Kulturális és információs magazin - 2011. nyár
 TartalomVEZÉRCIKK

Gyermekkoromban szigorú szabályok szerint neveltek a szüleim, ami miatt mi gyerekek megpróbáltunk lázadozni, persze teljesen esélytelenül. Halvány példálózásaink osztálytársaink más stílusú életével a szüleinket nem hatották meg.

Vérzivataros időkben, amikor ember embernek farkasa volt, s az akkori kommunista elit nem csak a valós vagy vélt ellenségeit, hanem ha az érdeke úgy kívánta a barátait is szemrebbenés nélkül likvidálta, addig mi egy budai polgári lakásban polgárnak nevelkedtünk, polgári értékrenddel. Német óvodába és hittanra jártunk, öcsém természetesen ministrált, amíg a nővérem és én a templom kórusában énekeltünk. Kötelező volt a szolfézs és a zongoraóra is, az pedig, hogy esetleg négyes-ötösnél gyengébb osztályzatunk legyen, szóba sem került. Tombolt körülöttünk a kommunizmus, de mi reggel hatkor már a rorátén kezdtünk (éhgyomorra). Iskola után is megvolt mindenkinek az otthoni feladata: mosogatás, portörlés, bevásárlás… Vasárnap legszebb ünnepi ruhánkban mentünk a misére, utána apánkkal a Várban vagy a Tabánban sétáltunk, amíg anyánk főzte az ebédet. Apám csak öltönyben, nyakkendőben járt, soha nem láttam rendetlenül, csapzottan vagy utcán kalap nélkül. Természetesen ezek a külső rendszabályok ránk is vonatkoztak: a drága, jó Fräulein Treszka hosszas előadásokat tartott az úrilányok öltözködéséről, miszerint harisnya, kombiné, kesztyű és kalap nélkül úrilány nem megy az utcára. Természetesen élő példaként ott volt anyánk, aki a két lábon járó megtestesítője volt az úriasszony fogalmának.

Apám hatalmas könyvtárában mi gyerekek is szabadon „garázdálkodhattunk”, így történt, hogy tizennégy éves koromra már a világirodalom gyöngyszemeit rég elolvastam.

Azóta sok-sok év eltelt, szüleim sem élnek már, a rendszer is megváltozott, de az örök érvényű dolgok sohasem változhatnak. Mindazok az emberi értékek, amelyeket a szüleim neveltek belénk, nem múlhatnak el nyomtalanul. Apám egyik legfontosabb tanítása az volt, hogy mindig és mindenhol légy hű önmagadhoz, soha ne alkudj meg, akkor sem, ha pillanatnyi előnyöket érhetnél el vele, őrizd meg az arcodat. Példaként emlegette, amikor 1957-ben a terhes felesége és két kislánya mellől internáló táborba hurcolták, ahol csak a családja hiányzott, ugyanis rettenetes körülmények között, de a polgári értelmiség színe-javával volt összezárva, akikkel a priccsen üldögélve vívtak szellemi csatákat, amelyeket csak a fogva tartóik nem értettek.

Mindazokra, amikről feljebb írtam, van egy közismert német mondás: von Haus aus (a német óvoda, ugyeJ), amely a legfrappánsabban fejezi ki a mondanivalóm lényegét három rövid szóban, amely magyarul talán így értelmezhető, hogy amit gyermekkorunkban megtanultuk, azok a viselkedési formák és erkölcsi normák elkísérnek az életünk végéig.

Mindig és mindenhol hű vagyok önmagamhoz, nem alkudhatok meg, akkor sem, ha az pillanatnyi előnyökkel jár, megőrzöm az arcomat… az utolsó leheletemig!

Jenei Ilona

igazgató25 éves a Gazdagréti Közösségi Ház, avagy az ismétlés a tudás anyja!

A Gazdagréti Közösségi Ház önmagában fémből, betonból, üvegből, kőből és fából álló építmény; üres forma, amelyet tartalommal mi töltünk meg. Mi, akik itt dolgozunk, tanulunk, játszunk, sportolunk, zenélünk, kiállítunk és újságot szerkesztünk, immáron negyedszázada. Az elmúlt 25 esztendő legfontosabb eseményeit a honlapunkon olvashatják: http://gkh.ujbuda.hu/ Most azonban vizsgáljuk meg az intézményünk helyét és szerepét tágabb összefüggésekben is:

Az 50-es évek elején régi és új, már lakott és lakatlan városrészek hozzácsatolásával alakultak ki kerületünk mai határai. Amíg Albertfalva és Kelenvölgy több mint száz éves múlttal rendelkezik, addig Őrmező a 70-es, Gazdagrét pedig a 80-as években épült be. Kelenvölgy megőrizte kertvárosi jellegét, Albertfalván viszont a kertes házak mellé panelházak, illetve az utóbbi években lakóparkok épültek. Őrmező és Gazdagrét pedig lakótelep, amelyeket a vasútvonal és az autópályák szinte hermetikusan elzárnak a többi városrésztől.

A sajátos múlt, a más városszerkezet, a különböző kulturális háttérrel rendelkező lakosság és az épített környezeti akadályok „tették” lehetővé Újbuda különleges és egyedi kulturális arculatát, amelynek megőrzése közös feladatunk. Nem véletlen, hogy kerületünkben az adott városrészekben működő közösség házak látják el a közművelődési feladatokat, amelyeken keresztül önkormányzatunk – az alapfeladatokon túlmenően – a helyi hagyományápoló és új kezdeményezéseket létrehozó közösségek, csoportok és civilszervezetek munkáját is támogathatja. Ugyanis Újbuda polgárainak a komfortérzetét és a „városunkhoz” való kötődését hosszútávon csak az egyedi, az öntevékenységen alapuló, a helyben és közösen kialakuló, csak ránk jellemző lokális kulturális élet tudja biztosítani!

A közösségi házak alulról építkeznek, így közvetlenül tudnak reagálni a helyi kulturális rezdülésekre, azoknak teret adni, ezzel is biztosítva a XI. kerület egyedülálló sokszínűségét.

Milyen jó, hogy kerületünk már a 80-as években szakított a szocialista típusú közművelődéssel, és skandináv mintára, a lokális igényekre épülő közösségi házak rendszerét hozta létre; hiszen azok a legkorszerűbb és egyben a legolcsóbb módját nyújtják a közművelődési feladatok ellátásának.

Sőt az önkormányzati fenntartású nonprofit intézmények tudják csak biztosítani a kulturális esélyegyenlőséget a nehezebb helyzetben élő családok számára a piaci árnál olcsóbb, illetve ingyenes rendezvényeikkel.

Hogy is mondjuk mi szakmabeliek? A közházak a kultúra végvárai, inkubátorházak, amelyek az önkormányzati fenntartásnak köszönhetően, a piac farkastörvényeitől megvédve biztosítják a helyi közösségek minden tagja számára a művelődéshez való jogot!

Ugyanis mi magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy pénzszűkében elsőként a kulturális célú kiadásainkat faragjuk le. Azaz arról mondunk le, amely Emberré tesz bennünket!

Ma már egyre több nemzetközi és országos szervezet (lásd Társadalmi Szerepvállalási díj) ismeri fel a helyi közösségekben működő intézmények tevékenységének a fontosságát, amelyek munkája nyomán valósulnak meg a gyakorlatban a nemzetközi vagy országos szintű ajánlások és programok. Mint az emberi testben, ahol az ütőerekből a hajszálerek milliói azok, amelyek eljuttatják a tápanyagokat és az éltető oxigént a legutolsó kis sejtekig, amelyek különböző csoportosulásokon keresztül alkotják magát az egész szervezetet.

Mindannyian ismerjük Ferdinand Tönnies német szociológus munkásságát (a Rét 1998. Tavasz p. 10-11), aki „A közösség és társadalom” című munkájában fejtette ki a közösségek jellemzőit és a társadalom dichotómiáját, amelyből kiderül, hogy az emberek közösségei nem csak különböznek egymástól, hanem egyre bővülő körökben egymásra épülnek, s ha az egyén életében ezek a közösségi kapcsolatok egy-egy része sérül, vagy nem tud bekapcsolódni teljes értékűen, akkor a többi szintbe sem tud belépni. Azaz hogy valaki újbudainak vallja magát, – akkor a mi esetünkben – először gazdagrétinek kell éreznie magát; s csak ezek a közösségek után lehet budapesti, magyar, s remélhetőleg európai polgár.

S ebben a folyamatban a mi feladatunk az, hogy elősegítsük és támogassuk a gazdagrétiek közösségi életét, erősítsük az itt élő emberek identitástudatát, s ezzel is segítsük hazánk fejlődését, Magyarország felemelkedését.

Széchenyi szerint a kiművelt emberfők biztosítják a fejlődést, akik Masuda Yonejit olvasva tudják, hogy „amíg az ipari társadalomra az osztálytársadalom és a parlamentáris demokrácián alapuló központi hatalom a jellemző, addig az információs társadalom civil, sokközpontú, részvételi demokrácia lesz.” Azaz, ha nemzetünk felemelkedésén fáradozva mindenki számára biztosítani akarjuk a tanulás és a művelődés lehetőségét, akkor alkalmazkodnunk kell a lokális közösségeken alapuló társadalom igényeihez.

A jövőnket jelentő lokális közösségek létrejöttének, fejlődésének egyedüli záloga az, ha az oktatást és a közművelődést helyben biztosítjuk a számukra. Ahol is a kis intézmények közvetlenül és gyorsan tudnak reagálni a helyi igények változásaira, s éppen ezért viszonylag olcsón és hatékonyan tudják azokat megoldani. Mindez persze nem túl látványos, azonban hosszútávon már nem csak a helyi, hanem az egész társadalomra nézve is a legnagyobb értékteremtő erő.

A Gazdagréti Közösségi Ház önmagában fémből, betonból, üvegből, kőből és fából álló építmény; üres forma, amelyet tartalommal mi töltünk meg. Mi, akik itt dolgozunk, tanulunk, játszunk, sportolunk, zenélünk, kiállítunk és újságot szerkesztünk.

A Gazdagréti Közösségi Ház, a gazdagréti közösségek háza! Az Épület olyan, amilyenné mi tesszük, mert szükségünk van az értelmes együttlétre, s itt a város szélén, a betonrengeteg közepén közösségeket hoztunk, hozunk és fogunk létrehozni: munkatársak, tanfolyam- és klubvezetők, civil szervezetek tagsága, a helyi intézmények és az a sok ember, akik a programjainkon részt vesznek.

Béla von Reicheried

Közös dolgainkról...

Ángyán József a Gazdagréti Piacon

Április 2-án a Gazdagréti Piacon vendégünk volt Dr. Ángyán József, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára. Közös sajtótájékoztatónkon a magyar gazdálkodás megújításának mintájaként említette és szerinte mindenhol ehhez hasonló piacokat kell szervezni, hogy az élelmiszerek „utaztatását” megszüntessük, védve ezzel a környezetet és a magyar agráriumot.

Segítség a hármas ikreknek

Február 3-án hármas ikrek születtek a szomszédos lakótelepen, Őrmezőn: két kislány (Hanna és Kira) és a kisfiú (Noel) szüleikkel egy tízedik emeleti panelház másfél szobás lakásban igen nehéz körülmények között élnek. Mint a kerület családügyi tanácsnokához, hozzám fordultak segítségül, amit szíves-örömest meg is tettem. A gazdagréti, sasadi anyukák bőkezű felajánlásainak köszönhetően több zsák ruhát, játékot, pelenkát sikerült összegyűjtenem, amit Dr. Hoffmann Tamás polgármester úrral közösen vittünk el a családnak. Benyújtottam továbbá egy előterjesztést, amiben kértem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a család számára biztosítsunk egy állandó dajkát, aki segít a mindennapi teendőkben. A testület egyhangúlag támogatta  a javaslatomat, így május 1-jétől az anyukának folyamatos segítségben lehet része. Örülök, hogy összefogással sikerült segítenünk egy rászoruló családon! A gyűjtés folyamatosan aktuális, hiszen a babák szépen cseperednek. Akinek van felesleges babaholmija, írjon nekem bátran!


Ha van gyászlobogó, legyen babazászló is!

Az utcákon járva sokfelé látható gyászlobogó, az arra járókban ez együttérzést, esetenként fájdalmat kelthet, a család így tudja megosztani gyászát a világgal. A Három Királyfi – Három Királylány Mozgalom kezdeményezésére szeretném kerületünkben, első körben Gazdagréten bevezetni azt a szép szokást, hogy egy baba születésénél kerüljön ki az adott ház falára egy fehér, babazászló. Várom a lelkes jelentkezőket, akik szívesen csatlakoznának ehhez a kezdeményezéshez!


Összefogás XI. Egyesület alakulása

2011. május 16-án tartotta alakuló ülését az Összefogás XI. Egyesület, amely a kerület közösségi életének fellendítését tűzte ki célul, ennek érdekében családos programokat, fesztiválokat szeretne szervezni. Az egyesület bírósági bejegyzés alatt áll. Szívesen veszem a csatlakozni kívánók jelentkezését!


Papa-Mama-Baba (PMB) Börze

A Gazdagréti Piachoz kapcsolódóan, a Szent Angyalok templom kertjében április 16-án és május 21-én Papa-Mama-Baba börzét tartottunk, amelyen bárki kitehette eladásra a használt vagy új, de már kinőtt ruháit, cipőit vagy egyéb használati cikkeket. A program igazi közösség építő hangulatban telt. (Én pl. vettem egy szuper babakocsitJ) Szeretnénk ezentúl minden hónapban egy ilyet tartani, ezért szeretettel várom azok jelentkezését, akik venni vagy eladni szeretnének ilyen termékeket. A következő börzék időpontjai: június 18., július 16., szeptember 17. délelőttönként.


Felújítások, beruházások Gazdagréten

Május 2-án döntött a Gazdasági Bizottság a 2011-es évi felújításokról, parkrendezésekről, egyéb forgalomtechnikai megvalósításokról. Komoly lobbi tevékenységet folytattam azért, hogy a gazdagrétiek minél többet részesedjenek az idén sajnos csaknem felére csökkentett összegből. Ennek köszönhetően hamarosan elkezdődik a Regős közi játszótér kibővítése, felújítása. Nyáron felújításra kerül a Törökugrató utcai óvoda. A Torbágy utcánál lévő ping-pong asztalok szintén felújításra kerülnek. Kapunk 10 db szemeteskukát és 10 db padot a lakótelepre. Folytatódik a lakótelep utcáinak egyirányúsítása, ami megkönnyíti a közlekedést, és talán megoldódik a buszvégállomás gyalogos közlekedése, beleértve a Szivárvány Óvodát is.


Továbbra is napirenden az óvodai férőhely-bővítés Gazdagréten

Az óvodai férőhely bővítés tükrében bejárást tartottunk a Csíkihegyek Iskolában és megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy az iskola melléképületében kialakítanánk 2-3 csoport férőhelyet a piciknek. Ezzel tehermentesítenénk a környék meglévő, túlzsúfolt óvodáit és sehol sem menne 30 fő fölé a csoportlétszám. Ráadásul a Szivárvány óvoda visszakaphatná végre a tornatermét! Sajnos ez az ötletem nem megvalósítható műszaki és költséghatékonysági okok miatt. Másik lehetőség, ami viszont már csak jövő szeptemberre tud megvalósulni: a Szivárvány Óvoda kibővítése 4 csoporttal. Ehhez már megvannak a tervek, csak anyagi forrás kell hozzá, és el kell indítani a közbeszerzési eljárást, ami több hónapot vesz igénybe. Ebben az esetben a kerti udvart mindenképpen kibővítenék, hogy legyen elég hely a futkározásra.


Pár dolog, ami zavar a lakótelepen, és ami ellen szeretnék tenni a közeljövőben

Nagyon zavarnak a lakótelepen lévő pihenőpadok környékén lévő cigarettacsikk hegyek és eldobált szemetek. Nem azért rakattuk ki ezeket a padokat, hogy utána a szemétdombot nézzük a környékén. A Közterület-felügyelet és az Újbuda Prizma Kft. bevonásával megvizsgáljuk, hogy mit lehet ez ellen tenni. Én csak annyit tudok tenni, hogy ezúton is kérek mindenkit, hogy vigyázzunk a környezetünkre és ne szemeteljünk!

Örömmel veszem észre, hogy egyre többen használják a kihelyezett kutyaürülék összeszedő zacskókat, de azért ezen is van még mit javítani. Mutassunk példát gyermekeinknek és szedjük össze házi kedvencünk nagydolgát!

Nagyon elkeserítenek a szelektív hulladékgyűjtők körül kialakult szeméttelepek. Többször kértem az FKF-et, hogy gyakrabban ürítsék a lakótelep szelektív hulladékgyűjtőit, hiszen ezzel a saját munkájukat is megkönnyítik. Nem beszélve a balkáni kinézetről, amit a környéken élőknek és az arra járóknak kell nap, mint nap elviselniük. Önöket pedig arra kérem, hogy semmi esetre se tegyék le a szemetet a hulladékgyűjtő mellé, hanem vagy vigyék el egy másik helyre, vagy menjenek vissza egy későbbi időpontban, amikor nincsen tele. Tudom, hogy ez nagy kérés és macera, de ezzel is teszünk a környezetünk szépségéért.


Bármi ötletük, javaslatuk van, amivel hozzá tudok járulni Gazdagrét szebbé tételéért, kérem írjanak nekem a kiraly@fidesz.hu elérhetőségen.

Király Nóra

Gazdagrét önkormányzati képviselője

www.kiraly.hu

Számvetés a Törökugratóban

Kedves Olvasók,

a lakótelep parkjaiban a virágok és a frissen vágott fű illata árad, egyre melegebben süt a nap, – bizony jócskán tavaszodik, s már csak pár hét választ el bennünket a tanév végétől. Ilyenkor leltárt készítünk az elért eredményekről, a megvalósult programokról – a „Törökugrató” iskola egy éves munkájáról.

2010 szeptemberében három első osztályban kezdődhetett meg a tanítás. Az iskola tanulói létszáma stabil növekedést mutat. A hivatalos és informális csatornákon keresztül egyre több szülő szerez tudomást iskolánk eredményeiről. Ez nagy felelősséget jelent, hiszen évről-évre, újra és újra bizonyítanunk kell. Közben számtalan programon vesznek részt a gyerekek, s ott van még a legfontosabb, a hétköznapok feladata, a kitartó, szorgalmas munka, a tanulás.

Számvetés? Akkor nézzük először a számokat! Az OKÉV mérések eredményei a kerületi átlagok felett voltak. Az Apáczai Komplex Természettudományi Csapatverseny országos döntőjén 8. évfolyamos csapatunk az előkelő 10. helyezést érte el. A Bolyai Matematika Csapatverseny és a Zrínyi Ilona matematika verseny budapesti fordulóján 34 gyerek szerepelt sikeresen. A fővárosi matematikaversenyen 4. helyezést ért el tanulónk. Az országos német nyelvi (egyfordulós) vers- és prózamondó versenyen tanulóink 2. és 3. helyezést értek el. A többfordulós verseny budapesti döntőjén 2., 3. díj és különdíj volt a jutalmuk, a kisjelenetek versenyen pedig 2. és 3. helyezést értek el.  A logika, az ügyesség és a kitartás bajnokai 1. és 2. helyet érdemeltek (LÜK területi verseny). „A sokféleség kihívása lendületbe hoz” c. kerületi olvasási csapatverseny 4 tagja a 3. helyezést hozta „haza”.

Felsorolni is nehéz: a kerületi szaktárgyi és egyéb versenyeken tanulóink 8db 1., 7 db 2. és 5 db 3. helyezést hoztak el. Énekkarunk is fantasztikus teljesítményt nyújtott.

Az iskolai sportélet is igen sikeres, a testnevelő tanárok és a diákok kitartó munkáját a kerületi versenyeken (váltófutás, úszás, foci, asztalitenisz, sakk és CSIVIT) 11 arany-, 5 ezüst és 1 bronzéremmel jutalmazták.

A száraz tényeken túl: a gyerekek szeretnek ebbe az iskolába járni. Márton-napkor lámpással világítottunk a sötét éjszakában, Halloween-kor a tökfaragás volt a nyerő. A karácsonyi koncert meghitt hangulatára még sokáig emlékszünk. A Családi Napon a szülők is megmutathatták, hogyan tudnak zsákban futni, kötelet mászni, kosárlabdázni - a gyerekekkel együttműködve dolgozni. Az ÖKO-iskolai program keretében tanultunk a gyógynövényekről, láttuk, hogyan kell valakit újraéleszteni, foglalkoztunk az energia újrahasznosításával. Ma már szelektíven gyűjtjük a szemetet és minden osztály első akar lenni a papírgyűjtésben. Gyűjtöttünk az iszapkatasztrófa károsultjainak is. A Sas-hegyi túrák a metsző hideg ellenére is jól sikerültek.

Az év során több kirándulást szerveztünk, pl. jártunk Ópusztaszeren, ahol minden gyerek megható fegyelemmel és odaadással dolgozott a Feszty-körkép előtt a feladatlapján, májusban megfigyeltük a Hortobágy madárvilágát és némelyek közelebbi ismeretségbe keveredtek a békákkal…

Voltunk moziban, színházban, volt akadályverseny és…,  s mi van még előttünk? A tanévzáró édes-bús ünnepélyessége, az erdei tábor bátorság próbáló izgalma, a nyári táborok…

Ismét egy tartalmas tanévet zárunk, s hisszük, hogy diákjainknak nyugodt, békés, munkára, tanulásra ösztönző környezetet tudunk biztosítani, ahol a legfőbb érték a tudás és a pozitív emberi kapcsolatok. Így legyen ez a jövőben is!

Maturáné Rátkai Rita

munkaközösség-vezető

A 25 éves Csiki-suliban búcsúzik a ballagókkal az iskolavezetés is

A Csíki-hegyek utcai Általános Iskolában végzett első 8. osztályt, mint osztályfőnök a következő búcsúbeszéddel küldtem útjára az 1986/87-es tanévben:

„E LEKkedvesebb osztályomtól búcsúzva úgy érzem magam, mint a BÉRES, aki anyát, aPÁT, KAIbát otthagyva BALlOGRO CSAládjára gondolva. MER VELetek BEDAlolhatnánk a Földet, s a SÍKSÁG Is dombbá változna.

Gondoltam, hogy ezZEL E KISs köszöntővel MUTatSAM meg a jövőtöket. A sok salLANG MÁR lekopott az egy év alatt és mindenféle tücsök és BOGÁR helyett csak egyre kérlek Benneteket:

AmiKOR MA NE DISZkó-zenét, hanem a magyar HEGEDŰSt meghallgatni hívlak Benneteket a táncházba /KOLECSÁNYIt és MOJZSISt is/ – figyelmeztetlek, hogy JÁNOSI NÉlkül nem teljes a Ti életetek sem. Legyetek jó magyar ifjak, ne felejtsétek el a gyökereiteket, tanuljatok és dolgozzatok még sok éven keresztül!”

Tudni kell, hogy ezidőtájt úttörő-csapatvezetői felkérésre többször tartott táncházat az iskolában a Jánosi népzenei együttes.

A mozaikszavakból összerakott névsorból kitűnik, hogy az osztályom útravalóját nemcsak végzőseimnek, hanem az egész iskola gyerekseregének szóló útmutatónak is szántam.

Ekkor még nem gondoltuk, hogy rövid időn belül két épületben (megnyílt a Cserepes) is nehezen fér el a majdnem 1400 tanuló.

Minden kezdet nehéz, nem volt könnyű a gyerekek, a pedagógusok, sőt a szülők dolga sem huszonöt évvel ezelőtt, amikor a kerület legújabb lakótelepén megnyitotta kapuit az iskola.

Azóta már a következő generációt tanítjuk.

A Pro urbe díjjal kitüntetett Giricz János igazgató úr mindvégig kiválóan összefogta, irányította az intézményt.

Iskolánkban az alapképzés mellett kiemelten foglalkozunk az anyanyelv, idegen nyelv, az informatika, természettudomány és a testkultúra oktatásával. A pedagógiai programunkban a legfőbb célkitűzés a harmonikus, a lakóhelyhez és nemzethez kötődő, a hagyományokat tisztelő, sokoldalú egyéniségek formálása a tanulók személyiségének figyelembe vételével.

Örömmel találkozunk úton-útfélen sikereket elért tanítványainkkal. Van közöttük számos kiváló szakember, színész, képzőművész, riporter, orvos, tanár, kormányszóvivő, sőt még olimpiai bajnok is. Lényeg, hogy legtöbbjük megfelel a céljainkban kitűzött elvárásoknak és boldog felnőtt lett, megtalálta helyét a társadalomban.

Mi minden lehetőséget kihasználunk, hogy tanulóinkban felkeltsük az érdeklődést a tanórákon kívüli tevékenységekkel is arra, hogy megvalósítsuk pedagógiai programunk alaptételét, hogy minden gyermekben megtaláljuk azt, amiben tehetséges.

Ehhez nagyban hozzájárult színháztermünk kialakítása.  Itt tartjuk az iskolai ünnepélyeket, a kerületi rendezvényeket, farsangi mulatságokat, képzőművészeti kiállításokat. Színházi előadásokat, koncerteket szervezünk tanulóinknak, neves előadókat és vándorszínpadot hívunk meg egy-egy előadásra. Ez nevel a helyes viselkedésre, tanít a kultúra tiszteletére.

A tanulók nagyon szeretik a színpadot használni, örömmel vállalnak „fellépéseket”. A szerepléseik során erősítjük önbizalmukat, fejlődik a személyiségük, bátrabbak és magabiztosabbak lesznek.

Iskolánkban kiemelt feladat a néphagyomány és a néptánc magas színvonalú oktatása.

A Csiki-napok keretében évente megrendezzük a hagyományos néptánc találkozót, a Toborzót. Ezen a kerületi óvodák, iskolák néptánc csoportjai, népdal énekesei mutatják be tudásukat egymásnak, töltenek el egy kellemes délutánt.

Az eddigi programok is mindig kötődtek valamilyen aktualitáshoz, mint pl. a Rákóczi évfordulóhoz, vagy 2004-ben az Európai Uniós belépésünkhöz.

Az ünnepségsorozatot minden olimpiai évben nagyszabású Sportgálával zártuk. A sportünnepélyt 2004-ben már az iskola műfüves pályáján tartottuk. A rendezvényen a kerület polgármesterén és képviselőin kívül sok neves vendég is részt vett. Az első alkalommal éppen Schmitt Pál jelenlegi köztársasági elnökünk volt a fővédnök.

A tantestület a szakvezetők és kerületi szaktanácsadók segítségével komoly szakmai munkát végzett. A tanulmányi és sportversenyeken számos siker született. Tanév végén vándorserleggel és évfolyam legjobbja díjjal jutalmazzuk a legkiemelkedőbbeket.

Emellett teret kapott a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozás. A kerületben az elsők között vált lehetővé kis létszámú osztályok szervezése.

Ők is sikereket érhettek el, ha nem is a szaktárgyi versenyeken, hanem egyéb, kevésbé fontosnak tűnő területeken, mint az elsősegélynyújtás, kerékpáros közlekedési ismeretek elmélete és gyakorlata és a katasztrófavédelem. Ezek nagy részét a kerületi eredménylistán fel sem tüntetik az iskolák összehasonlításánál. Pedig ennek alkalmazásképes tudása életet menthet. Mi ezek fontosságáról is meg vagyunk győződve, ezért igyekeztünk gyermekeink figyelmét arra is ráirányítani, hogy a helyes életvitel mellett megtanulják az élet megóvását is.

A Csikisuli a fővárosban elsőként lett a SMART Referencia iskolája miután a Kanadai Nagykövetség kezdeményezésére megállapodást kötöttünk az első budapesti iskolai Smart-tábla központ létesítésére, amiben az LSK Hungary Kft., a cég hazai képviselője segített.

Tantestületünk nagy része lelkesen igyekszik megismerni a rendszerben lévő lehetőségeket és kihasználja a cég által biztosított továbbképzéseket azért, hogy tanítványaink érdeklődését felkeltse, hogy minél alaposabb tudást szerezhessenek a Smart interaktív eszközei és az Apáczai Kiadó interaktív tananyagai segítségével.

A 25 év alatt kialakult hagyományrendszerben minden hónapra jut valamilyen rendezvény, amiben a kerület intézményeivel közösen próbáljuk a lehetőségeinket kihasználva színvonalassá, értékőrzővé tenni a tanulóink szabadidejét.

A Mazsola avató, az úszóverseny, egészségnap, színjátszók találkozója, Karácsonyest, a képzőművészeti kiállítás, napközis kézműves foglalkozások, a farsang, a Toborzó, mind - mind egy-egy kiemelkedő, színvonalas és emlékezetes rendezvény, ahol a tehetségek megcsillanhatnak.

A Weiner Leo Zeneiskolával közösen szervezett hangversenyen évről évre bemutatkozhatnak zenét tanuló gyermekeink, megfigyelhetjük fejlődésüket.

Az iskolai élet eseményeiről az érdeklődők tájékozódhatnak a honlapunkon, vagy a minden évben megjelenő LAPOZGATÓ kiadványunkból.

A hagyományos Egészségnapot is a kerület intézményeinek közreműködésével valósítjuk meg, így rendszeres a kapcsolatunk a kerületi Vöröskereszttel, Védőnői Hálózattal, ANTSZ-szel, Rendőrséggel, Nevelési Tanácsadóval, Családsegítő- és Rév Központtal és az egyházi intézményekkel is.

Az egészséges életmódra nevelés mellett nagy szerepet kapott a környezettudatos életmódra irányuló nevelés is. Több mint 20 éve a saját működtetésű diósjenői és zebegényi táborban kezdődött , majd azóta is minden évben szervezünk a többi mellett környezetvédő táborozást is. Ezen hazánk tájainak megismerése mellett neves szakemberek vezetik be tanulóinkat a természet titkaiba.

Környezettudatos tevékenységünk során másodszor is elnyertük az ÖKOiskola címet. Majd ez folytatódott a Madárbarát iskola programmal.

Jól bejáratott módon történik lelkes tanulók közreműködésével a szelektív hulladékgyűjtés.

A demokráciára nevelésben segítséget jelentett a Budapesti Művelődési Központ TE Érted Akadémiájának sokszínű felkészítése. Ez a nyáron tartott két ingyenes táborozás folytatásaként diák-önkormányzati felkészítést, pályaorientációs foglalkozásokat és tanulásmódszertant is tartalmazott.

Évente a leendő első osztályos tanítók bemutatkoznak az óvodákban, majd egy Cselekvő Izgalmas Kalandtúra Iskolánkban játékos találkozón vehetnek részt az iskolánkat megismerni vágyó óvodások és szüleik.

Igazgatónk a tantestületi egység összekovácsolásában is kiemelt szerepet vállalt a tanév eleji, és a szomszédos országokba tett tantestületi kirándulásokkal. Különös figyelmet fordított a kerület testvérvárosának, Adának a tantestületénél tett látogatásokra. Felejthetetlenné tették a tanévkezdést és zárást a hangulatos fehérasztal összejövetelek.

Joggal állíthatom, hogy egy hagyományokkal rendelkező, jól működő testület alakult ki 25 év alatt.

A tanárok megvalósíthatták önmagukat a sport, az egészség, a környezeti-nevelés, a helytörténeti és a digitális kultúra fejlesztése terén egyaránt.

Élenjárók voltunk a többi iskola között számos területen nemcsak a tanításhoz szükséges eszközök megteremtésével, hanem a szabadidős programok szervezésében is. Itt nyílt meg először a műfüves pálya és helytörténeti szobával is kevés iskola dicsekedhet.

Sok aprónak tűnő dolognak köszönhető, hogy a tantestület ennyire összekovácsolódott. A lehetőséget és a támogatást minden kezdeményező, kreatív kolléga megkapta ahhoz, hogy a tanulók fejlesztését célzó elképzeléseit megvalósítsa. Hagyományokat teremtettünk a nevelés és az oktatás területén is. Iskolánk udvarán forgatták annak idején a Szomszédok című televíziós sorozat több részét. Gyakran voltak statiszták a tanítványaink, ezért a filmes stáb úgy döntött, hogy tizenhárom fát ültet az udvarra. Ma is láthatók a már megnőtt fák, melyek szinte egy kis erdőt alkotnak a bejáratánál kopjafával, mely Gazdagrét egyetlen 1848-as emlékhelye.

A negyedszázados intézmény élén álló igazgatónk nem valósíthatta volna meg céljait a vezetőtársai és munkatársai kreatív együttműködése nélkül. Az iskola története egyben példa a jó szakmai közösség együttműködésére.

Kívánom, hogy a „Csikisuli” az új iskolavezetéssel is tudja folytatni, sőt továbbfejleszteni a megkezdett hagyományokat és „dolgozzon még sok éven keresztül”…

Jánosiné Barta Judit

igazgató-helyettes

Nyugdíjasok Szabadidő és Kártyaklubja

A klub 2009-ben alakult, amikor az Önkormányzat meghirdette a 60+ programot, és ezen belül egy Európai Uniós projekthez csatlakozva elkezdte szervezni a 60+ szomszédsági önkéntes hálózatot is.

Eddig az időpontig klubtársaimmal együtt éltük a nyugdíjasok „Magyarhonban” szokásos életét: unokák, házimunka, TV sorozatok stb.

Az önkéntes képzés és munka során barátságok születtek, később pedig ötletek, hogy hogyan lehetne a klubokba, társaságba nem járó, nehezen kimozduló nyugdíjasokat otthonukból, kedvenc sorozataik elől elcsalogatni.

Legelső ötletünk az azóta is működő hétfői szabadidő és kártyaklub, ahol römizni és társasjátékozni lehet. Nagyon modern, unoka kompatibilis társasjátékaink is vannak a hagyományos „Ki nevet a végén” mellett.

Minden héten klubunk koordinálja a nyugdíjas angol társalgási csoportot, amelyből többen a tagjaink sorába léptek.

Aztán jött egyik klubtagunktól az ötlet, hogy régen a TV-ben voltak jó kis vetélkedők, miért nem csinálunk ilyeneket mi is? Az ötletet tett követte, és azóta már hat szellemi vetélkedőt készítettünk a legkülönbözőbb témakörökben a Gazdagréti Közösségi Házban és a Szent Iván-éji Családi Napon.

Tavaly novemberben a kerület más városrészeinek lakosait is meghívtuk a „80 éves Újbuda, hol élni jó!” helytörténeti vetélkedőre. Elárulom, hogy az idén újra kell szerveznünk egy helytörténeti vetélkedőt, mert szeretnénk visszavágni az albertfalvai csapatnak, mert megnyerte a vetélkedőt! Ebben az évben még szeretnénk vetélkedőt szervezni az egészség megőrzéséről és más témákban is, hogy színesebbé, szebbé tegyük nyugdíjas társaink mindennapjait.

Programjaink révén a gazdagréti nyugdíjasok kezdenek bennünket megismerni, és egyre többször kérnek tőlünk segítséget mind a napi életvitelük segítése, mind hivatalos ügyintézéseik alkalmával. Szerencsére a klub tagjai nagyon kreatív nyugdíjasok, és az idősek részéről feléjük jelzett minden problémára, kérésre igyekeznek segítséget nyújtani, megfelelő megoldást találni.

Ősztől – mivel a klubunkban többen beszélnek angolul, de egyikünk sem tanár, pláne nem nyelvtanár – szeretnénk kipróbálni, hogy képesek vagyunk-e megtanítani az érdeklődő gazdagréti nyugdíjas társainkat angolul nagyon alapfokon beszélni. Igen, jól írtam, „beszélni”. Nem nyelvtanozni, hanem BESZÉLNI! Valahogy úgy, mint annak idején az Édesanyánk tanított bennünket, hiszen hisszük és hirdetjük, hogy: Nem csak a húszéveseké a világ!

Gálné Kuhár Erzsébet

Zsolti bácsi konyhája

Itt a nyár, ezért most hanyagoljuk a körömpörköltet (habár újkrumplival különleges kombinációt tud alkotni), s forduljunk a könnyedebb ételek felé sok szeretettel!


Aszalt szilvával töltött pulykamell


Hozzávalók

1 kg pulykamell,

15-20 dkg aszalt szilva,

kevéske rum vagy aroma,

1 dl száraz fehérbor,

30 dkg bacon szalonna,

Só, bors, majoránna.


Elkészítés

Az aszalt szilvát beáztatjuk a rumba.

A pulykamellet úgy vágjuk (legjobb ha megkérjük rá a hentest), hogy kiterítve egy nagy téglalap legyen belőle. Kicsit megklopfoljuk, majd fűszerezzük.

A kiterített húson egy sorban egyenletesen elosztjuk a lecsöpögtetett aszalt szilvát, majd a húst – mint a bejglit – szorosan feltekerjük. Az így elkészített tekercset a baconnal körbe-körbe beborítjuk, hústűvel rögzítjük

Beolajozott tepsibe tesszük a hústekercset, majd egy kis fehérborral meglocsolva, az előmelegített sütőben 200 fokon 15-20 perc alatt készre sütjük.

Krumplipürével, és miután itt a nyár kovászos uborkával tálaljuk.

Zsolti bácsi

Tegye közzé verseit, prózáit!

„Nem öreggé válni, hanem az öregséget hordozni művészet.”

Goethe


A Gazdagréti Közösségi Ház az Idősek Világnapja tiszteletére, szabadon választott témában vers és prózaíró pályázatot hirdet idős barátainknak!

A pályázat célja, hogy lehetőséget nyújtsunk a bemutatkozásra mindazon nyugdíjasok számára, akik szeretik az irodalmat, s maguk is szívesen irogatnak, de eddig a munkájuk és egyéb elfoglaltságaik miatt nem értek rá írói tehetségüket kibontakoztatni.

Terveink szerint a legjobb művekből egy kis kiadványt szerkesztünk, amellyel Karácsonykor szeretettel megajándékozzuk az érdeklődőket.


Pályázhat minden 60. életévét betöltött XI. kerületi lakos, egy novellával és/vagy egy verssel.


Terjedelem: max. 3 gépelt oldal.


Beadási határidő: 2011. szeptember 2.


Beadás módja: postán vagy személyesen a Gazdagréti Közösségi Házban (1118 Budapest, Törökugrató utca 9.), illetve interneten az info@gkh.ujbuda.hu e-mail címen.


Minden résztvevő emléklapot kap.


Az eredményhirdetés ünnepélyes keretek között, október 1-jén 10 órakor a Gazdagréti Közösségi Házban lesz.


Termékeny alkotó munkát kívánunk, és sok szeretettel várjuk a pályamunkákat!

 

Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.
info@gkh.ujbuda.hua RÉT - Kulturális és információs magazin
(Emlék honlap - 2011. június)