Tisztelt Állampolgárok, kedves Támogatóink! Az 1997 év során a személyi jövedelem adó (szja) 1%-a feletti egyéni rendelkezések jóvoltából a Handicap Mozgássérültek Önsegélyezô Alapítvány az APEH által két részletben 1997. 10.15-én 161 413 Ft, majd 1997. 11. 17-én 5084 Ft-ot összesen 166 497 Ft azaz egyszázhatvanhatezernégyszázkilencvennégy forintot utalt a Handicap Mozgássérültek Önsegélyezô Alapítvány számlájára, mint az egyéni adófizetôk által felajánlott támogatást. Az 1996. évi CXXVI. tv. 6. § (3) elôírásának eleget téve, Alapítványunk ez úton hozza nyilvánosságra az Alapítványra bízott anyagi eszközök cél szerinti felhasználásáról szóló beszámolóját:
Handicap Alapítvány számára adományozott SZJA 1% felhasználása:
Láncszem Magazin nyomdai elôkészítés: 75 033
Láncszem Magazin postaköltsége: 40 234
Szociális otthonokban lakó mozgássérültek szállítószolgálatának működtetése: 51 230
Polgári szolgálatos étkezési hozzájárulása: 21 655
Összesen: 166 497

Köszönet

Alapítványunk Kuratóriuma minden érintett nevében ez úton szeretné megköszönni támogatóink bizalmát és nagylelkű anyagi segítségnyújtását.
Tisztelettel: Liling Tamás Handicap Alapítvány elnöke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönet és hála!

Mélységes megrendüléssel és ôszinte meghatottsággal írjuk a köszönet és a hála szavait. Mit is mondhatnánk mást mikor a baráti, kollegális kegyelet és méltó emlék állítás mélyen megindító tanúi és részeseivé váltunk. Szilvágyi Márta, akit oly fiatalon, élete delén szólított el a betegség Családja, Kollégái és Barátai mellôl oly fájdalmas űrt hagyva maga után, hogy legközelebbi munkatársai úgy érezték emlékét méltó módon szeretnék megôrizni és a mindig, szolgálatkész és mélyen együtt érzô, odaadó munkatársuk emlékét a Reá gondolást nem is ôrizhetnék meg méltóbban, mint úgy ahogy ô tette. Segíteni a rászorultakon, az elesetteken. Hogy a kegyelet virágai ne hervadjanak el, de emberi szívekben éljenek tovább, továbbéltetve elvesztett munkatársuk emlékét és életével hitelesített emberségét. E gondolattól vezérelve az Interneten keresztül jutottak el Alapítványunkhoz. Szilvágyi Márta feledhetetlen munkatársuk emlékére a Görögországban élô és vele együtt dolgozó munkatársai a Dimitrios Golemis Alapítvány nevében, a kegyelet „virágai”-ként, alapítványunk a Handicap Alapítvány támogatottjai javára 153 736 forintot adományoztak, hogy a kegyelet élô szívekbe ültesse feledhetetlen munkatársnôjük emlékét. Alapítványunk minden érintettje nevében nagy megrendüléssel és hálával köszönjük e megtiszteltetést, és a ránk bízott emléket és értékek Alapítványunk rászorult érintettjeinek szívén keresztül tovább éltetjük.