Kezdőlap
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tûzoltóparancsnokság
Vissza
 

Parancsnok: Hoffmann Imre tû.ezredes

A megyei szintû tûzvédelmi szervezet különbözõ formákban (megyei tûzrendészeti osztályparancsnokságként, megyei tûzoltóparancsnokságként) középirányító szervként a létrehozását követõen az adott jogi környezetbe ágyazva végezte tevékenységét hol több, hol kevesebb hatáskörrel. A megyei tûzoltóparancsnokság jelenleg a Belügyminisztérium Tûzoltóság Országos Parancsnokság parancsnokának irányítása mellett hivatásos állami tûzoltóságként mûködik. Illetékessége a megye közigazgatási területére terjed ki. A tevékenysége során figyelemmel kíséri és segíti a helyi önkormányzatok tûzvédelmi, mûszaki mentési és a tûzoltósággal kapcsolatos tevékenységét, szakmai felügyeletet gyakorol a hivatásos önkormányzat, az önkéntes és a létesítményi tûzoltóságok szakmai tevékenysége felett és segíti a tûzoltó egyesületek szakmai munkáját. Ezen túlmenõen ellátja, koordinálja a tûzvédelmi oktató tevékenységet, tûzvédelmi felvilágosítást végez, valamint szakhatósági és szakértõi tevékenységet lát el. A megyei tûzoltóparancsnokság egy objektumban mûködik Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tûzoltóságával.

1997. évben a parancsnokság megalapította a Tûzvédelemért díjat.