HÍRLEVÉL
A GYIÉT Támogatói tárgyalócsoportja tájékoztató és szervezési levele
III. évfolyam 17. szám, 1997. december 15.
 
A Tárgyalócsoport soros elnöke: 
szeptember-október
Nagy Ádám (ZABHEGYEZŐ Gyerekanimátorok Egyesülete)
november-december
Dr. Blumenfeldné Dr. Mikola Júlia (FICE)
január-február
Fábry Béla (Magyar Pedagógiai Társaság)
A tárgyalócsoport címe: 1145 Budapest, Amerikai út 96.
1399 Budapest 62, Pf.:  633 
Fax: 251-90-90/159 mellék, E-mail: gyiettam@c3.hu
Szerkeszti: Tóbiás László, a tárgyalócsoport titkára, 
(ZABHEGYEZŐ Gyerekanimátorok Egyesülete), T: 16-97-166
A Tárgyalócsoport titkárnője: Vizi Valéria - T: 06-20-227572
 
 
Ez
úton
mondunk
köszönetet a
Tárgyalócsoport
és
 a gyerek- és ifjúsági
ügyek minden barátjának
az 1997. évi közös munkáért.
Kívánunk
Kedves Mindnyájuknak, Családjuknak
és munkatársaiknak, továbbá  az összes érintett
szervezetnek, intézménynek
békés, boldog Karácsonyt és szerencsés, sikeres új évet!
Vali
Laci

 
  
Az előző hírlevélben a cselekmény fonalát ott ejtettük el, hogy kurátorainkat útjukra bocsátottuk a Közalapítvány alelnökének megválasztására. Az ülésen ismét csak nem sikerült alelnököt választani. A titkos szavazás nem teszi lehetővé annak felfejtését, miért nem teljesültek a megbeszéltek, mindenesetre tény, hogy a szükséges nyolc szavazat helyett Hanti Vilmos csak hetet kapott, majd a kormányzati jelölés után M. Tóth László kurátorunk csak hat szavazatot - korosztályi kurátorok utóbb arra hivatkoztak, hogy ők azért nem adták voksukat az emberünkre, mert őt nem a mi tárgyalócsoportunk, hanem a kormányzat által delegált kurátorok jelölték. Ebből úgy tűnik, még mindig nem volt számukra egyértelmű az a kérésünk, hogy amennyiben Hanti Vilmost nem választják meg, találják meg a kurátorok azt a személyt az általunk delegáltak közül, aki képes a szükséges nyolc szavazatot összegyűjteni... Ezek után Hanti Vilmos jelölte kurátoraink közül - a még egyetlen szavazásra nem tett - Lindmayer Józsefet, de itt sem történt meg a Tárgyalócsoport által kért előkészítés, mert ő sem kapta meg a szükséges számú szavazatot. Ezután a Tárgyalócsoport tagjai december 4-én próbálták meg tisztázni a helyzetet. Addigra Hanti Vilmos eljuttatta alábbi lemondólevelét a Közalapítvány kuratóriuma elnökének:

Tisztelt Elnök Úr!

Mint ismeretes, a közalapítvány legújabb alapító okirata szerint a kuratórium alelnökét kétharmados többséggel újra kell választani. A GYIÉT Támogatói tárgyalócsoportja 10 igen és 1 tartózkodó szavazattal újból engem választott az alelnöki funkcióra. A GYIÉT Korosztályi oldala pedig úgy döntött, hogy a Támogatói tárgyalócsoport jelöltjét támogatja. A kuratóriumi szavazás során - annak ellenére, hogy a két évvel irányomban megnyilvánuló igenlő szavazatok száma eggyel növekedett - a szükséges nyolcból csak hetet kaptam meg.
A mind tárgyalócsoporti, mind a kuratóriumi ülésen kijelentettem, hogy amennyiben nem kapom meg az alelnöki újraválasztásomhoz szükséges kellő szavazatszámot, akkor a közalapítvány és a számomra egyre méltatlanabbá váló, több hónapja húzódó tortúrában le fogok mondani.
Mostani lépéseimet jogi szakértőkkel való egyeztetés eredményeként teszem. A közalapítvány kuratóriumának alelnöki funkciójáról ezennel lemondok.
Bízom benne, hogy a közalapítvány elmúlt két év alatt megszerzett eredményei, sikerei a továbbiakban is gyarapodnak, a megadatik a lehetőségem, hogy ahhoz a jövőben is hozzájáruljak.

Budapest, 1997. december 2.

A Tárgyalócsoport tagjai igyekeztek megérteni a helyzetet és felvázolni lehetséges döntési alternatíváikat. Felmerült, hogy van-e bizalma még a Tárgyalócsoportnak az általa delegált kurátorokban. Ám mire idáig jutottunk, már határozatképtelen volt az összejövetel, így ennek megszavazását a plenáris ülés utánra halasztottuk. December 10-én a kurátorokban való bizalmát megerősítette a Tárgyalócsoport, de az idő ismét annyira előrehaladt, hogy december 15-re maradt a további érdemi döntések meghozatala. E lapzártánk utáni ülésről csak távirati stílusban tudunk tudósítani:
A meghatározott kérdések közül a következő kapta a legtöbb szavazatot: A Támogatói oldal az alelnöki probléma megoldása tekintetében nem kezdeményez semmit.
Nagyon reméljük, hogy ezek után a december 19-i kuratóriumi ülésen lezárul végre ez a most már több mint három hónap óta tartó vajúdás...


Bizottsági ülések

December 2-án és 4-én is ülést tartott a Felsőoktatási bizottság.
Első alkalommal a tandíjhitelről esett szó. Ez a téma a plenáris ülésen is szerepelt, így itt csak annyit, hogy két debütálás történt : Vári László (Gyermekbarátok) - aki az ősz eleje óta kapcsolódott a Tárgyalócsoport munkájába - először volt témavezetőnk, Mihályi László (Ifjúsági Elsősegélynyújtók) pedig - ősz óta ő is rendszeresen részt vesz a Tárgyalócsoport ülésein - először dolgozott bizottsági munkában.
A második ülés napirendjén a felvételiről szóló jogszabály tervezete szerepelt. Itt képviselőink Fábry Béla (Pedagógiai Társaság), Mikolovits Veronika (ZABHEGYEZŐ) és Vári László (Gyermekbarátok) voltak.


Plenáris ülés

Ez évi utolsó plenáris ülését december 10-én tartotta a GYIÉT, három napirend megtárgyalására.
Témák és felszólalók:
1. A tandíjfizetést elősegítő hitelkonstrukcióról szóló kormányrendelet:

2. Az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga bizonyítványról szóló előterjesztés: 3. Az ifjúsági turizmus feltételrendszerének értékelése, javaslatok a továbbfejlesztésre (110/1995. [X.6.] Korm. Határozat 6. Pontja végrehajtására): Az ülésen történteket a kiadott közlemény az alábbiakban foglalta össze:

A tandíjfizetést elősegítő hitelkonstrukcióról szóló kormányrendelet:
A nemkormányzati tárgyalócsoportok az előzetes bizottsági ülések után sem tudták jelenlegi formájukban támogatni a rendelet-tervezetet. Eltérő véleményüket a felek írásos formában a mai napon eljuttatják a szaktárcának, melyet a kormányelőterjesztés mellékleteként - a vonatkozó kormányhatározatnak megfelelően - az előterjesztő feltüntet.
Az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga bizonyítványról szóló előterjesztés:
A GYIÉT megerősítette a kormányzati szándék fontosságát, mely a jelenlegi nyelvvizsga-rendszer megújítását célozza. Ugyanakkor a nem kormányzati tárgyalócsoportok egyes kérdésekben - az előterjesztéstől - eltérő álláspontra helyezkedtek. Véleményüket a kormány-előterjesztés mellékleteként megfogalmazzák.
Az ifjúsági turizmus feltételrendszerének értékelése, javaslatok a továbbfejlesztésre (110/1995. [X.6.] Korm. Határozat 6. Pontja végrehajtására):
A GYIÉT üdvözölte az ifjúsági turizmussal összefüggő határozatsor kidolgozását és támogatta annak - miharabbi - Kormány elé kerülését. A felek megállapodtak a Szabadidős Bizottság ismételt összehívásában, mely a tárgyalócsoportok véleményét áttekinti.


Más

A Tárgyalócsoport megállapodott arról, hogy hogyan számol be munkájáról választóinak az oldal január 31-i összejövetelén:
- a Tárgyalócsoport egészének illetve a különböző testületekben dolgozó delegáltjainak tevékenységét egyik januári összejövetelén értékeli,
- a Tárgyalócsoportban tagságot viselő szervezeteket illetve a testületekbe delegáltakat írásos önértékelés elkészítésére is felkéri, amit az oldal szervezetei meg fognak kapni. Az 1998. évi tárgyalócsoporti tagságra is pályázó szervezetek önértékelésüket pályamunkájukba fogják belefoglalni.

A Művelődési Közlönyben megjelent az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány Alapító Okirata - forgassuk, hogy tudjunk segíteni a gyerekeknek és jegyezzük meg: újabb MKM-es téma, ami nem szerepelt a GYIÉT-ben.

KÖZLEMÉNY

A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma küldöttsége Hanti Vilmos elnök vezetésével az osztrák testvérszervezetnél járt Bécsben., ahol áttekintették a két szervezet hagyományosan jó együttműködésének jövő évi terveit.
Többek között közös "Európa Unió"-s tábort szerveznek 1998. nyarán középiskolások részére Magyarországon. Az Osztrák Gyermekbarátok - mely Ausztria legnagyobb családi szervezete - megalakulásának 90. évfordulója két napos ünnepségén részt vesznek a magyar gyermekbarátok is. A szeptember 11-i Gyermekek Világnapján továbbra is országos, regionális és helyi akciókkal hívják föl a gyermekek iránti nagyobb gondoskodásra a társadalom figyelmét.

Az együttműködés sorában kiemelkedik az a közös kampány, amely a
GYILKOSSÁG NÉLKÜLI KÉPERNYŐT!
(Kein Mord am Bildschirm!) címet viseli.

 Napjainkban az elektronikus média egyre inkább meghatározza  mindennapjainkat, egyre erősebben hat a gyermekekre is. Ez szükségessé teszi, hogy fellépjünk annak káros hatásai ellen.
 Az erőszakot, agressziót kialakító filmek, műsorok mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi TV csatornákon a gyermekek által nézett műsoridőben tömegesen láthatóak Európa szerte, így Magyarországon is. Tömegesen jelentek meg a különféle számítógépes játékok is, amelyek a pusztítást, a másik fél megsemmisítését ösztönzik.
 A Magyarországi Gyermekbarátok is széleskörű kampányt kívánnak szervezni ezen agressziót fokozó tényezők visszaszorítása érdekében.
 Kérik mindazok jelentkezését, akik partnerek szeretnének lenni e törekvésben.
Gyermekbarátok, telefon/fax: 313 98 74, levélcím: 1701 Bp. Pf. 244.

Budapest, 1997. december 4.                                                                  Hanti Vilmos
 


Figyelem!
Emlékeztetünk rá, hogy az 1998. évi tárgyalócsoport megválasztásához választónak és pályázónak
1998. január 5-ig lehet jelentkezni.
Kérjük, ne feledkezzenek meg erről a határidőről!