Kezdõlap

Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tûzoltóság

Egy lapot vissza

 

Címe:
Karcag, Madarasi u. 2. 5300
Tel/Fax: (59) 311-311
E-mail: karcagtu@c3.hu

Parancsnok neve:
Lévai Kálmán tû. alezredes

Létszám: 58 fõ.

 
Szerek felsorolása:
  • Mercedes-Benz Rosenbauer TLF4000 gépjûrmûfecskendõ 
  • Csepel Metz 755.15
    gépjûrmûfecskendõ
  • Mercedes-Benz Rosenbauer TLF 4000
    vízszállító
  • IFA W50 DLI3O
    létra

A tûzoltóság rövid története:

Egy ránk maradt alapszabályzatból kiderül, hogy már az 1816-tól mûködött Önkéntes Tûzoltó Egylet Karcagon, Nagykun Karcagi Önkéntes Tûzoltó Egylet néven. Ezt követõen hosszabb-rövidebb ideig mûködtek tûzoltó egyletek. A mai hivatásos tûzoltóság jogelõdjének tekinthetõ az 1924-ben bejegyzésre került önkéntes tûzoltóság, melynek több épület is otthont adott, a ma is korszerûnek mondható laktanya kb.1954-ben épült. A `80-as éveknek köszönhetõen a tûzoltóság és a lakosság kapcsolata egyre pozitívabb lett, nyitottabbak lettünk. Több rendezvény szervezésében és lebonyolításában vettünk részt. Aktívan közremûködtünk tornatermek és sportudvarok építésében. Rendszeresen segítséget nyújtottunk olyan esetekben, ahol a felmerülõ probléma megoldásához szükséges , eszközökkel, felszerelésekkel csak mi rendelkeztünk. Eveken keresztül jégpályát készí- tettünk a város lakosságának örömére. A tûzvéde-lemre való nevelést, az ifjúságnál kezdtük.1992-ben megalakult (és azóta is si- keresen mûkö-dik) a "Karcagi Diáktûzoltó Szövetség". Illetékességi területünk több mint 50 km-es távolságig terjed ki. Hozzánk tartozik: Be- rekfürdõ, Kunmadaras (ezek mint elsõdleges mûködési kör-zet), Kunhegyes, Tiszaroff, Tiszagyenda, Bánhalma, Kenderes, Kisújszállás is. De segítség-nyújtásra az RST szerint igénybe vehet bennünket például a debreceni, szeghalmi szolnoki, mezõtúri, tiszafüredi, püspökladányi, berettyóújfalui, hevesi és jászberényi tûzoltóság is. A nehéz, egészségkárosító munkának tulajdoníthatóan sajnos több idõsebb kollégánk kénytelen volt hamarabb nyugdíjba menni. Ezért igen csak megfiatalodott az állományunk, az átlagélet-kor 31 év. Házon belül több szakma szakemberei is megtalálhatók, ezt használjuk ki, mikor a felszerelések és a laktanya állagának megóvása érdekében végzett karbantartásokat, javításo-kat szinte teljes mértékben önerõbõl végezzük. A lakosság iránti segítõkészségnek és az eddigi munkánk elismerésének gyümölcse, hogy felszereléseink, gépjármûveink a mai kor követelményeinek megfelelnek. Hiszen `94-ben a helyi önkormányzat és a város vállalkozóinak segítségével sikerült megvásárolnunk egy Csepel Metz típusú gépjármûfecskendõt. Az elmúlt évben pedig sikeresen pályáztunk egy félnehéz kategóriájú gépjármûfecskendõre, egy vízszállítóra és egy mûszaki mentõre is, amibõl a Mercedes Rosenbauer gépjármûfecskendõt már meg is kaptuk. Természetesen ezen pályázatok elnyerésében is az önkormányzat elismerése, pozitív szemlélete és anyagi támogatása játszott nagy szerepet.