Tiszaföldvár Város Önkormányzati Önkéntes Tûzoltóság /Köztestület/

Címe:
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs.u.2.


Telefon/Fax:
(56) 470-081, (56) 470-001

Parancsnok:
Béres László

Elnök:
Marosfalvi Ernõ Polgármester

Létszám: 10 fõ

Szerek:

A Tiszaföldvári Tûzoltó Egyesület alapítva: 1891. augusztus 22-én.

A Tiszaföldvári Tûzoltó Egyesület újjáalapítását, nyilvántartásba vételét 1989. május 23-án a Szolnok Megyei Bíróság a 85/1989. szám alatti végzésben rögzitette.

A Tiszaföldvári Tûzoltó Egyesület, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tûzoltóparancsnokság, a Megyei Tûzoltószövetség valamint a BM TOP közös egyetérétsével; 1994-tõl megelõzõ, mentõ, tûzkárelhárítási feladatokat lát el. Jelenleg 10 fõ ( fõ parancsnok/ 24-48 órás készenléti ügyelet formájában végzi tûzvédelmi feladatait. 1996. évtõl kisérleti jeleggel a BM TOP ideiglenes mûködési területet jelölt ki a Tûzoltó Egyesület részére.

A Tiszaföldvár Város Önkormányzati Önkéntes Tûzoltóság /Köztestület/ 1997. március 12-tõl bejegyzett, nyilvántartásba vett szervezet.

Fõ feladat, amely az ALAPSZABÁLY-ban is rögzítve van:

A Belügyminiszter Úr által, /1997. december 20-án hozott/ intézkedésében végleges mûködési terültet jelölt ki tûzoltóságunk részére. 1998. január 01-tõl kötelezõ közszolgálatási feladatként jelentkezik.

Tûzoltóságunka megelõzõ, mentõ és tûzkárelhárítási feladatait; Tiszaföldvár, Martfû, Cibakháza, Rákócziújfalu és Kengyel települések biztonságát óvja és védi.