Kezd§oldal
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság Tiszafüred
Vissza
Tiszafured
Címe:
Tiszafüred, Béke tér 8. sz. 5350.
Tel/fax: 036-59/351-3l8, 350-760
E-mail: tftu1635@mail.matav.hu

A parancsnok neve:
Kelemen Sándor tü. alezredes

A parancsnokság létszáma: 44 fõ.

Szerek:
  • 1 db. STEYER-ROSENBAUER 4000 gépjármûfecskendõ 
  • 1 db. MERCEDES-ROSENBAUER 4000 gépjármûfecskendõ 
  • 1 db. VW T4 mûszaki-mentõ 
  • 1 db. BOMBARD C-4 vízi-mentõ hajó 

A tûzoltóság Tiszafüreden 1877-ben alakult meg, a helyi elöljárók, orvosok, gaz-dák, iparosok közremûködésével. 1948-ig önkéntes tûzoltóságként tevékenykedett. Ekkor alakították meg az állami tûzoltóság helyi szervezetét, amely 1961-ig mûkö-dött így. Ebben az évben felszámolták az állami szervezetet és ismét önkéntes tûz-oltók vették át a mentõ-tûzvédelmi feladatok végzését.

1989. ismét fordulópontot jelentett, amikor a helyi államigazgatási szervek kezde-ményezésére ismét hívatásos tûzoltók vették át a mentõ-tûzvédelmi feladatok vég-zését.

A parancsnokságon jelentõs informatikai fejlesztõ munka indult meg 1991-ben, melynek eredményeként 1997-ben a BM. Tûzoltóság Országos Parancsnokság a helyi önkormányzattal együttmûködve informatikai továbbképzõ Központot létesí-tett a parancsnokságon.

A parancsnokság mûködési területének jelentõs részét teszi ki a a Tisza-tó, a maga természeti értékeivel, a Hortobágy, az ehhez kapcsolódó Nemzeti Park. Jelentõs a terület idegenforgalma.