Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tûzoltósága

Szolnok

Címe:
5000 Szolnok, József Attila út 14.
Tel/fax. (56) 421-100

Parancsnok:
SASVÁRI TIBOR tû.alezredes

A tûzoltóság létszáma: 109 fõ
Szerek felsorolása:  
 • Gépjármûfecskendõk:
  • Merceses-Rosenbauer TLF 2000
  • Bronto 2000 (2 db)
  • TÜ-11 Csepel
  • TÜ-3 Rába
 • Vízszállító
  • Tátra
  • Liaz
 • Habbaloltó
  • TÜ-4 Rába (2 db)
 • Emelõkosaras
  • Simon-S 400 Rába
 • Létra
  • IFA 30m
 • Daru
  • Kato 30 t
 • Mûszaki mentõszer
  • Csepel
 • Rohamcsónak
  • Bombard


Tûzvédelem régen és ma

 A Szolnoki Önkéntes Tûzoltóság 1885-ben alakult meg 50 taggal. 1908-ban a Vármegyei tûzoltóversenyen a Szolnoki Önkéntes Tûzoltóság csapata már elnyerte II. díjat. Nagy jelentõsége volt a tûzoltóság történetében, amikor 1897-ben 100 évvel ezelõtt bevezették az egységes egyenruhát, országos viszonylatban. 1926-ban az önkéntes tûzoltók saját erõbõl egy 1000 l/p-es lófogatú benzinmotoros fecskendõt szereztek be. Csak 1939-ben lett elõször gépkocsijuk, mely 8 - 10 embert tudott szállítani és vontatta a légoltalmi fecskendõt. 1927-ben jött létre a hivatásos tûzoltóság és mentõ tûzvédelmi feladatokat látott el 24 órás szolgálati rendszerben. A háború alatt, amikor megkezdõdött Szolnok bombázása már 5 - 6 különbözõ tipusú gépjármûfecskendõt kapott a testület, melyek kismotorfecskendõket is szállítottak. A front átvonulásával ezeket elõször Jászberénybe, majd nyugatra szállították. Minden elveszett, sose kerültek vissza.

 Polgármesteri Hivatal udvarán 1945-ben új életet kezdett a testület, vagyonuk egy pár ló, egy stráfkocsi, egy 400 l/p-es kismotorfecskendõ volt. 24 órás váltási rendszerben teljesítettek szolgálatot a tûzoltók.

 A Szolnoki Városi Tûzoltóság életében jelentõs változást csak 1948-ban megjelent 5090-es Kormányrendelet hozott, amely a városi tûzoltóság államosításával, felépítésével foglalkozott. Ezek után lett elegendõ létszám, megkapták a elsõ új felszerelést is, egy Dodge Weipon gépkocsit, egy 800 l/p-es kismotorfecskendõt és ezt szállító targoncát. A tûzoltók a városházáról a 68-asok útra költöztek a Tiszapartra, a volt katonai laktanyába. Megkezdõdött a rendszeres, naponkénti szakmai oktatásuk. Itt teljesítettek szolgálatot 1965-ig, amikor is kész lett az új korszerû tûzoltó laktanya. 1975-ig a tûzoltók 24 órás szolgálat és 24 órás szabad idõrendszerben, megterhelten látták el szolgálatukat. Ekkor tértek át a 24 óra szolgálat, 48 óra szabad szolgálati rendszerre. A felszerelések is gyarapodtak Mávag, Csepel, Fiat gépjármûfecskendõkkel, mûszaki mentõ felszerelésekkel, porraloltó, habbaloltó gépjármûfecskendõkkel, 30 m magas Magirus gépezetes tolólétrával.

 1956-ig a Szolnoki Tûzoltóság látta el a mentõ szolgálatot is. Mentõ gépkocsival szálllították a betegeket nemcsak a városból, hanem a megyébõl is a kórházakba.

1954. évtõl a Belügyminiszteri rendelet szerint hatósági munkakört kapott a tûzoltóság. A Szolnoki Tûzoltók évente mintegy 180 - 200 hatósági ellenõrzést végeztek vállalatoknál, szövetkezeteknél, intézményeknél. Ez a szám 1975-tõl, amikor a Törökszentmiklósi Járás és a parancsnokság megszünt mintegy évi 80 ellenõrzéssel szaporodott. A szolnoki parancsnokság a megye területének 40 %-án látott el hatósági és tûzoltással kapcsolatos feladatokat.

A tûzesetek száma a felelõtlenség, hozzá nem értés miatt megszaporodott. Feladta a munkát a tûzoltóknak. 1948-ban kigyulladt a zagyvarékasi katólikus templom tetõszerkezete. 1949-ben a Szolnoki Papírgyárban volt egy nagy tûzeset. 1955-ben az Ó-Szolnoki teherpályaudvaron kigyulladt egy 20.000 literes benzint szállító tartálykocsi szabálytalan lefejtés miatt. Itt alkalmazták elõször a tûzoltók a vízköddel való oltást.

 1956-ban a Martfû Tisza Cipõgyár raktára, 1957-ben a Gumigyára gyulladt ki. 1958-ban a Vas- és Faipari KTSZ-ben volt komoly tûzeset.

 1969-ben emberi gondatlanságból leégett a régi Centrum Áruház. Az emeletrõl 25 fõt mentettek le a tûzoltók létrával. Hogy az egész épület nem égett le az a korszerû felszerelésnek és a jól képzett tûzoltóknak volt köszönhetõ. 1975-ben volt a Szolnoki Tûzoltóság 90 éves. Ekkor egy nagy felhõszakadás történt egy délután Szolnokon és víz öntötte el a város egy részét. A Pletykafalut, a Partos kápolnát, a Megyei Kórház mögötti területet, a Csaba utcát és környékét, a Temetõ utcát, a MÁV. Jármûjavító mögötti utcákat, a lakásokban, az udvarokban állt a víz. Beteg embereket, bútorokat, értékeket kellett kimenteni. Váctól Debrecenig lévõ körzetbõl 20 tûzoltó egység volt itt segíteni. 72 órán át folyt a mentés, míg sikerült a vizeket kiszivatni és elvezetni. 1976. november 02-án 7 óra 50 perckor a Szolnok, Tóth F. út 1-3. szám alatt 3 emeletes lakóházban gázrobbanás történt. 24 lakás romba dõlt, 16 életveszélyessé vált, 13 halálos áldozat volt - a romok között találták meg a tûzoltók õket. 10 személyt a romok közül mentettek ki. A káreset több mint 48 órás munkát adott a tûzoltóknak. A 70-es évek végén a Cukorgyár szeletraktárában keletkezett tûzeset, az akkori értéknek megfelelõen 16 millió Ft kár keletkezett, de a tûzoltók a szakszerû beavatkozással megmentették az Urebetin üzemet.

 A Fészek Áruház raktárában keletkezett tûzeset a szemetes konténerbe dobott cigarettavégtõl. A tûzesetnél akkori értéknek megfelelõen 30 millió Ft kár keletkezett, de a tûzoltók szakszerû beavatkozásának köszönhetõen az áruházat sikerült épségben megmenteni. Ott voltak a szolnoki tûzoltók az algyõi nagy gázkitörésnél, éppúgy mint a fájó emlékû 1964. karácsonya elõtti szolnoki vasúti balesetnél, az 1971-es nagy Tiszai árvíznél, amikor motorcsónakkal szállították el az embereket az elárasztott területrõl. 5 fõ 9 napon át dolgozott, számukra összefolyt a nappal az éjszakával. 32 embert mentettek ki az ár szorításából. Lám nem csak tûz ellen harcolnak a tûzoltók ! A tûzoltók a tûz elleni harcra gyakorlatokon készülnek fel és tûzoltóversenyeken. 1964. évben a Szolnoki Tûzoltóság országos tûzoltóversenyen gépjármûfecskendõ szerelésben I. helyezést ért el.

 Az 1980-as és 90-es években sem csökkent a tûzesetek és káresetek száma.

 1994. december 02-án történt a szajoli vasúti katasztrófa, amikor a Budapest felõl érkezõ gyorsvonat 110 km/h sebességgel belerohant az állomás három épületébe. 200 tûzoltó dolgozott 2 napon keresztül, így 54 személyt sikerült megmenteni a roncsokból és a romok alól. Sajnos 31 ember életét vesztette.

 1997. julius 29-én esõcsatorna forrasztása következtében kigyulladt a Kõolajkutató RT. Székházának tetõszerkezete. 53 tûzoltó tudta csak megfékezni az elharapódzó lángokat éjfélre. Több mint 200 millió Ft kár keletkezett.

A Szolnoki Tûzoltóság 1995-ben vált az önkormányzat intézményévé gazdasági szempontból is.