A LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

1.) 1996. évi XXXI. törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
2.) 1957. évi IV. törvény Az államigazgatási eljárás általános szabályairól (kivonatos szöveg)
3.) 1996. évi LIV.törvény Az erdőről és az erdő védelméről, egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV.30.)
4.) 1994. évi XLI. törvény A gázszolgáltatásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 3/1995. (I. 20.) Korm. rendelettel (kivonatos szöveg)
5.) 1978. évi IV. törvény A Büntető Törvénykönyvről (kivonatos szöveg)
6.) 1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről (kivonatos szöveg)
7.) 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról (kivonatos szöveg)
8.) 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
9.) 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A tűzvédelmi bírságról
10.) 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről
11.) 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet Egyes szabálysértésekről (kivonatos szöveg)
12.) 1/1995. (II. 10.) BM rendelet A tűzvédelem és a polgári védelem kötelező nemzeti szabványainak megállapításáról
13.) 32/1997. (V. 9.) BM rendelet A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről
14.) 27/1997. (IV. 10.) BM rendelet A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
15.) 13/1997. (II. 26.) BM rendelet A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
16.) 12/1997. (II. 26.) BM rendelet Az erdők tűz elleni védelméről
17.) 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
18.) 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet A tűzvédelmi szabályzat készítéséről
19.) 27/1996. (X. 30.) BM rendelet A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (kivonatos szöveg)
20.) 4/1978. (VI. 21.) BM rendelet A pirotechnikai termék gyártásának, forgalomba hozatalának, vásárlásának, szállításának és felhasználásának engedélyezéséről
21.) 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről (kivonatos szöveg)
22.) 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről

( A jogszabályok teljes szövege 83 oldal)