd ezt követően nem folytatta logopédiai tevékenységét. Helyére Gesztesi Lászlóné gyulai logopédus került. További létszámnövekedésre 2007 – ben került sor, amit a folyamatosan növekvő gyermeklétszám indolkolttá is tett.