M
i az a GYIÉT ?
 
 
 

1995. januárjában jött létre a Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács, mely a gyerekeket és fiatalokat érintő kormányzati intézkedések egyeztetésének színtere.

A kormány partnere két civil tárgyalócsoport: a gyermek- és ifjúsági szervezeteké - ezt szokás korosztályinak nevezni - és a gyerekekért, fiatalokért dolgozó felnőtt szervezeteké - a támogatói tárgyalócsoport.

A GYIÉT munkáját kormány és az oldalakat képviselő szervezetek 1994 végén kötött megállapodása illetve a kormány 2349/1995 (XI.16.) számú határozata szabályozza. Ehhez igazodik a GYIÉT ügyrendje is. Ezek alapján a GYIÉT elé kell kerülnie minden olyan jogszabálytervezetnek, koncepciónak, dokumentumnak, mely a gyermek- és ifjúsági korosztály élethelyzetét, az őket szolgáló intézményrendszer munkáját érinti.

A GYIÉT felügyeli a gyermek- és ifjúsági célokra elkülönített forrásokat illetve azok felhasználását. A Tanács együttesen és az oldalak önálló kezdeményezéseként is indítványokkal élhet a gyermek- és korcsoport ügyeinek kormányzati teendőivel kapcsolatban.

A háromoldalú érdekegyeztetési  munka szakbizottsági és plenáris üléseken zajlik. 


GYIÉT főlap
Oldal eleje