HÍRLEVÉL
A GYIÉT Támogatói tárgyalócsoportja tájékoztató és szervezési levele
IV. évfolyam 6. szám, 1998. március 30.
 
A Tárgyalócsoport soros elnöke: 
november–december
Dr. Blumenfeldné Dr. Mikola Júlia (FICE)
január–április
Fábry Béla (Magyar Pedagógiai Társaság)
május–június
Haraszti István (Országos Gyermekvédő Liga)
A tárgyalócsoport címe: 1145 Budapest, Amerikai út 96.
1399 Budapest 62, Pf.:  633 
Fax: 251-90-90/159 mellék,
E-mail: gyiettam@c3.hu , http://www.c3.hu/~gyiettam
Szerkeszti: Tóbiás László, a tárgyalócsoport titkára, 
(ZABHEGYEZŐ Gyerekanimátorok Egyesülete), T: 16-97-166
A Tárgyalócsoport titkárnője: Vizi Valéria - T: 06-20-227572
 
Gratulálunk!
1997. március 21-én házasságot kötött tárgyalócsoportunk korábbi titkára, Frank Mariann és munkánk egyik legaktívabb részvevője, Ditzendy Károly Arisztid, a HAYICO elnöke, akiknek ezúton is küldjük jókívánságainkat.

Íme, egy minden ellenérv fölött álló érv arra: hasznos a GYIÉT léte, hiszen ha nincs tárgyalócsoportunk, hogy találkoztak volna össze barátaink?

(E jeles alkalomból szerettük volna először címlapfotóval kiadni Hírlevelünket, nem rajtunk múlt, de ha kapunk egy fotót, Olvasóink is megcsodálhatják az ifjú párt. A szerkesztő)Találós kérdés

Mi volt változatlan 1998. december 15. és március 3. között?

(A nonprofit törvény. Azért nem kell megijedni, csak a közhasznú tevékenységek körét bővítették az ár- és belvízvédelemmel, meg a közforgalmú utak, hidak, alagutak építésével és üzemeltetésével. De azért mégis csak...)Látogatás az Európai Ifjúsági központba

A Támogatói oldal szervezetei - tehát nem csak a tizenkettek! - 1998. április 16-án 15 órakor látogatást tehetnek az Európai Ifjúsági Központban!

A részleteket lásd később, a regisztrációs lapot pedig az utolsó oldalon!

Három felütés után jöjjenek szokásos rovataink!
 Bizottsági ülések
 

Március 5-én a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén a gyermekjátékszerek biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló IKIM–NM együttes rendelet tervezete szerepelt napirenden. A legutóbbi Hírlevélben közzétettük az ülésen feltett kérdéseket is, melyekre megérkeztek a válaszok, melyeket - a kérdések megismétlés után - itt közlünk:

A Kormányzati Tárgyalócsoport március 13-ig írásban válaszol arra, hogy elfogadja-e a II. Melléklet II. 5. második bekezdése 6 éves korhatárig írja elő kötelezően a játékszerek csomagolását. A nemkormányzati tárgyalócsoportok a rendelettervezet támogatását a választól nem teszik függővé.

A Kormányzati Tárgyalócsoport írásban válaszolja meg: milyen jogszabályok vonatkoznak "a játszótereken levő közös használatú eszközökre.

Március 12-én a Családi és Gyermekügyi Bizottság ülésén A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló NM rendelettervezet szerepelt napirenden. A legutóbbi Hírlevélben közzétettük az ülésen feltett kérdést is, melyre megérkezett a válasz, melyet - a kérdések megismétlés után - itt közlünk:

A Kormányzati Tárgyalócsoport március 20-ig írásban válaszol arra, hogy a III. címben részletesen leírt formák mellett a szabályozás adhat-e lehetőséget az ellátás egyéb formájú biztosítására (különös tekintettel a játszóház típusú civil szervezetek által történő ellátásra).

A Bizottság nem tartja szükségesnek a téma plenáris ülésen való tárgyalását.

A válasz: “a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és személyek szakmai feladatairól és működésükről szóló NM rendelet tartalmazni fogja annak lehetőségét, hogy a gyermekek napközbeni ellátása, a helyi igények szerint különböző formákban legyen szervezhető”.
 

Március 23-án 14 órától ülésezett a Felsőoktatási Bizottság a Művelődési Minisztériumban. Napirenden a felsőoktatási képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás kérdése szerepelt, a februári bizottsági ülés után másodszor. Szószólónk: dr. Pór Gábor, szakértőnk Mikó Magdolna (Óvodapedagógiai Egyesület), Morvayné Bajai Zsuzsa (NOE) volt.

Emlékeztető: A Kormányzati tárgyalócsoport közölte, hogy kényszerhelyzetben van, hiszen az előterjesztés egyeztetése közigazgatási államtitkári szinten már megtörtént, így az anyag 26-án Kormány elé kerül. Érdemi módosításra már nincs lehetőség, de a Korosztályi tárgyalócsoport által felvetett problémás pontokat 24 órán belül megpróbálják orvosolni, illetve egyeztetni. Amennyiben ez nem sikerül a Korosztályi tárgyalócsoport kéri az anyag plenáris ülés elé terjesztését. A Támogatói tárgyalócsoport ezzel nem ért egyet, de nem akadályozza a jogalkotási munkát. A Kormányzati tárgyalócsoport ígéretet tett, hogy a támogatói oldal szakértői véleményét elolvassák és ami még lehetséges, azt figyelembe veszik.

Április 1-én 14 órakor a Köz- és Felsőoktatási Bizottság ülés lesz a Miniszterelnöki Hivatalban, témája a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997.(XII. 29.) kormányrendelet módosításáról szóló előterjesztés lesz.

Szóvivőnk: Mészáros Mónika (aki korábban részt vett már a téma tárgyalásában), szakértői egyeztetés az ülés előtt egy órával, tehát kérjük, a szakértők 13 órakor jelenjenek meg a helyszínen.

Mészáros Mónika
 Egy új testület

Soros elnökünk meghívót kapott 1998. március 24-én 14.00 órára “a diákigazolványokhoz kapcsolódó marketing feladatok elvégzésével” megbízott Diák-Bónusz Kht. Intéző Bizottsága alakuló ülésére. További meghívottak voltak:

Az összejövetelen - a tárgyalócsoport következő üléséig - az ügyek vitelére szóló felhatalmazással és beszámolási kötelezettséggel Mészáros Mónika (Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete) képviselte tárgyalócsoportunkat, aki utóbb megjelölt kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

Kolosi Tamásnak, a Felügyelő Bizottság elnökének, rövid ismertetőjéből kiderült, hogy a közhasznú társaságot az MKM - a közbeszerzési pályázatot megnyerő Állami Nyomda Rt. és a CompuWorx Kft. által létrehozott konzorciummal közösen hozta létre, és bízta meg. Céljuk az okmánycsere folyamán a diákság széleskörű bevonása, ebből következik, hogy az általuk felkért Intéző Bizottságban részt kapnak az ifjúsági érdekvédelmi szervezetek, a gyártók, a partnerszervezetek, az MKM informatikai vezetése és szándékaik szerint az adatvédelmi biztos képviselője (innen még nincs válasz). Elmondása szerint az IB “multifunkcionális” feladatot töltene be, mivel az “általános véleményezési joggal rendelkező intézmények révén érvényesül az érdekvédelmi demokratikus kontroll”, és különösen fontos szerepet kap a kereskedelmi funkciók diákigazolványhoz történő hozzákapcsolása kontrolljában. A konzorcium és a Kht. nevében azzal a kifejezett kéréssel fordult a jelenlévőkhöz, hogy - különösen a bevezetés időszakában - segítsék a diákokkal való elfogadtatást.

Néhány ötlet, javaslat, aggodalom, mely a bevezetést követő kötetlen eszmecsere során megfogalmazódott: a térítési díj 0%-os Áfa-kulcsba történő besorolása, adóalapból való leírhatósága, az érdekeltek figyelmének felhívása az 1% e célra történő fordítására, olyan szoftver létrehozása, mely megkönnyíti az intézmények számára a nyilvántartást, a szülői oldal meghívása az IB ülésére, üzleti titok problematikája, az adatkérő nyomtatványok célba érésének, időben történő visszaérkezésének bizonytalansága, stb. Tisztázódott, hogy nem személyhez kötődő, hanem intézményi a felkérés, de a felkérők szerencsésnek tartanák, ha nem lenne a személyekben fluktuáció.

Végül ügyrendi javaslatként hangzott el, hogy az IB évente 2-3-szor ülésezne, legközelebb a kereskedelmi kedvezményt adókkal történő szerződéskötés előtt április végére, május elejére datálva, azt követően pedig szeptemberben, a bevezetési határidő lejártát megelőzően az addigi tapasztalatok birtokában. A közbenső időszakokban a kapcsolattartó Duba Flórián.

Az Intéző Bizottságba történő delegálás kérdése szerepel a következő tárgyalócsoporti ülésen

 Tárgyalócsoporti összejövetel

 
A Tárgyalócsoport március 19-én 16 órakor találkozott az Amerikai úton.

Az aktuális kérdések mellett napirenden szerepelt az elnökség–titkárság–hivatal kérdéskör. A Fábry–Hanti–Tóbiás nevekkel fémjelzett előterjesztés alapján kialakult egy mindenki számára elfogadható szabályozás, melyről kikérjük a Tárgyalócsoport jelen nem volt tagjainak a véleményét is, és ezzel remélhetőleg becikkelyezzük.

Haladtunk a szakértői munka szabályainak rögzítésében is, de a díjazás kérdéseben még nem körvonalazódik az egységes álláspont. Utóbbi témában Fábry Béla, Kedei Imola és Nagy Ádám készít a következő alkalomra közös előterjesztést.

A KATEDRA felvetette, hogy a tavaly alkotott rendelet gyakorlatilag lehetetlenné teszi az építőtáborok szervezését, minthogy kötelező munkaegészségügyi vizsgálatot ír elő, aminek költsége 3 000 Ft. A szervezettől azt kértük, hogy készítsen elő olyan javaslatot, mellel a témában a Kormányzati Tárgyalócsoporthoz fordulhatunk.

Hanti Vilmos tájékoztatójából megtudtuk, hogy a Közalapítvány kuratóriumi tagjai ad hoc bizottságban dolgozzák fel a GYIÉT tárgyalócsoportoktól kapott javaslatokat.

 
A Tárgyalócsoport tehát legközelebb április 16-án 15 órakor találkozik az Európai Ifjúsági Központban - II. kerület, Zivatar utca 1–3. (Megközelíthető a Nyugati pályaudvartól induló 91-es autóbusszal a Zivatar utcai megállóig utazva.). Először Englert Adrienne fogja bemutatni a Ház működését, azután beszélgetünk saját dolgainkról - a kettős napirend indokolja a szokottnál korábbi kezdést, úgy gondoltuk, egyszerűbb egy korábban kezdődő programot naptárba illeszteni, mint kettő rövidebbet...

Az összejövetel ezúttal is nyilvános az oldal szervezetei és természetesen a különböző testületekbe delegált képviselőink előtt, szeretettel várjuk az érdeklődőket, de kérjük, az utolsó oldalon található regisztrációs lapot április 10-ig kitöltve faxolják vissza a Tárgyalócsoport titkárságára ((06-1-) 251-90-90/ 159 mellék - tehát nem automatikus fax!) Szervezetenként egy képviselő részvétele lehetséges, amennyiben többen érdeklődnek egy szervezetből, úgy ők akkor jöhetnek, ha nem él az oldal minden szervezete a lehetőséggel. Erről úgy tudok tájékoztatást adni, ha az érdeklődők április 14-én elérnek telefonon (Mh: 16-97-166, otthon: 233-1526). Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ne hozzuk házigazdáinkat kellemetlen helyzetbe azzal, hogy a vártnál többen érkezünk - és nem jut mindenkinek szék.

A legutóbbi tárgyalócsoporti megbeszélésen egyeztettek szerint napirenden szerepel a tárgyalócsoporti költségvetés felhasználása, az elnökség–titkárság–hivatal kérdéskörről elhatározottak véglegesítése, javaslat a GYIA médiapályázatán nyert támogatás felhasználására, a szakértők díjazása.

 Szervezeti hírek, közgyűlések

 
Gyermekbarátok Magyarországi Mozgalma kérésére közzé tesszük a Gyilkosság nélküli képernyőt! kampányban együttműködők számára kiküldött körlevelet

Kedves Barátunk!

Kérem, tanulmányozza át az alábbi vitaanyagot, s véleményét, szövegszerű javaslatait küldje el számunkra április 14-ig (Fax: 3139874)! Terveink szerint az április 15-i találkozónkon (Hotel Stadion Különterme, 16 óra) az észrevételekkel átdolgozott változatot megkíséreljük elfogadni.

 
Mit kívánunk a magyar televíziótól? ( charta a gyermekekért ) vitaanyag
 

1. A 0-18 éves korú gyermekeknek színvonalas, őket nem kihasználó, kifejezetten nekik szóló műsorokat kell bemutatni mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi televíziókban, amelyeknek a szórakozás mellett a legteljesebben elő kell segíteniük a gyermekek testi, lelki, szellemi, erkölcsi, szociális fejlődését.

2. A gyermekek a televízió segítségével láthassák, hallhassák, fejezhessék ki magukat és szubkultúrájukat, amellyel megerősíthetik éntudatukat, földrajzi, közösségi hovatartozásukat.

3. A televízió a nemzeti kultúrára építse műsorait, ugyanakkor legyen fogékony és nyitott más kultúrák iránt, ismerje el és értékként kezelje azokat.

4. A gyermekműsorok műfaj és tartalom tekintetében legyenek változatosak.

5. A 6.30-7.30-ig, majd 14.00-22.00-ig tartó védősávban a kereskedelmi televíziók fokozottan törekedjenek arra, hogy olyan műsorszámokat mutassanak be, amelyek nem károsak a gyermekek testi, lelki, szellemi, erkölcsi, szociális fejlődésére, kifejezetten kerüljék az erőszakos és szexjelenetek vetítését.

6. A védősávban bemutatott hírműsorok, reklámok, programelőzetesek kerüljék az öncélú erőszakot bemutató, sokkoló képsorokat, s enyhébb esetekben is (szóban, piktogrammal stb.) hívják föl arra a nézők figyelmét

7. A műsorok nyújtsanak segítséget a gyermekeknek, a családoknak abban, hogy pozitív nézői szokásaik alakuljanak ki, hívja föl a szülők figyelmét nevelési felelősségükre.

8. A gyermekműsorokat abban az időben kell sugározni (vagyis a védősávban), amikor a gyermekek ténylegesen láthatják azokat.

9. A műsorszámok

jellegéről tájékoztatást kell adni a műsorelőzetesekben, a kinyomtatott programokban, illetve közvetlenül a vetítés előtt a következő kategóriák szerint:
-általános (minden korcsoportnak ajánlott),
-gyermekbarát ( minden korcsoportnak ajánlott gyermekműsor),
-szülői felügyelettel (pl. enyhébb akciófilm, a szülőnek kell eldöntenie, gyermekének alkalmas-e a műsor),
-12 éven felülieknek, -15 éven felülieknek, -18 éven felülieknek.

10. A műsorszámok kategóriázását társadalmi bizottság végezze.

11. A műsorok magas színvonalának érdekében megfelelő anyagi alapot kell elérhetővé tenni.

12. A mindenkori kormányok, gyártók, forgalmazók, mecénások ismerjék el a hazai gyermek-televíziózás közszolgálati fontosságát, lehetőségükhöz mérten támogassák azt.

 
Budapest, 1998. március 25. Hanti Vilmos
 

Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete

Sok a pénze és nem tudja mit kezdjen vele?

Ajánljon fel valamennyit a Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete erdélyi helyi csoportjainak javára létrehozandó alapítvány alapítóösszegének megteremtésére!

Kedves Partnerünk!
 
A Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete adománygyűjtő kampányt indít, melynek célja 50.000 Ft összegyűjtése, mely az egyesület erdélyi helyi csoportjai javára létrehozandó, Romániában bejegyzett alapítvány alapítóösszegét képezi. Az alapítvány bejegyzése jogi hátteret és működési lehetőséget biztosít at erdélyi helyi csoportjainak saját hazájukban is. Egyesületünk jelenlegi anyagi helyzete miatt sajnos nem tud ennyi pénzt biztosítani a három külföldi csoportja számára, így nem tudja életben tartani őket. Ezért fordulunk most Önhöz és kérjük nagy segítségét.

Az első felajánlás Rózsahegyi Viktóriától érkezett, aki a Káposztásmegyeri Játszóházban végzett egy napi ügyeleti díját ajánlotta fel az alapítvány számára.

Amennyiben Ön is fontosnak ítéli három erdélyi csoportunk létezését, kérjük segítsen!

Felajánlását várjuk az alábbi címen:

Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete
Gruber Andrea
1142 Budapest,
Alsóőr u. 9/b.
Tel/fax: 251-9300

 Egyéb hírek

Az Európa Ház közzétette felhívását az 1998. évi Nonprofit Expóra, amit a - múlt évi Civicus Világtalálkozó után ezúttal - Európai Nonprofit Expoként rendeznek meg. Részletes tájékoztatás a 1395 Budapest 62, Pf: 113 címen illetve a (06-1-)156-88-440 telefonszámon kérhető. (Legutoljára a Hírlevél 1997. szeptember 22-i számában írtunk a Nonprofit Exporól.)

GYIÉT Támogatói Tárgyalócsoportja titkársága részére
Fax: (06-1-) 251-90-90/ 159 mellék