Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó Parancsnokság Mezõtúr

Címe:
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 2.sz.
Tel/fax.: (56) 350-991
E-mail: tuomtur@c3.hu

Parancsnok:
Dr.Hock Ernõ tû. alezredes

Létszám: 43 fõ
Szerek:
  • Mercedes-Benz Rosenbauer TLF 2000
  • IFA W50 TLF 16
  • TÜ-4 /vízszállítónak átalakítva/
  • IFA P-1500

A tûzoltóság rövid története:

A mezõtúri fõtér északi sarkán félreesõ, de nem elhanyagolható épület a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság épülete. A város önkormányzata 1927-ben döntött úgy, hogy a régi, földszintes, omladozó tûzoltó õrszoba és szertár helyett Fecska László budapesti építész tervei alapján új tûzoltólaktanyát építtet.1929-ben került sor a laktanya ünnepélyes átadására. .Az új épület tágas, az akkori idõk szerint modern volt, és jogos büszkeségére szolgált a város lakóinak. Az épületet 1988-89-ben bõvítették és felújították. ma. is az ország egyik legszebb tûzoltólaktanyája. Falán emléktábla hirdeti, hogy 1986-ban ünnepelték a mezõtúri szervezett tûzoltóság megalakulásának 100. évfordulóját. Ekkor került a városháza és a tûzoltóság között húzódó fal mellé épített talapzatra egy lóvontatású, kézi mûködtetésû tûzoltószer, amely a tér távolabbi pontjairól is odavonzza. a látogatókat. A tûzoltóság 1886-ban önkéntes alapon szervezõdött és egyesületként mûködött. A század elejétõl már fizetett tûzoltói is voltak a városnak, de 1945-ig rnég létezett az önkéntes egyesület is.1946 óta fizetett, majd állami, ma pedig hivatásos önkormányzati tûzoltók õrzik Mezõtúr és környéke lakóinak, mezõgazdasági és ipari üzemeinek értékeit a tûz pusztításától. Az elmúlt 100 év tûzvédelmének története a Mezötúri Helytörténeti Füzetek soraiban megjelent kiadványban olvasható.