MIT TEGYEK HA.......

(tűzvédelmi tanácsadás)

1./ ....tüzet észlelek a lakásban?

Amennyiben van a lakásban kézi tűzoltókészülék és a tűz kis kiterjedésű (kezdeti tűz) kisérelje meg eloltani a készülék címkéjén található utasítás szerin. Ha nagy kiterjedésű a tűz, akkor azonnal értesítse a tűzoltóságot telefonon, vagy kérjen meg valakit a közelben az értesítésre. A tűzoltóság hívószáma: 105

Tűzjelzéskor közölni kell:

- a tűz pontos helyét (címét),

- mi ég, mi van veszélyeztetve,

- emberélet van-e veszélyben,

- a jelző személy nevét és jelzésre használt telefon számát.

Ha emberélet van veszélyben, körültekintően kísérelje meg a mentést úgy, hogy saját életét ne kockáztassa. A jelzést követően áramtalanítson a lakásban. A tűzoltóság kiérkezéséig minden rendelkezésre álló eszközzel igyekezzen megakadályozni a tűz továbbterjedését. A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztassa a tűzoltás vezetőjét a lakás elrendezéséről, az esetleges veszélyhelyzetekről (pl. PB palack stb.)

Feleslegesen ne riassza a tűzoltókat mert más bajba került emberek élete múlhat ezen!

2./ .....a szomszédomban tűzveszélyes tevékenységet végeznek, ami veszélyezteti a saját vagy más személyek testi épségét?

Hívja fel a figyelmét a tűzveszélyes tevékenységet végzőknek a munkájuk veszélyességére. Ha ez eredménytelen és közvetlen tűz-, illetve robbanásveszély áll fenn, akkor a veszélyhelyzetet azonnal jelentse a tűzoltóságnak a 105-ös hívószámon. Ha nem áll fenn közvetlen veszélyhelyzet, de a tevékenység szabálytalan tűzvédelmi szempontból, akkor levélben jelezze a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak.

3./ .....hivatásos tűzoltó szeretnék lenni?

Vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyéhez legközelebbi (illetékes) hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnokával vagy helyettesével és kérdezze meg a jelentkezés feltételeit. Alapfeltétel a 18. életév betöltése, egészségügyi és fizikai alkalmasság.

Ez az oldal állandó frissítés alatt áll, kisérje figyelemmel a változásokat. Várjuk további kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat az e-mail címünkre: hajtuo@c3.hu