1999. 4. sz.
TARTALOM


KÖZGONDOLKODÁS
Varga Károly - Buda Béla - Hankiss Elemér:
GONDOLATOK A VALLÁSOSSÁG MAGYARORSZÁGI HELYZETÉRŐL

MÉDIA
Gálik Mihály:
MÉDIATÖRVÉNY, JOGÁLLAM, POLITIKAI KULTÚRA
Urbán Ágnes:
AZ INTERAKTÍV TELEVÍZIÓZÁS

MŰHELY
Balázs Géza:
GESZTUSVICCEK MAGYARORSZÁGON
Fehér Katalin:
METAFÓRÁK A VIRTUÁLIS VALÓSÁG JELLEMZÉSÉRE A MAGYAR SAJTÓBAN
Jenei Ágnes:
A TÉVÉHÍRADÓK SZERVEZETSZOCIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

KITEKINTÉS
NYELV, GONDOLKODÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ AZ ISKOLA FELŐL
(Esti Judit beszélgetése Pléh Csabával és Somlai Péterrel)

ContentsINFORMÁCIÓ
Mejegyzés

A JEL-KÉP-nek ez a száma a Soros alapítvány és az
OTKA (témaszám: T 025096) támogatásával jelent meg.