Az 1994./1.szám   tartalma:

TANULMÁNYOK
Angelusz Róbert: Optikai Csalódások
Szurkos Mária: Közvélemény a társadalmi veszélyekrõl
Vásárhelyi Mária: A nemzeti és a területi kérdés a közgondolkodásban

MÉDIA
Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Véleményirányítók a sajtóról

MÛHELY
Bartók János: Pártpreferenciák Magyarországon - 1992-1993

ORIENTÁCIÓ
F. D. Allport: Egy közvélemény-tudomány felé

TALLÓZÓ
Fontos hírek (Tardos Róbert)
Civil társadalom, szabad  média (Tölgyesi János)
Közvélemény (Albert Fruzsina) 
 

Az 1994./2. szám tartalma:
 

KÖZGONDOLKODÁS
Angelusz Róbert: A nyilvánosság szereplés esélyei
Vásárhelyi Mária: Rendszerimázsok változása a rendszerváltás folyamatában

MÉDIA
Gálik Mihály: Törvényre várva
Róka Jolán: A vizuális manipuláció szerepe az imázsteremtésben
Terestyéni Tamás: Szakadék a televíziós tájékoztatás és a közönség között a választást megelõzõ idõszakban

SAJTÓTÖRTÉNET
Mátay Mónika: Nemes nemzetálom...

MÜHELY
Bartók János: Tudomány és technológia a közvéleményben

TALLÓZÓ
Médiakutatás Nyugat-Európában (Nagy Zsolt)
Politika sötét színekben (Tardos Róbert)
A Kommunikációtudomány kézikönyve (Tölgyesi János)

             (Folyóiratunkat 1994 õszén indítottuk újra, ezért ebben az évben csak 2 szám jelent meg. ) 

Az 1995./1.szám   tartalma:
 

KÖZGONDOLKODÁS
Angelusz Róbert - Tardos Róbert: A közvélemény-kutatás mint a választói döntés motívuma

MÉDIA
Besztercei Gábor: Melyik köz, milyen szolgálat?
Gálik Mihály: Fogyasztás a médiapiacon
Lendvay Judit: A médiaháború statisztikája

KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA
Terestyéni Tamás: Nyilatkozat és cáfolat

ORIENTÁCIÓ
Svennik Hoyer-Epp Lauk: A hivatásos újságírás és a civil társadalom

TALLÓZÓ
A választások értelme (Csepeli György)
A közvélemény-kutatás (kimûvelt) közönsége (Tardos Róbert) 
 

Az 1995./2.szám   tartalma:
 

KÖZGONDOLKODÁS
Vásárhelyi Mária: Az intézményrendszer presztízsérõl

MÉDIA
Bartók János-Terestyéni Tamás: A televíziós tájékoztatás és a közönség a választást követõ idõszakban
Gálik Mihály: Verseny és szabályozás az újságpiacokon
Lendvay Judit: Közönségkutatás a Magyar Televízió teletext-szolgáltatásáról

KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA
Terestyéni Tamás: Helyzetkép az idegennyelv-tudásról

ÚJ TECHNIKÁK
Tölgyesi János: Multimédia, hipermédia és ami még utána jön...
Kunszenti Ágnes: Interaktív multimédia tanítási-tanulási célra

MÛHELY
Z. Karvalics László: Információ versus(?) kommunikáció

ORIENTÁCIÓ
Leslie Kish: Teljes körû  adatfelvételek és gördülõ minták

TALLÓZÓ
A mobilizált választó (Tardos Róbert) 

Az 1995./3-4.szám   tartalma:
 

KÖZGONDOLKODÁS
Csepeli György: Kulturák kereszttüzében, avagy a népek közötti kommunikáció esélyei

MÉDIA
Gálik Mihály: A közönség panasza
Kéri László: Politikai vitamûsorok a Magyar Televízióban
Lendvay Judit: A külföldi tévéadók vételi lehetõsége, potenciális közönsége

KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA
Angelusz Róbert - Tardos Róbert:Megszólítások egy átalakuló világban

MÛHELY
Bartók János: Pártpreferenciák motívációi az 1994-es választások elõtt
Szilágyi Erzsébet: A tömegkommunikációs sorozatok néhány mûfaji jellegzetessége

ORIENTÁCIÓ
Komlósi László Imre: A jelenkori érveléselmélet kérdései
Pléh Csaba: A mai megismeréstudomány alapkérdései

KITEKINTÉS
Kováts Ildikó: Kommunikáció- és médiakutatás nemzetközi perspektívából
Róka Jolán: A kommunikációkutatás két modelljérõl

TALLÓZÓ
A sokarcú szimbólum (Kis Paszkál)
Korlátolt elõrelátás vagy az elõrelátás korlátai? ((Tardos Róbert) 
 

Az 1996./1.szám tartalma:
 

KÖZGONDOLKODÁS
Angelusz Róbert: A cigányellenesség és a pluralizmus ignoranciája
Csepeli György-Závecz Tibor: Mindennapi kozervatizmus Magyarországon
Lengyel György-Tóth István János: Az életszínvonallal való elégedetlenség társadalmi tényezõi

MÉDIA
Lendvay Judit: A magyarnyelvü televíziós mûsorkínálat potenciális közönsége

KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA
Terestyéni Tamás: Kommunikációs zavarok a mai magyar társadalomban

KITEKINTÉS
Kováts Ildikó: A kommunikációs szakképzés nemzetközi tapasztalatai

ORIENTÁCIÓ
Komlósi László Imre: A jelenkori érveléselmélet kérdései

TALLÓZÓ
Nyelv és társadalom (Barát Erzsébet)
A nyelv Darwinja: John Langshaw Austin (Bodor Péter)
Nyelv, hagyomány, közösség (Nádasdy Nóra) 

Az 1996./2.szám tartalma:
 

Lázár Guy (1944-1996)

KÖZGONDOLKODÁS
Lázár Guy: Vélemények a magyar nemzeti karakterrõl
Lázár Guy - Marián Béla: A politikai dimenziók a közgondolkodásban

MÉDIA
Gálik Mihály: A minõségi újság
Zsolt Péter: Tömegkommunikáció: rendszer vagy mezõ?

KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA
Terestyéni Tamás: Funkcionális illiteráció

MÛHELY
S. Nagy Katalin: Interjúkészítés videokamerával

KITEKINTÉS
Bene Sándor: Közvélemény-történet és toposzkutatás

ORIENTÁCIÓ
Petõfi S. János: Egy multimediális szövegek elemzésére alkalmas jelmodell néhány aspektusa

TALLÓZÓ
Kommunikációkutatók dialógusa az Internetrõl (Tölgyesi János) 

Az 1996./3.szám tartalma:
 

NEMZETKÖZI INFORMATIKAI STRATÉGIA
Tervezet

KITEKINTÉS
Szegi-Tóth Ferenc: A globális környezeti kockázatok kommunikációja: a savas esõ a magyar sajtóban

TALLÓZÓ
Az amerikai média külföldrõl nézve (Kováts Ildikó) 

Az 1996./ 4.szám tartalma:
 

KÖZGONDOLKODÁS
Heller Mária - Rényi Ágnes: A nyilvános kommunikáció szociológiai modellje
Varga Károly: Mi az, hogy "csigalépcsõ"?

MÉDIA
Gálik Mihály: A rádiózás fejlõdésének amerikai és európai  útja

KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA
Terestyéni Tamás - Vásárhelyi Mária: A vélemény szent, a hír szabad

MÛHELY
Birk Zoltán: Az utcanevek és változásaik társadalmi jelentése
Szakáts Mara: Az Erdélybõl áttelepültek identitáskeresései

KITEKINTÉS
Tölgyesi János: Mikrokonferencia: videokonferenciára épülõ új kommunikációs forma az Interneten

ORIENTÁCIÓ
Pléh Csaba: Empirikus tudományok, filozófia és a rendezõ tudományok": hullámzó divatok és valóságos igények 

Az 1997./ 1.szám tartalma:
 

SPORT ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ
Dénes Ferenc: A sport kapitalizálódásának esete a magyar sporttörvénnyel
Urbán Ágnes: Sportüzlet, média és társadalom
Misovicz Tibor: Mi megy a tévében?
Tamásik Tibor: Kik azok a sportújságírók, és hogyan küzdenek a szakmai sikerért?
Beck László-Hadas Miklós: Olimpia és nemzeti identitás. Az atlantai olimpia televíziós közvetítésének néhány jellegzetessége

MÉDIA
Gálik Mihály: Van törvényünk...

ÚJ TECHNIKÁK
Moldován István: Elektronikus sajtó, elektronikus publikálás

KITEKINTÉS
Pléh Csaba: Történetek megértésének kutatása. A kisérleti pszichológia és a (poszt)modern irodalom 

Az 1997./ 2.szám tartalma:
 

DOKUMENTUM
Jelentés közszolgálati hírmûsorok tartalomelemzésérõl

KÖZGONDOLKODÁS
Varga Károly: Közvéleménykutatási eredmények stratégai elemzése

MÉDIA
Lévai Imre: Médiakritika - akkor és most
Horvát János: A negyedik hatlmi ág?
Gellért Kis Gábor: Ékszer és játékszer. Másfél év után a médiatörvényrõl és egyebekrõl
Molnár Péter: A kisebbségek védelme a rádió-televízió-törvényében
Terestyéni Tamás: A közszolgálatiság követelményeinek értelmezése különös tekintettel a médiatörvény elõírásaira

MÛHELY
Siklaki István: A fõcímek demagógiája

KITEKINTÉS
Bajomi-Lázár Péter: A gerilla-rádióktól a kereskedelmi háózatokig. A helyi rádiók Franciaországban

ORIENTÁCIÓ
Schleicher Nóra:A diglosszia elméletei és kritikája 

Az 1997./ 3.szám tartalma:
 

KÖZGONDOLKODÁS
Angelusz Róbert - Tardos Róbert: Lakva és látva. Vélemények a fõváros fejlõdésérõl

MÉDIA
Falussy Béla: Média az idõ mérlegén

KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA
Szabó Máté: "Védekezõ" helyi  társadalom: tiltakozások Borsod megyében (1989-1995)

MÛHELY
Eszényi József: Magyarország NATO-csatlakozása  a tömegkommunikációban
Vásárhelyi Mária: A környezettel kapcsolatos kérdések megjelenése a médiában 1993-ban és 1996-ban

KITEKINTÉS
Bajomi-Lázár Péter: Szmokingban a mikrofon elõtt. Változó közszolgálatiság a brit médiában

ORIENTÁCIÓ
Schleicher Nóra: Egyéni kétnyelvûség 

Az 1997./ 4.szám tartalma:
 

KÖZGONDOLKODÁS
Bartók János: Pártpreferenciák kapcsolata társadalmi-politikai attitûdökkel
Varga Károly: Kispártok és nagypártok

MÉDIA
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: A rajzfilm néhány alakváltozása
Koperveisz Ágnes: A fizetõ televíziózás piaca

KITEKINTÉS
Nagy Krisztina: Az Internet a szerzõi jog hálójában (?)

TALLÓZÓ
Egyszerûen digitális (Gálik Mihály)
Tanuljuk mindennapi Internetünket (Tölgyesi János)

CONTENTS 

Az 1998./ 1.szám tartalma:
 

 Szecskõ Tamás (1933-1997)

HELYESBÍTÉS

MÉDIA
Szecskõ Tamás: Földrengések a médiakutatásban
Vásárhelyi Mária: Foglalkozása újságíró
Szántai Tamás: Az Internet mint hirdetési médium. Világtendenciák, hazai helyzet
Tölgyesi János: Archiválási problémák az Interneten

KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA
Konferencia a nyelvi jogokról (Gyõrffy Miklós beszélgetése Kontra Miklós nyelvésszel)

MÛHELY
Terestyéni Tamás: Magyarország-kép néhány mértékadó nyugati sajtótermékben

KITEKINTÉS
Demeter Tamás: A csendes olvasás és a tudatfilozófia kezdetei

ORIENTÁCIÓ
Manfred Schmitz: A jelképek megfejtése a tömegkommunikációs közlésekben

CONTENTS 

Az 1998./ 2.szám tartalma:
 
 

KÖZGONDOLKODÁS
Csepeli György: Jelenlét hiány által. Antiszemitizmus Közép-  és Kelet-Európában
Marián Béla: Roma ügyek és a közvélemény

MÉDIA
Közszolgálatiság. Egy konferencia tanulságai (Csepeli György, Gerõ András, György Péter, Körmendy-Ékes Judit, Mátay Mónika, Szijj Judit és Terestyéni Tamás írásai)

Terestyéni Tamás: A tévéhíradók kínálata és a közönség
Vásárhelyi Mária: Az újságíró társadalom szociológiája - kemény változók mentén

KITEKINTÉS
Varga Barbara: A kultiváció mint üzenet. A kommunikáció kutúratermelõ hatalma Mcluhan és Gerbner mûveiben

TALLÓZÓ
Nyelv és Társadalom kérdései - ismét magyarul

CONTENTS 

Az 1998./ 3.szám tartalma:
 

MÉDIA
Angelusz Róbert  - Tardos Róbert: Médiahasználat vagy médiafogyasztás? A televíziónézés egy új empirikus tipológiája
Rudas János - Szamos Erzsébet: Krónikák és híradások: egy tartalomelemzés tanulságai

KOMMUNIKÁCIÓ
Tölgyesi János: Kommunikációs konvergencia avagy a mûsorszórás, a távközlés és a számítógépes hálózatok közös útjai
Varga Károly: Az aránypár megoldása. A modernizáció kommunikációs elmélete 30 év után

MÛHELY
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: A választási kampányfilmek akaratlan üzenetei
Zsolt Péter: Médiaetika a játékelméletben

KITEKINTÉS
Bajomi-Lázár Péter: A monopólium után. Az olaszországi rádiózás útjai 

Az 1998./ 4.szám tartalma:
 

KÖZGONDOLKODÁS
Összeállítás az 1998. évi parlamenti választásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatásokról
        Elõszó helyett (Sik Endre)
        Magyar Gallup Intézet (Bodor Tamás)
        Marketing Centrum (Marián Béla)
        Medián (Hann Endre)
        Sofres Modus (Kabai Imre - Pálvölgyi Miklós)
        Szonda Ipsos (Závecz Tibor)
Tóka Gábor:Választási közvélemény-kutatások és elõrejelzések 1998-ban

MÉDIA
Messing Vera: Nemzeti és etnikai kisebbségek képe a magyar sajtó híreiben

KITEKINTÉS
Pléh Csaba: Pókok a hálóban. A hálózati gondolkodás és a mai pszichológia

TALLÓZÓ
Budapesti napló, avagy Susan csodaországban (Borsos Ottilia)
 Folyóiratunk korábbi számai megtekinthetõ, megvásárolható és elõfizethetõ a Kutatócsoport könyvtárában!
Cimünk: MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport
              1064 Budapest, Izabella u. 46.
      Tel:   3423-130/4027
 
 

Vissza a Jel-Kép címlapjára!