VÁNTUS ISTVÁN

" Meggyőződésem, hogy igazuk volt a régieknek: van "szférák zenéje", s valóban "isteni ajándék" a muzsika. Mert egy kozmikus eredetű zúgás vesz körül bennünket, amelynek hullámaira nem csak az énekesmadarak képesek ráhangolódni, hanem az ember is. Ez a "zúgás", ez a potenciális zene a mozgatórugója a legkifinomultabb hallású európai zeneszerzők műveinek éppen úgy, mint a klasszikus keleti zenéknek, vagy különböző korok, földrészek népzenéjének. Ha a zeneszerző megérzi és megérti ezt a különös akusztikai rendet, s munkája során követi ennek törvényeit, zenéje tisztán szóló, megtisztító lesz, gyógyítani fog."
(Idézet a "Járjunk saját cipőnkben" c. interjúból = Feuer Mária: Pillanatfelvétel. Bp. 1978, Zeneműkiadó p. 61 - 65)


Élete, munkássága
Vántus István Vaján született, 1935-ben. Középiskolai tanulmányait a nagyhírű Debreceni Református Kollégium zenei tagozatán végezte. Ugyanekkor a város zeneművészeti szakiskolájában Szabó Emil tanítványa volt.
A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1955-60-ban Szabó Ferenctől tanulta a zeneszerzést.
1960-tól "választott hazája" Szeged lett. 1960-66-ig a szegedi Zeneművészeti Szakiskolában a zeneszerzés és zeneelmélet, 1966-tól pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tagozatának tanára.
Zenekari művek, két opera és számos kórusmű - Balassi Bálint, Juhász Gyula, József Attila, Tóth Árpád, Weöres Sándor verseinek megzenésítései jelzik zeneszerzői munkásságának irányát.
A zeneszerzői munka technikai eszközeit jól ismeri, nagy koncentrációra képes. Minden műve kitűnően megszerkesztett, nem használja ki a kínálkozó könnyedebb megoldásokat. Formái feszesek, szűkszavúak, és figyelemmel van a korszerű kompozíciós munka belső törvényeire is.
Mindkét operáját a Szegedi Nemzeti Szinház mutatta be. Műveit magyarországi és külföldi hangversenytermekben és a Magyar Rádióban egyaránt játsszák. Portréfilmje a Magyar Televízióban volt látható.
1967-ben és 1975-ben Szeged Város Alkotói Díjával, az Erkel-díjjal pedig 1976-ban tüntették ki.

(Részlet VÁNTUS ISTVÁN MUNKÁSSÁGA c. kiadványból.)

1992. július 9-én Debrecenben elhunyt.

Irodalom
Vántus István = Brockhaus-Riemann: Zenei Lexikon. Bp. 1983. Zeneműkiadó 3. köt. p. 578-579
Vántus István = Ki kicsoda a magyar zeneéletben? Szerk. Székely András. 2. bőv. kiad. Bp. 1988. Zeneműkiadó p. 488.
Boros Attila: Vántus István... = Vántus István: Naemia [etc.] Bp. 1988. Hungaroton. SLPX 12517. (A lemezborítón)
VÁNTUS ISTVÁN MUNKÁSSÁGA 1990. Szeged. Műjegyzék és válogatott bibliográfia. Szeged Megyei Városi Tanács. Szerk. Gyuris György
Vántus István (1935-1992) Tanulmányok - vallomások - dokumentumok. Szeged, 1997. Vántus István Társaság. Szerk. Kiss Ernő