HÍRLEVÉL
A GYIÉT Támogatói tárgyalócsoportja tájékoztató és szervezési levele
III. évfolyam 14. szám, 1997. november 3.
A Tárgyalócsoport soros elnöke: 
Mészáros Mónika 
(Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete)
szeptember-október Nagy Ádám
(ZABHEGYEZŐ Gyerekanimátorok Egyesülete)
november – december Dr. Blumenfeldné Dr. Mikola Júlia (FICE)
A tárgyalócsoport címe: 1145 Budapest, Amerikai út 96. - 1399 Budapest 62, Pf.:  633 
Fax: 251-90-90/159 mellék, E-mail: gyiettam@c3.hu
Szerkeszti: Tóbiás László, a tárgyalócsoport titkára, 
(ZABHEGYEZŐ Gyerekanimátorok Egyesülete), T: 16-97-166
A Tárgyalócsoport titkárnője: Vizi Valéria - T: 06-20-227572
 
A közelmúltban postázott hírlevelek mellett a mai csak egy vékony kicsi öcsi lesz, de ennyi gyűlt két hét alatt és a lapzártát szigorúan tartjuk - immár harmadszor egymás után!
 
 
 

HÍREK

November közepén Budapestre látogat a román kormány ifjúsági államtitkára és a megbeszélések között sorra kerülő plenáris ülésre tárgyalócsoportunk is meghívást kapott. Nemzetközi ügyeink gondnoka, Nagy Ádám, hozzá fordulhatnak mindazok, akik javaslatokkal szeretnék segíteni a tárgyaláson való részvételt illetve akik azt követően valamely konkrét kérdésre szeretnének választ kapni. Ádám továbbra is a 20-46-49-09-es telefonon elérhető.

Hanti Vilmos sajnos ezen az őszön is kórházba került a derekával, így jobbulást kívánunk neki, de munkájáról le kell mondanunk. Ezért bizonytalan időre elhalasztottuk a Közalapítvány elnökével és kurátorainkkal tervezett találkozót. Ettől részben függetlenül kellene dolgoznia a javaslatunkra a plenáris ülésen elhatározott bizottságnak, hogy kialakuljon a GYIÉT véleménye: mennyiben töltheti be jelenlegi eszközeivel szerepét a Közalapítvány. E bizottsági munkára a tárgyalócsoport tagjai közül Hanti Vilmos és Nagy Ádám vállalkozott. Ádám egyedül maradván kért újabb vállalkozókat a tárgyalócsoport tagjai közül illetve javaslatokat, véleményeket. Utóbbiakat a  titkárság gyűjti írásban illetve Ádám a fenti telefonon.

A plenáris ülés által kiküldött ügyrendet felülvizsgáló eseti bizottságban szakértőink Haraszti István és Tóbiás László, akik ezúton kérik tisztelettel az oldal tagjait meglátásaik, javaslataik közlésére. Ezeket is a titkárságra kérjük eljuttatni.

 Az internettesítés jegyében megvásároltuk a mindenkori tizenkét szervezet részére a modemeket és azokat Vizi Balázs a legközelebbi napokban elkezdi telepíteni. Így Balázs rövid úton megtudja azt is, kinek mi a véleménye honlapunkról, melyet ő késztett és tart karban. Nagy örömmel vennénk mások véleményét, javaslatát is. Ha másként nem hát a középiskolákban mind több helyen fel lehetne gyalogolni a hálóra és bekukkantani a GYIÉT-hez....
 
 
 


Az elmúlt két hónap
Némiképp szubjektív értékelés

Az elmúlt két hónapban engem ért az a baleset, hogy tárgyalócsoportunk soros elnöke lehettem. A teljesség igénye nélkül szeretnék rövid értékelést fűzni az ebben az időben elvégzett munkához, annak ellenére  hogy nem feltétlenül szerepem döntő bizonyos sikerekben, kudarcokban.

Azt hiszem elindultunk abba a rég áhított irányába, hogy a támogatói oldal ne csak reagáljon javaslatokra, hanem kezdeményezzen is. (Példa erre az NGYIKA helyzetével és jövőjével kapcsolatban a kormányhoz intézett kérdés, és az azzal foglalkozó ad-hoc bizottság létrehozása, a Család – Gyermek – Ifjúság konferencia, a non-profit törvényjavaslat civil együttműködése, a kulturális törvényjavaslat kapcsán felvetett problémák és azok rendezése, a szakértői adatbázis létrehozása, a vagyonkataszter ügyének továbbgördülése.)

Nem sikerült ellenben a Tárgyalócsoportnak egységes "összképet" mutatni kifele. A bizottsági üléseken való esetleges megjelenés (annak elvállalása ellenére), Az NGYIKA alelnökség hosszú ideje rendezetlen
helyzete mind–mind azt sugallja másoknak (bármit is hiszünk mi): nem vagyunk egységesek ...

Tarthatatlan tartom azt az állapotot, amely olymértékig szipolyozza ki a tárgyalócsoport tagjait, hogy néha képtelenek elvállalt feladataiknak megfelelni. Azt hiszem ahhoz, hogy a Tárgyalócsoport megerősödjön, még szélesebb körből meríthessen, szükséges a tárgyalócsoportot választok, de jelenleg nem tagok aktívabb munkája, véleménye, szakértelme (erre akad példa, de ez korántsem elégséges, inkább a fehér holló esete). Jól latszik, hogy bár a 12 tárgyalócsoporti tagszervezet sokat tesz hozzá szakértelmével a GYIÉT működéséhez, vannak olyan területek, ahol finoman fogalmazva is "humánkapacitás-hiányban" szenvedünk.

Véleményem szerint az elkövetkező időszakban a kezdeményezőkészségünk megőrzése mellett a legfontosabb feladatunk a szélesebb kör bevonása.

A további soros elnököknek sok sikert kíván:

Nagy Ádám
volt soros elnök
 


Következő lapzárta november 10-én, hétfőn.