Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár

  A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár nyilvános magánlevéltár. Gyűjti a magyar munkásmozgalom 1945 előtti legális és illegális mozgalmainak, a II. világháborút követő évek pártjainak, a baloldali ifjúsági szervezeteknek, a szakszervezeteknek, e mozgalmakhoz és szervezetekhez kötődő személyiségeknek az iratait. A levéltár 1989-től igyekszik felkutatni és megőrizni a jelenkor, különösen a rendszerváltás történetének a magániratok körébe tartozó maradandó értékű forrásait. Nyitott mindazon pártok, szervezetek, egyesületek illetve magánszemélyek előtt, akik itt kívánják elhelyezni irataikat, irathagyatékukat. A levéltár őrizetében jelenleg 4000 folyóméter irat és a külföldi levéltárakban feltárt magyar vonatkozású iratokról készült 284 tekercs film van.


A fontosabb gyűjtemények:

 • A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (Szociáldemokrata Párt) iratai 1890-1948
 • A kommunista mozgalom és pártjainak iratai 1907-1948
 • A Nemzeti Parasztpárt iratai 1939-1949
 • Szakszervezetek, munkás- és baloldali szervezetek, mozgalmak iratai 1753-1989
 • Társadalmi szervezetek iratai 1945-1989
 • Ifjúsági szervezetek iratai 1919-1989
 • Egyes sajtótermékek iratai 1896-1989
 • Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések 1839-1997
 • 1956-os gyűjtemény
 • Röpiratgyűjtemény 1870-1958, 1990, 1994
 • Külföldi levéltárakból származó magyar vonatkozású iratmásolatok 1849-1978


A Levéltár nyitva áll a gyűjtemények iránt érdeklődő kutatók előtt, szükség szerint tájékoztatást nyújt és adatokat szolgáltat. A gyűjteményekről az intézetben megvásárolható fond- és állagjegyzékéből részletes tájékoztatást lehet szerezni.

A levéltár igazgatója: Zalai Katalin

Felvilágosítás kérhető a 312-44-21-es telefonszámon.

A kutatóterem nyitvatartása:
Hétfő, kedd, szerda: 8.30–16.00 óra
Péntek: 8.30–15.30 óra
Csütörtök: zárva