F§oldal Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság Kunszentmárton Vissza

 
Címe:
5440 Kunszentmárton, Munkácsy u. 1/a
Tel/Fax: (56) 461-389
E-mail: ksztmtu@c3.hu

Parancsnok:
Halasi Balász tû. alezredes

Szerek:

A Kunszentmártoni önkéntes Tûzoltó Egyesület 1892. január 3-án alakult. Az egyesület feladata a Kunszentmártani Hivatásos Önkarmányzati Tûzaltóság illetékességi területén keletkezett tûz- és károsetek fslszámolásában segítkezzen a más megyékbõl ideérkezõ hivatásos tûzoltóknak. Ezen feladatuk nagymértékben befolyásalta a Tiszazug tûzvédelmét, mivel a Kunszentmártoni Hivatásas Önkormárnyzati Tûzaltóság csak 1998. november 01. óta rendelkezik vonulós állománnyal. Mintegy 10-éve az önkéntes Tûzaltó Egyesület tagjai 24/48 órás váltási rendszerben híradó ügyeletes feladatokat is elláttak. Így állandó kapcsalatban voltak hivatásas tüzoltóparancsnokságakkal. Az önkéntes tüzoltók riasztása kezdetben futár segitségével, késõbb CB rádióhálózaton keresztül történt.

1953. július 1.-óta mûködik Kunszentmártanban Hivatásos Tüzoltóság, melynek vezetõje elõszõr; mint a Járási Tanács mellé kirendelt tüzrendészeti szakértõ , ????????????? Az évek múlásával újabb név váltazás következett be az új név "Járási Tûzoltóparanasnokság " majd ebböl Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság " elnevezés alatt végezte a Tiszazug /13 település/ tûzvëdelmével kapcsolatos feladatait. Az állami irányitásban Lovas Ferenc õrmester, Jakab Mihály fõtörzsörmester, Major János százados, Rideg Pál hadnagy, Szõka Kálmán százados ,1965-töl 1984, november 30-ig Szilágyi János örnagy müködött közre, mint Járási Tûzoltóparancsnak, 1984 óta Halasi Balázs alezredes vezeti Kunszentmártonban a Hivatásos Tûzoltóságot ,1997. óktóber 31.-én avatták fel Kunszentmártonban a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltólaktanyát, amely 38 fõ hivatásos tûzoltó, és 2 fõ közalkalmazott számára biztosít munkalehetõséget, lmmár az évtizedekek óta megkapott illetékességi terület nagy része elsõdleges mûködési területévé vált.