Irodalomismeret
Magyar Irodalomtörténeti Társaság

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata

Alapítva: 1989

Szerkesztők
Fábiánné Szenczi Ibolya
Kelecsényi László
Kelemen Elemér
Kiss Farkas Gábor
Kovács Sándor Iván főszerkesztő
Laczházi Gyula
Praznovszky Mihály


ISSN 0865-6886 (Nyomtatott)
ISSN 1588-077X (Online)
Oldalainkon az Irodalomismeretben megjelenő tanulmányok teljes szövegét tesszük közzé. Az Irodalomismeret illusztrációi és a tanulmányok lábjegyzetei csak a folyóirat nyomtatott változatában találhatóak meg. A nyomtatott folyóirat alapján készitjük el a szövegek elektronikus változatát, s ez utóbbit általában nem ellenőrizzük. A lábjegyzet-apparátushiánya és a hivatkozandó oldalszámok elektronikus változatból megállapíthatatlan volta miatttudományos munka alapjául csakis a nyomtatásban megjelent tanulmányszövegekszolgálhatnak, az elektronikus változat szövegeit csak gyors tájékozódásra ajánljuk.Felhasználás (idézés, hivatkozás, adatokra vagy megállapításokra való támaszkodás) esetén anyomtatott példány feltétlenül konzultálandó!

Powered by counter.bloke.com