9.31. Testnevelés 1-8.évfolyam

A tanulói és a tanítást-tanulást segítő eszközök

A tanulók egyéni sportfelszerelése:

-trikó vagy mez, sportnadrág, váltózokni, sportcipő

Leányok: sportnadrág - egyszínű sporttrikó, vagy tornadressz

Fiúk: sportnadrág - egyszínű sporttrikó

A nadrágok és mezek nem tartalmazhatnak sérülésre okot adó anyagot

(gomb, húzózár, stb)

Az osztályok évente megállapodhatnak a sporttrikó egységes színében.

Csak lapos talpú tornacipők használhatók a foglalkozásokon a

balesetveszély megelőzése miatt

-tisztálkodáshoz szükséges eszközök

A pedagógus munkaruha és felszerelése:

-melegítő, trikó vagy mez, sportcipő, anorák

-stopperóra

-síp

-mérőszalag

Eszközök:

-tanári kézikönyvek, feladat-és gyakorlatgyűjtemény, példatár,

szabálykönyv

-mozgássorozat-ábrák, audió-és videó kazetták, magnetofon, videomagnó,

teleízió, erősítő, hangfal

-iróasztal 1db, szék 2db, öltözöszekrény 1db, irat-és ruhaszekrény 1 db,

szeméttartó kosár 5db,

Létesítmények:

-sportcsarnok,

szabadtéri sportlétesítmény,

füves játéktér,

futópálya, ugrómeder nekifutóval

dobóterület,

súlylökö hely,

sportjátékpálya,

öltözök(zuhany,WC)

Tornatermi berendezések:

-tornapad 4m-es 6db, bordásfal két részes 9db, ugrószönyeg 6db,

ugródomb 1 db, talajszönyeg(12m-es) 1db, zsámoly 16db, ugrószekrény és

ugró deszka 2-2 db mászókötél 5db, mászórúd 5db, gyürü 1 pár,

öltözöpad 8db, fogas 40 személyre, forgatható eredményjelzö 1db,

kisméretö kapu labdarúgáshoz 2db

Atlétika szerek és felszerelések:

-magasugrómérce 2 pár, magasugró léc műanyag 2 db, gumizsinór

2x20m,súlygolyó

vasból 3-4kg 7-7 db, kislabda 30 db, rajttámla 4db, váltóbot 8db,

jelölö vas 10db, elugródeszka távolugráshoz, bástya súlylökéshez

Sportjátékok eszközei:

-kézilabda 30db, kosárlabda 15db, röpplabda 2db, futball-labda

2db,kosárlabda

palánk 4db, kosárlabda állvány és palánk 2db, röpplabda háló 1db,

kosárlabda háló 3 pár, kézilabda kapu hálóval 2 pár, tollaslabda háló

1db, tollasütö

és labda 8-és 20db,teniszháló feszítővel 1db, teniszütő 8db,

teniszlabda 16db, 12db jelzőmez

Kéziszerek:

-gumikötél, karika, műanyaglabda 30-30db, tömöttlabda 1kg-15db,2kg-

15db,3kg 10db, 4kg-10 db, kézisúlyzó 2kg 30db, húzókötél 1db, bólyák

20db, labdatartó szekrény 1db, labdtartó háló 1db,

Egyéb felszerelés:

-fektetőágy (baleset esetén) 1db

-szánkó 10db

-kerékpár 2db

-görkorcsolya 35-40-43-as méretben 4-4 pár

-gördeszka 10db

-testmagasság-és súlypontemelkedés-mérő 1-1db, személymérleg 1db,

motoros labdapumpa 1db, mérőszalag 25m-es 1db, stopperóra 6db

-ásó, gereblye, lapát, kalapács, fogó, csavarhúzó készlet, seprű 2-2db,

-mentöőáda 1db

 

 

1.évfolyam

Óraszám heti 3

 

Általános követelemények:

Az óvodában szerzett játék-és mozgáskultúra továbbfejlesztése.

Kötetlen tartós futás 4-6 percig. Futójátékban az ütközést kerüljék el.

Felugrás és szökdelésben rugalmas talajfogás.

Egy és kétkezes alsó és felsö dobások, labda elfogása.

Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet.

Alakuljon ki a ruhaváltás és tisztálkodás rendje.

Tartalom:

rendgyakorlatok(folyamatos),gimnasztika(folyamatos), járások és futá-

sok(12), szökdelések és ugrások(12), dobások(12), támasz-függés-és

egyensúlygyakorlatok(20), labdás gyakorlatok(25), küzdőfeladatok és-

játékok(10), foglalkozások a szabadban(20).

Rendgyakorlatok:sorakozás egy-és kétsoros vonalban,

oszlopban. Vigyázz! Pihenj! Oszolj!

Testfordulatok helyben ugrással. Nyitódás-zárkózás helyben.

Járás ütemtartás nélkül.

Követelmémy: sajátiísák el az alaki formaságokat. Tér és térköz

betartása.

Minimális követelmény: alakzatok felvétele.

Gimnasztika: kar,-láb,-törzsgyakorlatok. Utánzó, játékos és

tartásjavító gyakorlatok.Kéziszergyakorlatok(labda,kötél).Pad,-zsámoly-

és bordásfal gyakorlatok.

Követelmény:

Ismerjék meg az egyszerü szabad és kéziszer gyakorlatokat.

Rendelkezzenek alapvetö balesetvédelmi ismeretekkel.

Minimális követelmény:

Gimnasztika gyakorlatok végzése utasításra.

Járások és futások:

Járásgyakorlatok hullámvonalban, kézfogással, guggolásban,

térdemeléssel, külső talpélen, lábujjon, sarkon, csukott szemmel,

irányváltoztatással.

Megindulás, megállás, irányváltoztatás. Gyorsfutás, futóverseny 50 m-

en.

4-6 percig tudjanak kitartóan futni közepes iramban.

Alacsony akadály felett átfutások.

Követelmény:

50 méter gyorsfutásban bírják végig eröőel.

Fejlödjön reakció és cselekvési gyorsaságuk.

Teljesítménypróba: 2000 m futás

12 perc futás

Szlalom futás

Sprint futás 50 m

Minimális követelmény: tudja szabályozni járását változó feltélek

mellett.

Szökdelések és ugrások: Szökdelő-és ugróiskola. Fel-és átugrások egy és

páros lábról.Ugrókötél-gyakorlatok.Ugrásfeladatokat tartalmazó

gyakorlatok.

Követelmény:

Az ugrásokat egyensúlyvesztés nélkül, rugalmasan talp első részére

végezzék. Tudják a gumikötelet folyamatosan áthajtani.

Teljesítménypróba: helyből távolugrás

Háromtusa

Helyből 5-ös sorozatugrás, páros lábbal

Minimális követelmény:

Helyből történő ugrást összerendezetten hajtsa végre.

Dobások: Távolba-és célbadobás különbözö testhelyzetböl.Célba és

távolbadobás kislabdával dobóterpeszböl. Dobás, guritás labdával

társnak, falra, jobb, bal és páros kézzel.

Követelmény:

Gyakorláshoz használt szerek eszközök nevének ismerete. Célbadobás 5-

6m-röl 30%-os biztonsággal.

Teljesítménypróba:

Helyből dobóterpeszből kézilabda dobás távolba ügyes kézzel

Hanyattfekvésböl 1kg medicin dobás páros kézzel

Minimális követelmény:

A megfelelő dobásmód megválasztása.

Támasz,-függés,-és egyensúlygyakorlatok: Kúszások, mászások különféle

akadályokon keresztül.Egyensúlyozó járások vonalon,padon.Támasz-és füg-

gőgyakorlatok bordásfalon. Kézállásba mászás bordásfalnál. Felugrá-

sok kéztámasszal zsámolyra. Gurulások, tarkóállás. Mászás kötélen.

Követelmény:

Szakkifejezések megértése: kúszas, mászás, mászókulcsolás. A hely-

változtatás elemi korrekcióit legyen képes végrehajtani. Egyensúlyo

zás a pad merevítő gerendáján.

Teljesítménypróba:

Homorítás folyamatosan kifáradásig

Tornaelemek

Négyütemü fekvöőámasz

Összefüggő talajgyakorlat

Szekrényugrás

Karhajlítás-nyújtás kifáradásig

Gyűrű gyakorlat

Függés hajlíott karral

Felülés folyamatosan kifáradásig

Minimális követelmény: Legyen képes egyensúlyozni.

Labdás gyakorlatok: A labda fogása,továbbítása,vezetése

kézzel,lábbal.Labdás ügyességfejlesztő gyakorlatok.

Követelmény: Ismerjék a labdafogást és átadást.

Teljesítménypróba:

Szlalom futás labdavezetéssel

Falazás 30mp, 2m-ről

Minimális követelmény: Részvétel labdajátékban.

Küzdőfeladatok és-játékok: Küzdő-és egyéb játékok. Játékos

képességfejleszés.

Követelmény:Biztonságos mozgás páros gyakorlatokban.

Minimális követelmény:Sportszerü test-test elleni küzdelem.

Foglalkozások a szabadban:Görkorcsolyázás,ügyességi kerékpározás,tollas-

labda,hógolyózás,ugróiskola,fogócska.

Követelmény:Váljék szokásukká az évszaknak megfelelö játék üzése a

szabadban.

Minimális követelmény: Végezzen rendszeresen mozgást a szabadban.

 

 

 

 

 

 

 

2.évfolyam

Óraszám heti 3

Általános követelmények:

Tartalom:

Rendgyakorlatok (folyamatos), gimnasztika(folyamatos), járások és futá-

sok(12), szökdelések és ugrások(12), dobások(12), támasz-függés-és egyen-

súlygyakorlatok (20), labdás gyakorlatok (25), küzdöfeladatok és-

játékok,foglalkozűsokaszabadban (20).

).

Rendgyakorlatok: Testfordulatok két ütemben. Menet

megindítása,megállítása.Térköz, távköz, nyítódás-zárkózás.

Követelmémy: Sajátitsák el a helyben végzett rendgyakorlatokat.

Minimális követelmény: Alakzatok változtatása.

Gimnasztika: Határozott formájú szabad(kar,-láb,-törzs)és

kéziszergyakorlatok

labda,kötél,medicin).Szergyakorlatok(pad,zsámoly,bordásl).Tartásjavító

gyakorlatok.Ritmikus gyakorlatok zenére.Játékos képes-

ségfejlesztés.

Követelmény: Tudjanak kézfogással kört alakítani. Végezzenek egyszerü

mozgásokat zenére.

Minimális követelmény: Gyakorlatokban kövessék a nevelő ütemezését.

Járások és futások: Járások szereken zenére. Játékos futógyakorlatok.

Akadály-futás.

Tartós futás 6-8 percig. Futóverseny 50 m-en. Futás kötélhajtással, gyors

megindulás különböző testhelyzetből. Ćllórajt. Futó-és fogójátékok.

Követelmény:Járásuk legyen harmónikus.Tudjanak 6-8 percig futni.

Teljesítménypróba:

2000 m futás

12 perc futás

Szlalom futás

Sprint futás 50 m

Minimális követelmény:

Tudja szabályozni futását változó feltételek mellett.

Szökdelések és ugrások:

Szökdelő-és ugróiskola.

Fel-le-és átugrások feladattal.

Ugrókötél-gyakorlatok. Helyből távolugrás. Kötélhajtás haladással.Ćt-

ugrások akadály felett. Sorozatugrások különböző ugrásformák felhasz-

nálásával.

Követelmény: Szakkifejezések megértése. Váltott lábú szökdelés.

Teljesítménypróba:

Helyből távolugrás

Háromtusa

Helyből 5-ös sorozatugrás, páros lábbal

Minimális követelmény:

Futásból végzett ugrás összerendezettsége.

Dobások: Távolba-és célbadobás különböző testhelyzetből,

álló és mozgó célpontra.

Célbadobás kislabdával visszintes és függőleges célba.

Kislabdahajítás helyből (dobóterpesz) távolba.

Követelmény: Tudjon távolba és célba dobni.

Teljesitménypróba:

Helyből dobóterpeszböl kézilabdadobás távolba ügyes kézzel

Hanyattfekvésböl 1kg medicin dobás páros kézzel

Minimális teljesítmény: A megfelelő dobásmód megválasztása.

Támasz,-függés,-és egyensúlygyakorlatok: Játékos feladatok, versenyek

Támasz- és függéshelyzetben, különféle tornaszereken. Egyensúlyozó felad-

atok nehezített feltélekkel (lebegőállás, térdelőmérleg, mérlegállási

kísérlet). Tornagyakorlatok: zsugorfejállás, gurulóátfordulások előre és

hátra, kölönböző kinduló helyzetből, különböző befejező helyzetbe.

Felguggolás 2-3 részes szekrényen, függőleges repülés. Mászás rúdon,

kötélen.

Követelmény: Tudjon kötélen mászni mászókulcsolással 3-4 fogást. Legyen

képes a tanult támasz és egyensúlygyakorlatokat önállóan bemutatni.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény:

Legyen képes egeynsúlyozni változó feltételek mellett.

Labdás gyakorlatok: Különböző méretű labdák labdák fogása,

guritása, elkapása, átadása, vezetése. Átadások egy és két ézzel.

Falra dobott labda folyamatos elkapása. Testnevelési játékok labdás

feladattal.

Követelmény: Tudják a labdát gurítani, vezetni, elkapni és átadni

egykezes felső dobással a társnak.

Teljesítménypróba:

Minimális teljesítmény: Aktiv résztvétel labdajátékban.

Küzdőfeladatok-és játékok: Társas gyakorlatok közdö jelleggel.

Követelmény: Önellenőrzés a feladatok végrehajtásában.

Minimális teljesítmény: Kulturált test-test elleni küzdelem.

Foglalkozások a szabadban:

Görkorcsolyázás, ügyességi kerékpározás, labdarúgás,

tollaslabda, szánkózás, hógolyózás, gördeszka, fogócska.

Követelmény: Viseljék el az időjárás kellemetlen hatásait.

Minimális követelmény: Végezzen rendszeres tevékenységet a szabadban.

3.évfolyam

Óraszám heti 3

Ćltalános követelemények:

Kitartó futás 8-10 percig, gyorsfutás 50 méteren.

Ugrás távolba ugrósávból.

Kislabdahajítás helyes végrehajtása helyböl.

Gurulóátfordulások előre, hátra, tarkóállás, zsugor fejenállás.

Folyamatos labdavezetés, pontos átadás, biztonságos labdaátvétel.

A játékban az önzetlenség és az együttmüködési készség kialakitása

Tudatos mozgással előzzék meg a testtartási rendellenességek

kialakulását.

Tartalom:

Rendgyakorlatok(folyamatos), gimnasztika(folyamatos), járások és futá-

sok(12), szökdelések és ugrások(12), dobások(12), támasz-függés-és egyen-

súlygyakorlatok (20), labdás gyakorlatok (25), küzdöfeladatok és-játé-

kok(10), foglalkozások a szabadban(20).

Rendgyakorlatok:

Sorakozás kétsoros vonalban, igazodás,takarás,jelentésadás.

Testfordulatok helyben, két ütemben. Járás ütemtartással. Nyitódások

és zárkózások, fejlődések és szakadozások járás közben.

Követelmény: Ismerjék a szervezési szakkifejezéseket.

Minimális követelmény: Alakzatok felvétele és változtatása.

Gimnasztika: 2-4 ütemű szabad-, kéziszer-, szer-, és társas

gyakorlatok. Feladatokzenére. Tartásjavító gyakorlatok. Játékos

képességfejlesztés.

Testnevlési és egyéb játékok.

Követelmény: Legyenek képesek a tanult szabad és kéziszer gyakorlatok

alkalmazására, önálló kombinálására.

Minimális követelmény: Gimaszntika gyakorlat végzése a nevelő utasítása

alapján.

Járások és futások:

Kitartó futás 8-10p,gyorsfutás 50m-en,guggolórajt.

Futóiskola. Futó-és fogójátékok. Akadályfutás.

Követelmény: Az egyéni teljesitmény növelése.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: A változó feltélekhez tudja igazitani futását.

Szökdelések és ugrások: Ćtugrások szerekről szerekre, ugrás távolba

és magasba.

Szökdelő-és ugróiskola. Ugrókötél-gyakorlatok. Sorozatugrások. Távolug-

rás elugrósávból.

Követelmény: Jártasság szintjén tudjanak nekifutással távolt ugrani.

Teljesítmény próba:

Helyből távolugrás

Háromtusa

Helyből 5-ös sorozatugrás, páros lábbal

Minimális követelmény: Helyből és nekifutásból végzett ugrás

összerendezettsége.

Dobások: Célbadobó verseny. Kislabdadobás járásból dobóterpeszbe

ugrással.

Különféle labdával és dobásmóddal előre-hátra, fej felett, láb alatt.

Követelmény: Járásból tudjon dobóterpeszbe ugrani.

Teljesitménypróba: Helyből dobóterpeszböl kézilabdadobás távolba ügyes

kézzel Hanyattfekvésböl 1kg medicin dobás páros kézzel.

Minimális teljesítmény: A megfelelő dobásmód végrehajtása.

Támasz,-függés,-és egyensúlygyakorlatok: egyensúlyozó járások,

fordulatok,tornapadon, koordinációs gyakorlatok. Zsugorfejenállás és

fejenállási kísérletek. Kézenátfordulás oldalt. Felugrás kéztámasszal 2-3

részes szekrényre, leugrás feladattal. Zsugorkanyarlati átugrás. Mászás

kötélen rúdon. Vándormászás. Feladatok függésben.

Követelmény: Legyenek képesek a tanított gyakorlatok lényegi hibáinak

javítására.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: A testömeg megtartása függésben.

Labdás gyakorlatok: A labda átvétele (kinyúlás, bekisérés). Helyezkedés

Várható irányba. Labdaátadások helyben és mozgásban. Labdavezetés

helyben,járásban,lassú futásban.Célzott dobások mozgó társra. A labda

egyéni elképzelés szerinti mozgatása(dobás,rúgás,vezetés).Az

elsajátitott mozgások versenyhelyzetben való alkalmazása.

Követelmény: A tanult labdagyakorlatok önálló gyakorlása.

Teljeitménypróba:

Szlalom futás labdavezetéssel

Falazás 30mp,2m-ről

Minimális követelmény: Labdajáték megszervezése és részvétel benne.

Küzdöfeladatok-és játékok: Páros közdö gyakorlatok. Húzódzkodási és

tolódzkodási kísérletek.

Követelmény: Kerülje a szándékos durvaságot.

Minimális követelmény: Sprotszerű küzdelem elfogadása.

Foglalkozások a szabadban: Görkorcsolyázás, ügyességi

kerékpározás,labdarúgás,tollaslabda, szánkózás, hógolyózás, korcsolyázás,

gördeszka, fogócska, természetjárás.

Követelmény: Készüljenek fel a szabadtéri foglalkozásokra

(ruházat,felszerelés)

Minimális követelmény: Végezzen rendszeres mozgásos tevékenységet a

szabadban.

4.évfolyam

Óraszám heti 2

Általános követelmények:

Ismerjék a használt szerek, eszközök, pályák, létesítmények és a tanított

játékok neveit.

Tartsák be az alapvető személyi higiéniés előírásokat.

Tudjanak futni egyenletes iramban 10-12 percet

50 m-en törekedjenek a maximális futósebesség elérésére.

Ugrásoknál érvényesüljön a felugrás erejének és irányának javulása, a kar

és a láb lenditő szerepének öszhangja.

A dobásoknál váljon kifejezetté a kar mozdulata, a dobás ívének és

erejének szabályozásában.

A talajgyakorlat elemeit tornászos testtartásra törekedve, pontosan,

esztétikusan hajtsák végre.

Ismerjék és alkalmazzák a labda birtokbavételének és továbbitásának

legegyszerűbb változatait.

Alapozódjon meg az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivítás

igénye.

Tartalom: rendgyakorlatok(folyamatos), gimnasztika(folyamatos),járások és

futá sok(9), szökdelések és ugrások(9), dobások(9),támasz-függés-és

egyensúlygyakorlatok(16),labdás gyakorlatok(21), foglalkozások a szabad-

ban(10).

Rendgyakorlatok: Sorakozás, alapállás, testfordulatok. Menet meginditása

és megállítása ütemtartással. Járás helyben és haladással. Fejlődések,

szakadozások, nyitódások, zárkózások járás és futás közben. Jelentésadás.

Követelmény: Igényeljék a külső rendet, tudatosuljon annak hasznossága és

a rend szépsége.

Minimális követelmény: Alakzatok felvétele és változtatása a reprodukálás

szintjén.

Gimnasztika:

Határozott formájú szabadgyakorlatok. Kéziszergyakorlatok (lab-

da, medicin, kötél) Pad-,zsámoly,-és bordásfal gyakorlatok. Társas

gyakorlatok. Gyakorlatok zenére. Játékos képességfejlesztés. Test-

nevelési és egyéb játékok. Testtartást javító gyakorlatok. Küzdőfela-

datok és-játékok. Húzódzkodások, tolodzkodások.

Követelmény: Szakkifejezések ismerete.

Minimális követelmény Gimnasztika gyakorlatok végzése a pedagógus

utasításainak megfelelően.

Járások és futások: Futóiskola. Kitartó futás 10-12percig. Gyorsfutás

50m-en.

Guggolórajt. Akadályfutás. Fokozó futások (felgyorsulási kísérlet).

Követelmény: Tudjanak 8-10 percig egyenletes iramban futni.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: A váltakozó feltélekenek megfelelöőn tudja szabá-

lyozni járását, futását.

Szökdelések és ugrások: Mélybe ugrás, felugrás, átugrás, sorozatugrás,

távolugrás nekifutással elugrósávból és helyböl.Magasugrás.

Akadályversenyek ugrásos feladattal. Ugrókötél-gyakorlatok.

Követelmény: Magasugrás kötetlen formában.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: A helyből és nekifutással történő ugrások összeren-

dezett végrehajtása.

Dobások: Hajítás helyből, járásból, futásból. Kislabdadobás

beszökkenéssel.

Medicinlabda dobása előre,hátra,lökések,versengések.Kislabdadobás

célba.

Követelmény: Távolbadobás helyes technikával.

Teljesítménypróba:

Helyből dobóterpeszből kézilabdadobás távolba ügyes kézzel

Hanyattfekvésböl 1kg medicin dobás páros kézzel

Minimális teljesítmény: A tevékenység céljának és a labda sajátosságainak

megfelelö dobásmód megválasztása és végrehajtása.

Támasz,-függés,-és egyensúlygyakorlatok: Mászások, függeszkedések

előkészítő gyakorlatai. Tornászos képességfejlesztő gyakorlatok.

Talajtorna: gurulóátfordulások előre-hátra, magas gurulóátfordulás

előre, tarkóállás, zsugorfejenállás,fejenállás,fellendülési kísérlet

kézenállásba bordásfalnál, kézenátfordulás oldalt - kísérlet, spárga,

híd.

Gyakorlatelemek összekapcsolása.

Szekrényugrás: 2-3 rész ugrószekrényen ugródeszka használattal zsu-

gorkanyar, bátorugrás, gurulóátfordulás előre, függőleges repülés,

guggolóátugrás.

Tanult egyensúlygyakorlatok padmerevítő gerendáján.

Függésgyakorlatok: bordásfalon, kötélen, rúdon, vándormászás, mellső-

hátsó függésben végzett gyakorlatok.

Követelmény: A tanított mozgásformák szép kivitelezése.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: Legyen képes egyensúlyozni változó feltételek

között.

A testtömeg megtartása függésben és támaszban.

Labdás gyakorlatok: Kézilabda technikai elemei: átadások, átvételek,

vezetés, kapura lövés,helyben és mozgásban.Megállások labdavezetésböl és

társtól kapott labdával. Pont-és labdaszerző játékok, labdás versengések.

Követelmény: Tudjanak önállóan játszani a tanult játékok

felhasználásával.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: vegyen részt a labdajátékokban.

Foglalkozások a szabadban: Görkorcsolya, gördeszka, tollaslabda,

kerékpározás, természetjárás,tenisz.

Követelmény:

Minimális követelmény: Speciális szabdtéri játékok ismerete. Végezzen

rendszeres mozgásos tevékenységet a szabadban.

5.évfolyam

Óraszám heti 2

Ćltalános követelemények:

váll mozgását.

Tartalom: Rendgyakorlatok (folyamatos), gimnasztika (folyamatos),

Atlétika (24),torna (16),sportjáték(24), természtben üzhető sportok(10),

könnyített és gyógytestnevelés (folyamatos)

Rendgyakorlatok: Az előző évfolyamokon tanultak átismétlése.

Követelmény: Törekedjenek az alaki formaságok pontos, szép

kivitelezésére.

Minimális követelmény: Tudja követni a vezényszavakat.

Gimnasztika: 4-8 ütemű szabad-és társas gyakorlatok. Kéziszer gyakorlatok

(labda, medicin, gumikötél). Szergyakorlatok (bordásfal,pad,zsámoly).

Küzdöfeladatok-és játékok. Játékos feladatmegoldások. Képességfejlesztő

gyakorlatok. Testnevelési játékok.

Követelmény: Tudjanak önállóan bemelegítést végezni, megadott szempontok

szerint.

Minimális követelmény: Ismerje a gimnasztika alapvető vezényszavait.

Atlétika: Előkészítő gyakorlatok: futó-,ugró-és dobóiskola. Ugrókötél-gyakorlatok.

Atlétikus képességfejlesztő gyakorlatok.

Térdelőrajt. Rajtversenyek különböző kiindulási helyzetből.

Kitartó futás 12 percig. Iramfutás 800 méteren. Gyorsfutás 60 méteren. Fokozó és akadályfutás.

Távolugrás guggoló-, magasugrás átlépő technikával.

Kislabdadobas távolba háromlépés futásból dobóterpeszbe ugrás-

sal.

Követelmény: Tudják megválasztani a futás távjának megfelelő iramot.

Sajátitsák el a magas-és távolugrás alapvetö fázisainak lényeges elemeit. Hangolják össze a kar és a váll mozgását dobásnál.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: Futó mozgása mutasson eltérést vágta-és tartósfutás

esetén.Legyen képes futni leány 2, fiú 3 percig.

Különbözzön nekifutása távol-és magasugrásnál. Távolugrásnál érjen el a

leány 130 cm, fiú 160 cm-t.

Dobása közelítsen az elfogadható mozgásmintához. Leány 13 m, fiú

15 m-t legalább dobjon.

Torna: Tornászos képességfejlesztő gyakorlatok.

Talajtorna: Gurulóátfordulások. Zsugrofejenállás /fejenállás. Fellen-

dülés kézenállásba bordásfalnál segítővel. Kezenátfordulás oldalt,

híd, spárga, mellső mérlegállás. Összefüggő gyakorlat.

Szekrényugrás: 3-4 részes szekrényen függőleges repülés,zsugorka-

nyarlat ugrás, felguggolás és leguggolás hosszában.

Gyürü: két kötélen függőállásból emelés zsugorlefüggésbe, lebegő-

függésbe és térdnyújtással lefüggés.

1-1 zsámolyon lévö pad merevítő gerendáján járások különböző kar-

tartással, fordulatok.

Követelmény: Függésben tudja végrehajtani a tanult elemeket.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: Vállalja el a támaszugrást tanári segítségadás mellett.

Sportjátékok: Előkészítő gyakorlatok: labda nélküli mozgások, labdakezelési

gyakorlatok. Testnevelési játékok. Egyéni, páros, csapat-, sor-és váltó-

versenyek, futó-és dobófeladatokkal, valamint tornaelemek felhaszná-

lásával.

Kézilabda: Ćtadások, átvételek, labdavezetés. Kapuralövés.Védő és táma-

dó szerep gyakorlása. Lépés szabály. Kézilabda játék könnyített sza-

bályokkal.

Kosárlabda, kispályás labdarúgás, zsinórlabda.

Követelmény: Helyezkedésben törekedjen a védőtől elszakadni, üres helyre futni.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: Technikailag legyen alkalmas a közös játékra.

Természtben üzhető sportok: Tollaslabda, kerékpározás, tájfutás, tenisz, korcsolyázás.

Követelmény: Ismerjék a téli foglalkozás örömét és veszélyét.

Minimális követelmény: Rendszeres szabdtéri sportevékenység.

Könnyített és gyógytestnevelés: Dolgozzák fel a számukra nem ellenjavalt

tananyagot. Sajátítsák el a károsodásuk kompenzálására legmegfelelőbb

ellensúlyozó gyakorlatokat. Tartásjavító gyakorlatok.

Követelmény: Legyenek tisztában saját korlátaikkal.

Minimális követelmény: Tegyen a károsodása csökkenéséért.

6.évfolyam

Óraszám heti 2

Ćltalános követelemények:

Tudjanak 1500-2000 m-t megállás nélkül lefutni.

Javuljon gyorsfutásuk 60m-en.

Kislabdadobásban biztonsággal kapcsolják össze a nekifutás lendületét, dobóterpeszen át a kidobással.

Mutassanak be több elemből álló talajgyakorlatot.

Ismerjék meg legalább a kézilabda és kosárlabda alapvető technikai,

Taktikai elemeit és szabályait.

Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetek-

ben.

Tartalom: Rendgyakorlatok (folyamatos), gimnasztika (folyamatos), atlétika (24),

Torna (16), sportjáték (24), természtben üzhető sportok (10),könnyített és gyógytestnevelés (folyamatos).

Rendgyakorlatok: Nyitódások és zárkózások, fejlődések és szakadozások járás

és futás közben. Testfordulatok járás közben ütemtartással, illetve anélkül.

Követelmény: Megindulásnál, vonulásnál és megállásnál a megfelelö lábrend

észlelése.

Minimális követelmény: Fegyelmezetten tudja követni az utasításokat.

Gimnasztika: A legfontosabb gimnasztikai alapformák és helyzetek. Mozgásügyességet javitó kéziszer-, illetve szergyakorlatok (labda, medicin, gumikötél, zsámoly, bordásfal, pad).

Testnevelési játékok. Küzdő-és önvédelmi gyakorlatok.

Követelmény: Legyenek képesek 5-6 percen át gimnasztika gyakorlatokat végezni.

Minimális követelmény: Ismerjék a gimnasztika legalapvetöbb szakkifejezéseit

és vezényszavait.

Atlétika: Előkészítő gyakorlatok: futó-, ugró-és dobóiskola. Atlétikus képességfejlesztö gyakorlatok.

Gyors-és fokozó futás. Iram-és állóképességi futás. Térdelőrajt, rajtversenyek.

Távolugrás guggoló technikával kimért rohammal.

Magasugrás átlépö, vagy guruló technikával.

Kislabdadobás nekifutásból 3-5 keresztlépéssel.

Követelmény: Az inditó jelre tudjon gyorsan reagálni.Futómozgása tükrözze a

sprint és tartós futást. A láblendítés tudatosuljon bennük ugrásnál. Ismerje a doboszer hosszú úton történő gyorsítását.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: Hajtsa végre az indítás jeleinek megfelelő mozgásele-

meket. Legyen képes futni leány 3, fiú 4 percig. Dobjon leány 16, fiú

18 m-t. Ugorjon távolban leány 150, fiú 180 cm-t.

Torna: Előkészítő gyakorlatok: függeszkedések és támlázok. Tornászos képességfejlesztö gyakorlatok.

Talajtorna:Fejenállás, guruló átfordulások, spárga, híd, mérlegállás, kézenállás bordásfalnál, tarkóállás, kézenátfordulás oldalt, bátorugrás.

Összefüggő talajgyakorlat 4-5 elemből.

Szekrényugrás 3-4 részen: guggoló átugrás széltében, zsugorkanyarlat,

felguggolás és leguggolás hosszában, felguggolás és gurulóátfordu-

lás előre.

Gyürü: két kötélen: emelés lebegőfüggésbe, ereszkedés hátsó függőál-

lásba, emelés lebegőfüggésbe.

Magas gyűrűn: alaplendület, leugrás hátul.

1-1 zsámolyon lévő fordított pad merevítő gerendáján járások, for-

dulatok különböző kartartásokkal és körzésekkel, lebegőállás.

Követelmény: Támaszhelyzetben, függésben alakuljon ki biztonságérzete. Rela

tiv ereje tegye képessé a feladatok végrehajtására. Elugrást köve-

tően alakuljon ki az első ív.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: Tegyen egy;-két fogásnyi kísérletet mászásban. Vállalja el a támaszugrást tanári segítségadás mellett. Segítséggel legyen képes uralni testtömegét egyszerű, nem szokványos helyzetben.

Sportjátékok: Előkészítő gyakorlatok: labda nélküli mozgások, labdakezelési gyakorlatok.Testnevelési játékok.Egyéni,páros,csapat-,sor-és váltó-

versenyek,futó-és dobófeladatokkal,valamint tornaelemek felhaszná-

lásával.

Kézilabda: alapállás, védőállás, adogatás mozgában, kapuralövés hely-

ből és mozgásból, egyéni védekezés labdás és anélküli támadóval, helyezkedés üres helyre-átadás üres helyen lévő társnak.

Kézilabdajáték teljes szabályismeret.

Kosárlabda, kispályás labdarúgás, zsinórlabda.

Követelmény: Váljon szándékává a jobb helyzetben lévö társ megjátszása. Rendelkezzen a kézilabda alapvető technikai készletével. Pontos átadás és jó átvételi aránya javuljon.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: Legyen képes aktívan résztvenni sportjátékban.

Természetben űzhető sportok, korcsolyázás, téli túrázás.

Követelmény: A szabadban végzett testedzés váljék a tanuló számára tudatos,

örömöt adó tevékenységgé.

Minimális követelmény: Vállalja a szabdtéri tevékenységet.

Könnyitett és gyógytestnevelés: Dolgozzák fel a számukra nem ellenjavalt

tananyagot. Sajátitsák el a károsodásuk kompenzálására legmegfelelöbb ellensúlyozó gyakorlatokat.

Tartásjavító gyakorlatok.

Követelmény: Legyenek tisztában saját korlátaikkal.

Minimális követelmény: Tegyen a károsodása csökkenéséért.

7.évfolyam

Óraszám heti 2

Ćltalános követelemények:

Tudjanak a tanulók 2000-2500 métert folyamatosan futni.

Mutassanak be összekötő elemeket is tartalmazó több elemből álló talajgyakorlatot.

Tudjanak kötélen mászni 4 m-t.

Ismerjék és alkalmazzák a választott sportjáték legfontosabb elemeit,

szabályait.

Legyenek képesek a tanult sportágak mozgásanyagát eredményessen végrehajta-

ni, alkalmazni.

Rendszeresen végezzenek testedzést az egészséges testi fejlesztésük érde-

kében.

Tartalom: Rendgyakorlatok (folyamatos), gimnasztika (folyamatos), atlétika(24),Torna (16), sportjáték(24), természtben üzhető sportok (10)

Rendgyakorlatok: Fejlődések és szakadozások futás közben. Az alakváltoztatások különböző formáinak gyakorlása.

Követelmény: Igényeljék a külső rendet, értsék meg az alaki formaságok fontosságát.

Minimális követelmény: Fegyelmezetten tudja követni a tanári utasitásokat.

Gimnasztika: Játékos illetve határozott formájú, nyújtó és lazitó hatású sza-

badgyakorlatok. Dinamikus, izomerőt fejlesztő kéziszergyakorlatok.

Testtartásjavító, légző-és relaxációs gyakorlatok.

Küzdő-és önvédelmi gyakorlatok.

Követelmény: Pontos kiinduló és befejezö helyzetek, a mozgás tökéletes megvalosítása.

Minimális követelmény: Tudjanak 6-8 gyakorlattal önállóan bemelegiteni.

Atlétika Előkészítő gyakorlatok: futó-, ugró-és dobóiskola. Atlétikus képességfejlesztö gyakorlatok.

Gyorsfutásésversenyek. Iramfutás. Kitartó futás.

Térdelőrajt, rajtersenyek. Váltófutás két kezes váltással.

Távolugrás guggoló és lépő technikával. Magasugrás átlépő vagy guruló

technikával.

Kislabdadobás távolba pár lépés futásból 3-5 keresztlépéssel. Súly-

lökés helyből.

Követelmény: Mutassanak saját teljesítményükhöz képes fejlődést. Ćllóképessé-

gük fokozódjon.Ugrásokban a nekifutás sebessége a kitámasztás és a

lendités összefüggesét ismerjék. Dobásoknál a gyorsuló mozgás legyen

kifejezett.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: Fejlődjön ugró és dobó teljesitményük az előző évhez

képest.

Torna: Előkészítő gyakorlatok: célgimnasztika, rávezető és tornászos képesség-

geket fejlesztő speciális gyakorlatok.

Talajtorna: Fejenállás különböző kiindulóhelyzetből. Fellendülés fu-

tólagos kézenállásba, majd gurulás előre segítővel. Kézenátfordulás

oldalt sorozatban, mindkét oldalra. Repülő-guruló átfordulás előre.

Összefüggö talajgyakorlat 5-6 elemből.

Szekrényugrás 4 részen: guggolóátugrás széltében, felguggolás és le-

terpesztés, talajról elugorva gurulóátfordulás szekrényen, zsugor-

kanyarlat két oldalra.

Gyürü: alaplendület, lebegőfüggés, lefüggés, ereszkedés hátsó függő-

állásba, emelés lebegőfüggésbe, leugrás hátul.

2-2 zsámolyon lévő fordított pad merevítő gerendáján járások, for-

dulatok különböző kartartásokkal, leguggolás, mérlegállás.

Követelmény: Legyen jellemző mozgásukra a határozottság és könnyedség.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmémy: Legyen képes egy-egy elem bemutatására segitség adással.

Sportjátékok, játékok: Előkészítő gyakorlatok: labda nélküli mozgások, labdás

képességfejlesztö gyakorlatok. Testnevelési játékok.

Kézilabda: Kapuralövés állóhelyből és mozgásból. A kapus játéka. Egyéni

védőmozgás. Üres helyre helyezkedés, üres helyen lévö játékos-

nak gyors átadás, bejátszás."Add és fuss""-játék."

Kosárlabda: Ćtadások, átvételek. Labdavezetés. Kosárra dobás állóhely-

böl. Kosárlabda játék könnyitett szabállyal.

Kispályás labdarúgás, zsinórlabda.

Követelmény: Tudjanak elszakadni a védőtől, védelemben a labdáshoz legközelebb álló védő zárja ki a támadó játékost.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: Játékkészség készlete tegye alkalmassás a közös játék-

követelményre.

Természetben üzhető sportok: Duatlon, tájfutás, tenisz, korcsolyázás,téli túrázás, kerékpározás.

Követelmény: A szabadban végzett testedzés váljék a tanuló számára természetessé.

Minimális követelmény: Vállalja a szabdtéri tevékenységet.

8.évfolyam

Óraszám heti 2

Ćltalános követelemények: Tudjanak a tanulók 2500-3000 m-t megállás nélkül, lefutni

Ismerjék egy közdösportag alapmozgásait.

Mutassanak be több elemböl talajgyakorlatot.

Felkészültségük alapján legyenek képesek legalább egy sportjátékot verseny-

szerűen űzni.

Válljon igényükké és napi szükségletté a rendszeres sporttevékenység.

Imserjék és alkalmazzák az egészséges életmód tudnivalóit: tisztálkodás, étkezés, öltözködés, mozgas, életvitel.

Tudjanak kerékpározni vagy teniszezni.

Jellemezze életvitelüket a rendszeres fizikai kreativitás.

Tartalom: Rendgyakorlatok (folyamatos), gimnasztika (folyamatos), atlétika(24),torna(16), sportjáték(24), természtben üzhető sportok(10)

Rendgyakorlatok: A testnevelésben alkalmazott rendgyakorlatok teljes köre.

Követelmény: Az alakiság célszerüségének elfogadása.

Minimális követelmény: Fegyelmezetten tudja követni az utasításokat.

Gimnasztika: Játékos, illetve határozott formájú, nyújtó és lazitó hatású gyakorlatok. Dinamikus izomerőt fejlesztő kéziszergyakorlatok. Testtartást javító, légző-és relaxációs gyakorlatok. Testnevelési

játékok és versenyek. Küzdő-és önvédelmi gyakorlatok.

Követelmény: Tudjanak levezényelni 4-5 gyakorlatelemet tartalmazó kéziszer- gyakorlatot.

Minimális követelmény: Tudjanak 8-10 gyakorlattal önállóan bemelegiteni.

Atlétika: Előkészítő gyakorlatok: futó-, ugró-és dobóiskola. Atlétikus képesség-

fejlesztő gyakorlatok.

Gyorsfutások és versenyek. Iramfutás. Kitartó futás. Térdelőrajt, rajtversenyek. Váltófutás két kezes váltással, változóna alkalmazása.

Távolugrás guggoló, lépö vagy ollózó technikával. Magasugrás átépö, guruló,vagy hasmánt technikával.

Kislabdadobás távolba pár lépés futásból,3-5 keresztlépéssel.Súlylökés

oldalfelállásból, beszökkenéssel.

Követelmény: Javuljon egyéni teljesítménye. A technikai végrehajtas közelitsena készségszinthez. Rajt és futókészsége a feladatnak megfelelően alakuljon ki.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: Futás technikája mutasson eltérést vágta-és tartósf

tás estén. Fejlődjön ugró-és dobóteljesítménye az előző évfolyamokhoz képest.

Torna: Előkészítő gyakorlatok: célgimnasztika, rávezető és tornászos képességgeket fejlesztö speciális gyakorlatok.

Talajtorna: Fejenállásban lábmozgatások. Fellendülés futólagos kézen-

állásba, majd gurulás előre alapállásba. Kézenállásban megállási kísér-

letek. Gyakorlatelem-kapcsolatok.

Összefüggő talajgyakorlat 6-8 elemből.

Szekrényugrás 4-5 részen: Guggoló átugrás széltében, felguggolás és le-

Terpesztés (leány), talajról elugorva guruló átfordulás szekrényen, ter-

peszátugrás( fiúk).

Gyűrű: Lebegőfüggés,lefüggés, hátsó függés

Összefüggő gyakorlat a tanultakból.

2-2 zsámolyon lévő fordított pad merevítő gerendáján összetett gyakorlat a tanultakból.

Követelmény: A tanult elemeket talajon és szeren biztonságosan tudja bemu-

tatni. Szereken rendelkezzen egyensúllyal. Talajgyakorlatot folyamatában végezze.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: Legyen képes egy-egy elem bemutatására (szükség sze-

rint segitségadás mellett)

Sportjátékok, játékok: Előkészítő gyakorlatok: labda nélküli mozgások, labdás

képességfejlesztő gyakorlatok. Testnevelési játékok.

Kézilabda: Különböző irányból érkező labda átvétele, átadása. Labda-

vezetés. Lövőcsel. Gyorsindítás. Bejátszás. Átlövés. Büntetődobás. Te-

rületvédelem 6+0 és 5+1. A védelem széthúzása adogatással. Támadásból védelembe való gyors visszahúzódás. Teljes szabályismeret.

Kosárlabda: Megindulás és megállás egy leütéssel. Büntető és fektetett

dobás. Emberfogásos védelem. Szabdulás a védőtől. Játék könnyített szabályokkal.

Kispályás labdarúgás, zsinórlabda.

Követelmény: Technikai elemeket sajátitsa el készségszinten. Emberfogás

során tudja helyét, tudjon elszakadni a védőtől.

Teljesítménypróba:

Minimális követelmény: Birtokoljon olyan elemi játékkészletet, ami

alkalmassá teszi a többiekkel való együttjátszásra.

Természtben üzhetö sportok: Duatlon, tájfutás, tenisz, korcsolyázás,

téli túrázás, kerékpározás, karate.

Követelmény: A szabadban végzett testedzés váljék a tanuló számára természe-

tessé.

Minimális követelmény: Vállalja a szabdtéri tevékenységet.

Ellenőrzés, értékelés, mínősítés:

A testnevelés tantárgyban az értékelés és a minösítés réven kaphatunk reális képet tanulóink testi felkészültségéröl, ismereteiröl, jártasságáról, készségéről sportági technikai, taktikai tudásáról, mozgáskoordinációjáról, kondiciójáról és teljesítményéről.

Igyekszünk biztoíitani a jobb képességűek részére a kiemelkedő eredmények

elérését, valamint a gyengébbeknek is lehetősége van jó jegy elérésére.

Legfontosabb célunk a rendszeres mozgás igényének kialakítása, amely végig

kísérheti az egyént egész életében.

A tanulói teljesítményeket folyamatos és időszakos ellenőrzéssel mérjük.

Folyamtos ellenőrzést minden tanórán végzünk.

Az órákon figyelemmel kísérjük az általános követelményeket,a sport-és

testnevelési játékban mutatott kiemelkedő technikai, vagy taktikai megoldást,az atlétika és tornaanyag kiemelkedő technikai végrehajtását, az atlétika versenyek és játékok gyözteseit, valamint a saját eredmény javulását.

Folyamatos ellenörzés:

A folyamatos ellenőrzés értékelése: szóban nevelői dicséret, osztály taps, stb.

Időszakos ellenőrzés:

Sportági felmérés, motorikus felmérés, tanórai szorgalom, saját legjobb eredmény megjavítása, osztály-és iskolabajnokság 1.-3. helyezettje, iskolacsúcs megjavítása vagy beállítása, diákolimpiai versenyek helyezései és tanórán kívüli sporttevékenység.

Az ellenőrzés értékelés pontokkal történik táblázat alapján havonta.

Tájékoztatás:

A havi követelményeket, az elért eredményeket, az időszakos ellenőrzés jegyeit a sportfaliújságon jelentetjük meg a sportcsarnokban.

Az érdemjegyeket a tárgy hónap végén a nevelő irja be a naplóba és a tanulók az ellenőrzőbe, amit aláíratnak a nevelővel.

A tanulók egyéni teljesítményét számítógépen vezetjük 1-8.o.-ig.

A nálunk folytatott iskolai tanulmányok befejezésekor minden tanuló megkapja a felmért eredményeit tartalmazó lapot.

Értékelés megjelenítése:

7-8.o. Érdemjegy:

2-6.o.Szöveges értékelés

- GYENGE

- MEGFELELŐ

- JÓ

- DICSÉRETES –

- KITÜNŐ

Kitünö értékelést hónap végén az a tanuló kap testnevelés tantárgyból,

aki legalább 200 pontot teljesít a hónap felmérései során.

Félévi és év végi osztályzatok:

7-8.o.

2-6.o.

Kitűnő értékelést az a tanuló kap testnevelés tantárgyból, aki a félév és

az év végén, aki valamennyi motorikus és sportági felmérésből 50 pontos

értékelést kapott havonta, vagy egy sportágban kiemelkedő teljesitményt

nyújt. Kiemelkedő a teljesítmény az, ha a tantervi követelményt

jelentősen túlteljesíti.

Félévi és év végi értékelő lap a 2-6. osztályokban:

a)Milyen métékben sikerült a tanulónak a tantárgy tananyagát, az ehez kap-

csolódó ismereteket elsajátitani?

nem sikerült-gyengén sikerült-megfelelő-jól sikerült-dicséretet érdemel

b)Mennyit fejlődtek a tanuló képességei az előző értékelés óta?

nem fejlődtek-keveset fejlődtek-sokat fejlődtek

c)Milyen a tanuló szorgalma, aktivítása a tantárgy tanítása során?

gyenge-megfelelő-jó-dicséretes

d)A tanév végén/félévkor az előírt követelménynek milyen mértékben felelt

meg?

nem felelt meg-megfelelt-jól megfelelt-dicséretesen megfelelt

Tematikus ellenőrzések sportági eredmények és motorikus képességek felmérésé-

vel:

Szeptember:

- 1-8.o.

2000 m futás

1.o.leány:11,00-12,30-15,20-18,50 sec

1.o.fiú: 11,00-12,40-15,15-18,40 sec

2.o.leány:10,50-12,25-14,50-18,20 sec

2.o.fiú: 10,30-12,05-14,15-17,20 sec

3.o.leány:10,40-12,20-14,40-17,50 sec

3.o.fiú: 9,50-11,20-13,10-15,50 sec

4.o.leány:10,20-11,55-14,05-17,05 sec

4.o.fiú: 9,40-11,00-12,45-15,20 sec

5.o.leány:10,15-11,50-13,50-16,50 sec

5.o.fiú: 9,20-10,40-12,15-14,30 sec

6.o.leány:10,10-11,45-13,45-16,35 sec

6.o.fiú: 9,05-10,15-11,50-13,50 sec

7.o.leány:10,05-11,40-12,40-16,25 sec

7.o.fiú: 8,50-10,00-11,30-13,20 sec

8.o.leány:10,00-11,30-13,30-16,20 sec

8.o.fiú: 8,40-9,40- 11,00-12,50 sec

- 1-8.o.

homorítás folyamatosan kifáradásig,max.4p vagy 100db

"kéz a fülnél, hason fekvés áll a talajon; társ a lábakat a talajhoz

szorítja;"

1.ü:törzs-és karemelés 2.ü:könyék összeérintés áll alatt 3.ü:könyék

"oldalsó középsőbe 4.ü:hasonfekvés áll a talajon;"

aki a 100 db-ot elvégzi 4 p letelte előtt, annak az idejét leírni

"megállás után nem lehet folytatni(1mp); első szabálytalannál

figyelmeztés" második szabálytalannál befejezni a felmérést

1.o.leány:55-40-24-19 db

1.o.fiú: 64-46-28-23 db

2.o.leány:59-43-27-22 db

2.o.fiú: 67-49-31-26 db

3.o.leány:62-46-30-25 db

3.o.fiú: 70-52-34-29 db

4.o.leány:65-49-33-28 db

4.o.fiú: 72-55-37-32 db

5.o.leány:67-52-36-31 db

5.o.fiú: 76-59-40-35 db

6.o.leány:69-54-38-33 db

6.o.fiú: 78-60-42-37 db

7.o.leány:71-56-40-35 db

7.o.fiú: 80-62-44-39 db

8.o.leány:73-58-42-37 db

8.o.fiú: 81-64-45-40 db

Október:

- 1-8.o.

Helyből 5-ös sorozatugrás, páros lábbal

Az induló vonaltól, öt egymásután folyamatosan végrehajtott páros lábú

ugrás utolsó nyoma közötti távolságot mérjük 5 cm pontossággal

1.o.leány: 800-660-520-485 cm

fiú: 820-640-500-460 cm

2.o.leány: 830-710-570-535 cm

fiú: 900-720-545-52 cm

3.o.leány: 920-740-605-575 cm

fiú: 940-795-620-575 cm

4.o.leány: 950-820-680-645 cm

fiú: 1000-840-700-640 cm

5.o.leány:1000-860-720-685 cm

fiú: 1040-900-740-700 cm

6.o.leány:1020-905-745-710 cm

fiú: 1100-940-800-750 cm

7.o.leány:1040-900-760-730 cm

fiú: 1180-101-820-790 cm

8.o.leány:1055-915-775-740 cm

fiú: 1200-1040-860-825 cm

- 1-8.o.

"hanyattfekvésből 1 kg medicin (fehér-lila csíkos)dobás páros kézzel;

három"

"kísérlet; mérés a váll vonalától; fej nem emelkedhet fel dobás közben;"

1.o.leány: 3,3-2,7-2,1-1,5 m

1.o.fiú: 3,0-3,2-2,6-2,0 m

2.o.leány: 4,5-3,9-3,6-3,0 m

2.o.fiú: 5,0-4,4-3,8-3,2 m

3.o.leány: 6,0-5,4-4,8-4,2 m

3.o.fiú: 6,4-5,8-5,2-4,6 m

4.o.leány: 7,1-6,5-5,9-5,3 m

4.o.fiú: 7,5-6,9-6,3-5,7 m

5.o.leány: 7,4-6,8-6,2-5,6 m

5.o.fiú: 8,1-7,5-6,7-6,3 m

6.o.leány: 8,1-7,5-6,7-6,3 m

6.o.fiú: 10,2-9,4-8,6-7,8 m

7.o.leány: 9,0-8,3-7,6-6,9 m

7.o.fiú: 11,6-10,6-9,5-8,5 m

8.o.leány: 9,3-8,6-8,0-7,3 m

8.o.fiú: 12,8-11,7-10,5-9,3 m

November:

- 1-3.o.

helyből távolugrás

Az elugró vonaltól páros lábú elrugaszkodással ugrik. Az utolsó nyom

és az elugró vonal közötti távolságot mérjük 3cm pontossággal.

1.o.leány:145-125-105-100 cm

fiú: 150-135-120-110 cm

2.o.leány:155-135-115-105 cm

fiú: 160-145-130-115 cm

3.o.leány:165-145-125-115 cm

fiú: 170-155-140-125 cm

- 4-8.o. magasugrás

4.o.leány:75cm-70cm-65cm-55 cm

fiú: 80cm-75cm-70cm-60 cm

5.o.leány:85cm-80cm-70cm-60 cm

fiú: 90cm-85cm-75cm-65 cm

6.o.leány:95cm-90cm-75cm-65 cm

fiú: 100cm-95cm-80cm-70 cm

7.o.leány:105cm-95cm-85cm-75 cm

fiú: 110cm-100cm-90cm-80 cm

8.o.leány:115cm-105cm-95cm-85 cm

fiú: 120cm-110cm-100cm-90 cm

- 1-4.o.

Szlalom futás

A rajtvonalra merőlegesen, attól 5,10 és 15 méterre elhelyezünk egy bó-

ját. A vizsgált tanuló a rajtvonaltól indulva futásban szlalomozva ke-

rüli meg az 1. 2. bóját, a harmadikat megkerülve visszafelé ismét

szlalom futásban kerüli a másik két bóját és átfut a rajt/célvonalon.

Két kísérlet. Mérés pontossága 0,1. sec.

1.o.leány: 8,7-10,1-12,5-13,7 sec

fiú: 8,1-9,3-11,8-12,7 sec

2.o.leány: 8,2-9,6-12,0-13,2 sec

fiú: 7,5-8,8-11,3-12,2 sec

3.o.leány: 7,7-9,1-11,5-12,7 sec

fiú: 7,1-8,3-10,8-11,7 sec

4.o.leány: 7,2-8,6-11,0-12,2 sec

6,7-8,5-10,3-11,2 sec

 

- 5-8.o.

4x15m futás tárgy érintéssel (két vonal 15m-re egymástól a földön

"a vonal mögött 0,5 m-re egy-egy zsámoly; futás közben meg kell

"érinteni a zsámolyt; összesen 4 hossz); két kísérlet"

5.o.leány: 15,8-16,4-17,1-17,9 sec

fiú: 15,3-15,7-16,1-16,6 sec

6.o.leány: 14,4-14,8-15,2-15,8 sec

fiú: 14,0-14,4-14,8-15,3 sec

7.o.leány: 14,2-14,7-15,2-15,8 sec

fiú: 13,6-14,0-14,4-14,8 sec

8.o.leány: 14,0-14,5-15,0-15,4 sec

fiú: 13,4-13,8-14,2-14,0 sec

December:

- 1-8.o.

tornaelem

1.o.:Kézállásba mászás bordásfalnál. Gurulóátfordulás előre-hátra.

Tarkóállás.

2.o.:Zsugorfejállás bordásfalnál, guruló átfordulások előre és hátra,

különböző kiinduló helyzetből, különböző befejező helyzetbe.

3.o.:Zsugor fejenállás és fejenállási kísérletek segítővel. Kézenát-

fordulás oldalt.

4.o.:Magas guruló átfordulás előre, zsugor fejenállás és fejenállás

önállóan. Fellendülési kísérlet kézenállásba bordásfalnál

segítővel.

Harántspárga.

5.o.:Fejenállás önállóan. Felendülés kézenállásba segítő társsal. Híd.

6.o.:Fejenállás és gurulás előre. Mellső mérlegállás. Bátorugrás.

7.o.:Fejenállás különböző kiindulóhelyzetböő. Fellendülés futólagos

kézenállásba, majd gurulás előre segítővel. Repülő-guruló átfordu-

lás előre. Csúsztatása.

8.o.:Fejenállásban lábmozgatások. Fellendülés futólagos kézenállásba,

majd gurulás előre alapállásba. Kézenállásban megállási kísérle-

tek. Vetődés.

- 1-8.o.

négyütemű fekvőtámasz (7-8.o. 60sec/1-6. o. 30 sec)

terpeszállás-guggolás-mellső fekvőtámasz-guggolás-terpesz és taps

szabálytalant nem számitjuk bele!

1.o.f: 8-6-4-2 db

l: 10-8-6-4 db

2.o.f: 9-7-5-3 db

l: 11-9-7-5 db

3.o.f: 10-8-6-4 db

l: 12-10-8-6 db

4.o.f: 11-9-7-5 db

l: 13-12-9-7 db

5.o.f: 12-10-8-6 db

l: 14-12-10-8 db

6.o.f: 13-11-9-7 db

l: 15-13-11-9 db

7.o.f: 25-23-19-16 db

l: 30-26-20-17 db

8.o.f: 26-24-20-17 db

l: 31-27-21-18 db

Január:

- 1-8.o.

összefüggő talajgyakorlat

1.o.:Összefüggő talajgyakorlat 2- 3 elemből.

2.o.:Összefüggő talajgyakorlat 3- 4 elemből.

3.o.:Összefüggő talajgyakorlat 4- 5 elemből.

4.o.:Összefüggő talajgyakorlat 5- 6 elemből.

5.o.:Összefüggő talajgyakorlat 6- 7 elemből.

6.o.:Összefüggő talajgyakorlat 7- 8 elemből.

7.o.:Összefüggő talajgyakorlat 8- 9 elemből.

8.o.:Összefüggő talajgyakorlat 9-10 elemből.

Eddig - 1-4.o.

Szlalom futás labdavezetéssel

A rajtvonalra merőlegesen, attól 5,10 és 15 méterre elhelyezünk egy bó-

lyát. A vizsgált tanuló a rajtvonaltól indulva futásban szlalomozva ke-

rüli meg az 1. 2. bóját, a harmadikat megkerülve visszafelé ismét

szlalomfutásban kerüli a másik két bóját és átfut a

rajt/célvonalon.Közben kézzel labdát vezet. Két kísérlet. Mérés

pontossága 0. 1. sec.

1.o.leány: 11,7-13,1-15,0-15,9 sec

1.o.fiú : 11,2-12,8-14,0-16,0 sec

2.o.leány: 11,2-12,6-14,0-15,4 sec

2.o.fiú : 10,7-12,3-13,5-15,0 sec

3.o.leány: 10,7-12,1-13,5-14,9 sec

3.o.fiú : 10,2-11,8-13,0-14,5 sec

4.o.leány: 10,2-11,6-13,0-14,4 sec

4.o.fiú : 9,7-11,3-12,5-14,0 sec

5-8.o.

4x15m futás labdavezetéssel, két kísérlet

"zsámoly jobb oldalától jobb kezes vezetéssel; másik zsámoly

kerülésénél" "bal kezes vezetés és vissza; első zsámoly kerülése ismét

jobb kezes vezetés; és megismételni, de célba csak befutás vezetéssel;"

5.o.leány: 18,5-19,5-20,5-21,5 sec

5.o.fiú : 17,5-10,5-19,5-20,5 sec

6.o.leány: 16,4-17,2-18,0-18,8 sec

6.o.fiú : 15,8-16,6-17,4-18,2 sec

7.o.leány: 15,9-16,7-17,6-18,4 sec

7.o.fiú : 15,0-15,8-16,6-17,5 sec

8.o.leány: 15,7-16,5-17,3-18,1 sec

8.o.fiú : 14,6-15,4-16,3-17,1 sec

Február:

- 1-8.o.

szekrényugrás

1.o.:Felugrások kéztámasszal zsámolyra, függőleges repülés.

2.o.:Felguggolás 2-3 részes szekrényen, függőleges repülés.

3.o.:Zsugorkanyarlati átugrás 2-3 rész szekrényen.

4.o.:2-3 rész ugrószekrényen ugródeszka használattal zsugorkanyarlati

ugrás.

5.o.:3-4 részes szekrényen függőleges repülés, zsugorkanyarlat ugrás

két oldalra, felguggolás és leguggolás hosszában.

6.o.:3-4 részen:guggolóátugrás széltében,felguggolás és gurulóátfordu-

lás előre, bátorugrás.

7.o.:4 részen:felguggolás és leterpesztés,talajról elugorva guruló át-

fordulás szekrényen.

8.o.:4-5 részen:Guggolóátugrás széltében, felguggolás és leterpesztés

(leány),terpeszátugrás(fiúk).

- 1-8.o.

" karhajlítás-nyújtás kifáradásig; max. 4p vagy leányok 25db, fiúk 55db"

" megállás után(2mp)nem lehet folytatni; első szabálytalannál

figyelmeztetés" és nem számoljuk be, második szabálytalannál gyakorlat befejezése;leányok"

" 25 db, fiúk 55 db elvégzésének idejét, 4 p előtt, fel kell írni;"

" szabályos hajlítás: a test egyenes, felkar vízszintes a háttal;"

szabályos nyújtás: a test egyenes(térd, csipő nem hajlik be)

1.o.L: 16-12-12-10 db

F: 24-15-13-11 db

2.o.L: 17-15-13-11 db

F: 26-18-14-12 db

3.o.L: 18-16-14-12 db

F: 29-21-16-13 db

4.o.L: 19-17-15-13 db

F: 31-24-19-15 db

5.o.L: 20-18-16-14 db

F: 33-27-22-17 db

6.o.L: 21-19-17-15 db

F: 35-30-25-19 db

7.o.L: 22-20-18-16 db

F: 37-33-20-21 db

8.o.L: 23-21-19-17 db

F: 40-36-31-23 db

Március:

- 1-8.o.

gyürü gyakorlat

1.o.: Előkészítés: mászás kötélen

2.o.:Előkészités: mászás kötélen, rúdon

3.o.:Előkészités: vándormászás kötélen, rúdon

4.o.:Két kötélen: hátsó függőállásból függőállás.

5.o.:Két kötélen: függőállásból lebegőfüggés és vissza,

hátsó függőállásból függőállásba.

6.o.:Két kötélen: függőállásból lebegőfüggés és vissza, függőállásból

hátsó függőállás és vissza, függőállásból zsugor lefüggés és

vissza.

7.o.:Magas gyűrű:alaplendület és leugrás hátul, lebegőfüggés, zsugor

lefüggés, hátsó függés.

8.o.:Magas gyűrű:Összefüggő gyűrűgyakorlat: alaplendületből lefüggés,

-ereszkedés hátsó függésbe-emelés lefüggésbe-alapemelés,

lefüggésbe alaplendülettel leugrás hátra.

- 1-8.o.

Függés hajlított karral (sec)

A próba bordásfalon lévő vason végezhető el. A hajlított függés helyzete

a bordásfal segítségével vehető fel. A végrehajtás ideje, a kiindulási

felvétele és megszűnte közötti idő. A mérés pontossága 0.1 sec.

1.o.leány: 20.0-16.0-11.0- 7.0 sec

1.o.fiú: 30.0-24.0-19.0-13.0 sec

2.o.leány: 25.0-19.0-15.0-10.0 sec

2.o.fiú: 32.0-25.0-20.0-14.0 sec

3.o.leány: 31.0-24.0-19.0-13.0 sec

3.o.fiú: 35.0-33.0-28.0-15.0 sec

4.o.leány: 36.0-30.0-24.0-16.0 sec

4.o.fiú: 40.0-36.0-30.0-17.0 sec

5.o.leány: 41.0-35.0-29.0-17.0 sec

5.o.fiú: 45.0-42.0-33.0-18.0 sec

6.o.leány: 46.0-40.0-34.0-18.0 sec

6.o.fiú: 50.0-46.0-35.0-20.0 sec

7.o.leány: 51.0-45.0-39.0-21.0 sec

7.o.fiú: 55.0-47.0-38.0-25.0 sec

8.o.leány: 56.0-50.0-40.0-24.0 sec

8.o.fiú: 61.0-56.0-45.0-30.0 sec

Április:

- 1-8.o.

" helyből dobóterpeszből kézilabdadobás távolba ügyes kézzel; három kísér-"

" let korosztálynak megfelelő labdával; 1-4 kicsi; 5-8 nagy kézi;"

1.o.leány: 11-9-6-2 m

1.o.fiú : 15-13-10-6 m

2.o.leány: 14,12,9,5 m

2.o.fiú : 18-16-13-9 m

3.o.leány: 16-14-11-8 m

3.o.fiú : 21-19-16-12 m

4.o.leány: 18-16-13-9 m

4.o.fiú : 24-22-19-16 m

5.o.leány: 20-18-15-14 m

5.o.fiú : 27-25-22-18 m

6.o.leány: 23-21-18-14 m

6.o.fiú : 30-28-25-21 m

7.o.leány: 26-24-21-17 m

7.o.fiú : 3-31-28-19 m

8.o.leány: 28-26-23-19 m

8.o.fiú : 36-34-31-27 m

- 1-8.o.

" Cooper-teszt: 12 futás; megengedhető kifulladás esetén gyaloglás majd"

ismét futás

1.o.leány: 1450-1250-950-750 m

1.o.fiú : 1750-1550-1250-850 m

2.o.leány: 1600-1400-1400-1000 m

2.o.fiú : 1700-1700-1400-1000 m

3.o.leány: 1750-1550-1250-850 m

3.o.fiú : 2050-1850-1550-1150 m

4.o.leány: 1900-1700-1400-1000 m

4.o.fiú : 2200-2000-1700-1400 m

5.o.leány: 1050-1850-1550-1150 m

5.o.fiú : 2350-2150-1850-1450 m

6.o.leány: 2200-2000-1700-1300 m

6.o.fiú : 2500-2300-2000-1700 m

7.o.leány: 2350-2150-1850-1450 m

7.o.fiú : 2650-2450-2150-1750 m

8.o.leány: 2500-2300-2000-1700 m

8.o.fiú : 2800-2600-2300-1900 m

Május:

- 1-8.o.

tusa felmérés

Háromtusa:

1.o.leány: 60- 15- 3- 1 p

fiú: 80- 30- 5- 2 p

2.o.leány: 80- 30-10- 2 p

fiú: 100- 50-15- 3 p

Háromtusa:

3.o.leány:120- 50-15- 3 p

fiú: 140- 70-25- 5 p

4.o.leány:160- 90-30- 4 p

fiú: 180-110-40-10 p

Négytusa:

5.o.leány:270-140- 70-10 p

fiú: 250-150- 90-30 p

6.o.leány:340-210-110-40 p

fiú: 330-200-120-50 p

Öttusa:

7.o.leány:470-350-220-100 p

fiú: 460-360-250-150 p

8.o.leány:540-450-330-190 p

fiú: 540-440-330-230 p

- 1-8.o.

" Egykezes labdalökés medicinlabdával helyből ügyes kéz; 1-6.o.2kg/7-8.o.3kg"

Lökő kézzel ellenkező támadóállásból.

1.o.leány:560-260-100-140 cm

1.o.fiú :480-310-150-115 cm

2.o.leány:430-330-215-210 cm

2.o.fiú :560-400-240-200 cm

3.o.leány:475-375-275-250 cm

3.o.fiú :650-490-330-290 cm

4.o.leány:535-435-335-310 cm

4.o.fiú :720-560-400-365 cm

5.o.leány:585-485-385-360 cm

5.o.fiú :800-640-480-440 cm

6.o.leány:625-525-425-405 cm

6.o.fiú :880-720-560-520 cm

7.o.leány:675-575-475-450 cm

7.o.fiú :940-780-620-590 cm

8.o.leány:710-610-510-485 cm

8.o.fiú :1000-840-660-640 cm

Június:

- 1-8.o.

" falazás 30mp(2m-re faltól az 8,5 parketta diákotthon oldaláról;"

" korosztálynak megfelelő labdával) rontás esetén még egy kísérlet;"

" 1-4 kicsi;5-8 nagy kézi;"

1.o.leány: 9-11-13-15 db

1.o.fiú :12-14-16-18 db

2.o.leány:10-12-14-16 db

2.o.fiú :13-15-17-19 db

3.o.leány:11-13-15-17 db

3.o.fiú :14-16-18-20 db

4.o.leány:12-13-15-18 db

4.o.fiú :16-17-19-21 db

5.o.leány:18-16-15-14 db

5.o.fiú :21-19-18-17 db

6.o.leány:19-17-16-15 db

6.o.fiú :22-20-19-18 db

7.o.leány:20-18-17-16 db

7.o.fiú :23-21-20-19 db

8.o.leány:21-19-18-17 db

8.o.fiú :24-22-21-20 db

- 1-8.o.

felülés folyamatosan kifáradásig, maximum 4p vagy 120 db

" megállás után nem lehet folytatni; első szabálytalan figyelmeztetés és"

" nem számoljuk be, második szabálytalan után kizárás;"

azonos gyakorlatszám esetén az idő különbség dönt!

" kéz a tarkón és felüléskor meg kell érinteni a két könyökkel a térdet;"

1.o.leány: 74-54-34-28 db

1.o.fiú : 75-55-35-29 db

2.o.leány: 78-58-38-32 db

2.o.fiú : 78-58-38-32 db

3.o.leány: 81-61-41-35 db

3.o.fiú : 82-62-42-36 db

4.o.leány: 84-64-44-38 db

4.o.fiú : 86-66-46-40 db

5.o.leány: 88-68-58-42 db

5.o.fiú : 90-70-50-44 db

6.o.leány: 90-70-50-44 db

6.o.fiú : 93-73-53-47 db

7.o.leány: 92-72-52-46 db

7.o.fiú : 95-75-55-49 db

8.o.leány: 94-74-54-48 db

8.o.fiú : 96-76-56-50 db

 

 

TESTNEVELÉS OSZTÁLYZAT ÖSSZETEVÖI

1.Sportági felmérés eredményétől függően 50-40-30-20-10 pont. Felmérés havonta.

2.Motorikus felmérés eredményétől függően 50-40-30-20-10 pont. Felmérés havonta.

3.Tanórai szorgalom havonta 50 pont. Értékelés tanóránként.

-a hónap valamennyi testnevelés óráján megfelelő volt a szorgalom 50 pont

-amelyik testnevelés órán nem megfelelő a szorgalom, 10 pont levonás

-minden félévben a második felszerelés hiánytól 10 pont levonás

4.Saját legjobb eredmény megjavítása 50 pont. Felmérés havonta.

5.Osztály-és iskolabajnokság. Értékelés havonta.

-az adott hónapban az osztálybajnokság első 30, másodi 20, harmadik

helyezettje 10 pontot kap, nemenként

-az iskolabajnokság első 60, második 40, harmadik helyezettje 20 pontot

kap nemenként

6.Iskolacsúcs javítás, vagy csúcsbeállítás. Értékelés aktualitáskor.

-iskolacsúcs javítása 200 pont

-iskolacsúcs beállítása 100 pont

7.Diákolimpia versenyeken való részvétel. Értékelés a verseny után.

helyezéstől függően a következő pontok szerezhetők:

I. II. III. IV. V. VI.

Kiskörzeti 50 40 30 20 10 5

körzeti 100 80 60 40 20 10

területi 200 160 120 80 40 20

megyei 400 320 240 160 80 40

országos

elődöntő 800 640 480 320 160 80

országos 1600 1280 960 640 320 160

8.Tanórán kívüli sporttevékenység havi 50 pont, értékelés havonta.

" -szabadidősport: iskola és iskolán kívüli sporttevékenység; legalább"

" heti egy alkalom rendszeres részt venni; értékelés havonta;"

" igazolatlan hiányzás esetén a hónap teljesítménye nem értékelhető"

" -versenysport: iskola és iskolán kívüli sporttevékenység; legalább heti"

" két alkalom rendszeres részvétel; értékelés havonta;"

" igazolatlan hiányzás esetén a hónap teljesitménye nem értékelhető;"

A tárgy hónapban megszerzett pontok átszámitása érdemjegyre, szöveges érté-

kelésre:

7-8.osztály 2-6.osztály

540 pont három jeles

360 pont két jeles

200 pont kitünő 200 pont KITÜNŐ

180 pont jeles 180 pont DICSÉRETES

150 pont jó 150 pont JÓ

120 pont közepes 120 pont MEGFELELŐ

20 pont elégséges 20 pont GYENGE

elégtelen, szándékos ellenszegülés esetén

Vizsgák rendje:

4.évfolyam(belső):

Téma:Cooper-teszt, kézilabda dobása helyből távolba ügyes kézzel,

kötélmászás

A vizsga formája: gyakorlati

6.évfolyam (belső):

Téma:2000m futás, négytusa, függés hajlítot karral, pontszerző

A vizsga formája: Gyakorlati

8.évfolyam (belső):

Téma: Öttusa, kézilabda taktika, karhajlítás-nyújtás mellsőfekvőtámaszban,

kézilabda szabályimeret

A vizsga formája: Gyakorlati és elméleti