Visszatérés kínálatunkhoz

AZ ESZTÉTIKAI TAPASZTALAT ÉS INTERPRETÁCIÓ CÍMŰ KONFERENCIA (1998. ÁPRILIS 28-29. DEBRECEN) ELŐADÁSAI


Angyalosi Gergely: Bevezető

AZ ESZTÉTIKAI TAPASZTALAT

Balassa Péter: Lehetséges-e esztétikai nevelés egyáltalán?
Gyenge Zoltán: Az inkognitó
Hévizi Ottó: Szatírjáték:Szemléletesség és bölcselet
Valastyán Tamás: Hermész, Eurüdiké és Orpheusz
Radnóti Sándor: Van-e mérték minta nélkül?

A SZÉPSÉG PROBLÉMÁJA

Heller Ágnes: A hülomorfizmus kétértelmű hagyatéka
Kocziszky Éva: Anthropomorphé
Loboczky János: A szép mint "ontológiai híd" a múlt és a ma művészete között Gadamer hermeneutikájában
Pető Zsolt: A celani fúga
Tamás Attila: Lehet-e még napjainkban időszerűsége a szépnek?
Simon Attila: A csodálkozás és a csodálatos

KOMMENTÁR VAGY PRÓFÉCIA?

Bacsó Béla: Az esztétika dekonstrukciója
Odorics Ferenc: A disszemináció ábrándja
Weiss János: A megsemmisítő-megmenekítő kritika szerkezete és dilemmái
Kollár József: Az elme- és művészetfilozófia flörtje
Szabó Csaba: "Kaum Gedacht"

MINTA ÉS ÉRTÉK

Angyalosi Gergely: Idea és funkció
Kukla Krisztián: Okuláris okulás
Pongrácz Tibor: Hamartia, palinódia, tragédia
Vajda Mihály: A betekintés joga
Gulyás Gábor: Kierkegaard teste
Wilheim András: Hangzás és jelentés

       *

Friedrich Nietzsche: Zarathustra beszédei
Fehér Ildikó: A kezdet utolsó leírása
Pólik József: A félelmetes Leonardo
Biczó Gábor: A morál és az igazság "halála"