Alapítási éve:  1960
Fenntartója:    Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Igazgatója:     Dr. Ujváriné Füzy Ágnes
Címe:           7621 Pécs, Király u. 9.
Levélcíme:      7601 Pécs, Pf. 120.
Telefon:        72/310-508 72/310-502
Fax:            72/510-372
E-mail:         gatszegm@c3.hu
 
A Pécsi Városi Könyvtár általános gyûjtõkörû közmûvelõdési könyvtár. Szolgáltatásait a város különbözõ pontjain lévõ fiókkönyvtáraiban végzi.
Ezek közül 4 gyermekkönyvtár, 3 közös (felnott és gyermek) szolgáltatású, 2 felnõtt számára biztosít könyvtári ellátást.
A Mozgókönyvtár 11 kölcsönzõállomáson várja a felnõtt és gyermekolvasókat.
Dokumentumállománya:    248.197 db
Ebbõl:                                                     234.488 könyv
                                                                1.921 idoszaki kiadvány
                        8.709 hangzó
                        105 videó
                        2.974 egyéb
Fõbb forgalmi adatai:
Látogatók száma:                                                        78.572 fõ
Ebbol a kölcsönzo látogatók száma:                       48.300 fõ
Kölcsönzött dokumentumok száma: 167.149 db
 
Szolgáltatások:
A fiókkönyvtárakban lehetõség van a HELYBEN HASZNÁLATRA és KÖLCSÖNZÉSRE, a Kilenc Király Gyermekkönyvtárban Internet hozzáférésre.
Helyben használhatók a kézikönyvek, napi- és hetilapok, folyóiratok, térképek, a települési tájékoztató
anyagok és hangzódokumentumok.
Ha a keresett mû nincs meg a könyvtárban, KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSSEL beszerezhetõ.
A könyvtárosok szívesen adnak FELVILÁGOSÍTÁST, TÁJÉKOZTATÁST valamennyi fiókkönyvtárban.
Kérésre IRODALOMJEGYZÉKET, megadott témához BIBLIOGRÁFIÁT készítenek.
Számítógépes adatbázisban elérhetõk a helyi és fõvárosi vonatkozású KÖZHASZNÚ INFORMÁCIÓK, az ORSZÁGGYÛLÉSI KÖNYVTÁR
KÉZIKÖNYVTÁR ANYAGA, továbbá használható az IRODALMI ANALITIKUS ADATBÁZIS az 1962-es indulástól kezdõdõen.
A nem kölcsönözhetõnyvtári dokumentumokról MÁSOLAT készíthetõ, és lehetõség van HANGFELVÉTELEK RÉSZLETEINEK MÁSOLÁSÁRA,
ZENEI MÛSOROK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA is az érvényes díjtételek ellenében.
A könyvtárban KÖNYVKÖTÉSZET is mûködik, amely vállal külsõ megrendelést is.
A Pécsi Városi Könyvtár tevékenysége kiterjed a közmûvelõdési munka szinte minden területére. Szolgáltatásaival, sokrétû tevékenységével
(irodalmi estek, kiállítások, elõadássorozatok, rendezvények, vetélkedõk, versenyek, csoportos foglalkozások, könyvtári órák, tanórák és
egyéb programok szervezése) részese Pécs város közmûvelõdésének.
Kiemelt szerepe van a gyermeklakosság, a közép- és felsõoktatásban résztvevõ korosztály, valamint a hátrányos helyzetûek könyvtári ellátásában.
1992 óta jelentõs munkát végez az Egészséges Városért Alapítvány általános iskolákat segítõ LÉGY AZ EGÉSZSÉG RABJA! c. környezetfejlesztõ
és egészségmegõrzõ programjában.
 
A Pécsi Városi Könyvtár fiókkönyvtárainak nyitvatartási ideje
 
Dr. Berze Nagy János Fiókkönyvtár
(Pcs, Júlia u. 11.)
                     hétfõ                                 10 12                               13    -    17
        kedd            -               13 18
        szerda          -               13 17
        csütörtök       10 12         13 18
        péntek          10 12         13 - 17
 
Nyitnikék Gyermekkönyvtár
(Pécs, Bánki Donát u. 2. Tel.: 255-368/21)
                     hétfõ                                  9 12                                13       17
        kedd            9 12          13 17
        szerda          -               13 17
        csütörtök       -               13 17
        péntek          10 12         13 17
 
Kilenc Király Gyermekkönyvtár
(Pécs, Király u. 9. Tel.: 310-502)
                      hétfõ                                  -                                        13      18
        kedd            9 12          13 18
        szerda          -               13 16.30
        csütörtök       9 12          13 16.30
        péntek          -               13 18
 
Csipkefa Gyermekkönyvtár
(Pécs, Bajcsy-Zs. u. 10. Tel.: 324-385)
                     hétfõ                                 9 12                                 13       18
        kedd            9 12          13 18
        szerda          -               13 17
        csütörtök       -               13 18
        péntek          10 12         13 18
 
Pinokkió Gyermekkönyvtár
(Pécs, Petofi u. 45.)
                     hétfõ                                  10 12                              13      17
        kedd            10 12         13 17
        szerda          -               13 17
        csütörtök       10 12         13 17
        péntek          -               13 17
 
Ifjúsági Könyvtár
(Pécs, Nagy Lajos király u. 13. Tel.: 211-511)
                     hétfõ                                  -                                         13      18
        kedd            9 12          13 17
        szerda          -               13 17
        csütörtök       -               13 18
        péntek          9 12          13 17
 
Kertvárosi Fiókkönyvtár
(Pécs, Honvéd tér 1.)
                      hétfõ                                 10 11.30                         13       17
        kedd            -               13 18
        szerda          -               13 17
        csütörtök       -               13 18
        péntek          10 11         13 17
 
Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár
(Pécs, Nagy Jeno u. 24. Tel.: 324-001, 324-108)
                     hétfõ                                  szünnap
        kedd            9 18
        szerda          9 18
        csütörtök       9 18
        péntek          9 18
        szombat         9 17
olvasóterem
        kedd            10 18
        szerda          10 17
        csütörtök       10 18
        péntek          10 18
        szombat         9 17
fonotéka
        kedd            13 18
        csütörtök       9 17
        péntek          9 17
 
Sikerkönyvtár
(Pécs, Király u. 9. Tel.: 310-508)
                      hétfõ                                 9 17
        kedd            9 17
        szerda          9 17
        csütörtök       9 17
        péntek          9 16
 
Mozgókönyvtár
                     hétfõ                                  Pécs, Ady E. u. 67.     13 15
                        Pécs, Csikor K. u. 17.          16 18
        kedd            Pécs, Puskin tér                13 15
                        Újhegy, ABC mellett             16 18
        szerda          Pécsbánya, Gesztenyés u. 14.    12 14
                        Pécs, Tettye u. 48.             15 16
                        Somogy, Orosz Gy. u. 1/1.       17 19
        csütörtök       Ürög, Élelmiszerbolt            13 15
                        Pécs, Visnya E. u. 37.          16 18
        péntek          Pécsszabolcs,
                        Szabadságharc u. 16.            14 16
                        Pécs, Fejér Lipót u.ABC mellett 17 - 19