Vissza a nyitólapra
------ 0 -----
Hírek, aktualitások

2004-07-13. Elhúnyt Sík Toma, anarchopacifista békeaktivista, tagja volt a Gush Shalom, Alba Kör szevezeteknek, megalapítója a HANEMSZEP civil szervezetnek.

Archívum:

2003 december 7  HEL közgyűlés

Állatok Világnapja 2002.

Az immár hagyományos felvonulásra az idén október 6-án vasárnap kerül sor. Kezdete: délelőtt 10 óra. Találkozás a Bazilika előtt a Szent István téren. A  rendezvény a Hősök terén ér véget. Az Állatkert a résztvevőknek aznapra ingyenes belépőt biztosít. A résztvevő szervezetek névtábláikat hozhatják, de egyéb transzparenst nem. Propagandaanyagot a gyülekezésnél és a menet alatt nem lehet osztogatni, erre a rendezvény után a Hősök Terén van lehetőség. A rendezvényt rossz időben is megtartják. Bővebb információt lehet kapni a 3885488-as telefonszámon.  

2002 február 16: HEL választási politikai fórum a hadkötelezettségről

2001.04.24 MSZP népszavazási kezdeményezés
 3. kérdés: sorkatonaság megszüntetése

2000.09.12. A fegyvertartás szigarításáért
2001.03.05. Fegyverellenesek - szigorító javaslatok

2000.07.25. Balla Laci Belgrádban a hadkötelezettség ellen

2000.03.08. Az erőszak kulturájának elutasítása  (Szocialista Internacionálé Nőtagozata)
 

  1. 1999 Felhívás /Fegyelmi eljárás, Szűcs Mihály alezredes/ 
  2. 1998 Felhívás /Koszovo - Vajdaság/ 
  3. 1999 VÉDELMET A KÉNYSZERSOROZÁSOK ELŐL MENEKÜLŐKNEK!
  4. Hadkötelezettséget ellenző szervezetek a dezertőrok üldözéséről
  5. Civilek a Nitsch-kiállításról (90707)
  6. Magyarországra menekült jugoszláviaai dezertőrök és szolgálatmegtagadók védelméért
  7. Népi kezdeményezés a sorkötelezettség     megszüntetéséről /SZDSZ honlapján/
  8. Nemzetközi aláírásgyűjtés a hadkötelezettség és a katonai rendszer ellen

  9.  

1999 VÉDELMET A KÉNYSZERSOROZÁSOK ELŐL MENEKÜLŐKNEK!

 Még a bombatámadások előtt vajdasági sorkötelesek tájékoztatták a Hadkötelezettséget Ellenzők Ligáját, hogy Magyarország nem teszi lehetővé itt maradásukat, noha ők a behívások elől menekülnének, nem akartak részt venni Jugoszlávia koszovói akcióiban. A HEL úgy értesült, hogy a magyar hatóságok nem tekintették elegendő indoknak ezt a menedékjog megadásához, és így Magyarország közvetve segített Jugoszláviának a kényszersorozások végrehajtásában. Információink szerint a menedékkérelmek elbírálása még a bombázások után is egyénileg történt, továbbra is várat magára a kényszersorozások elől menekülők sorsának megnyugtató rendezése. 
 Jugoszláviában megalakultak a hadbíróságok, amelyek célja a katonai szolgálat elől menekülők, szolgálatmegtagadók, katonaszökevények szigorú megbüntetése. Ez az intézkedés -mint a történelmi tapasztalatok mutatják- logikus következménye a sorozás intézményének. A békés polgárokat arra kényszerítik, hogy részt vegyenek a háború szörnyűségeiben. 
 A jugoszláviai események rámutatnak a hadkötelezettség mellett felhozott érvek tarthatatlanságára. Mindenki láthatja, mit jelent a hadbíróságok által kikényszerített �hazafiság�, mit jelent a �civil kontroll� a sorozott hadseregben. 
 A sorozás fokozott szenvedéseket, gyötrelmeket okoz a nemzeti kisebbségeknek. 1998 júniusában a Vajdasági Magyar Szövetség több magyarországi civil szervezettel (köztük a Magyar Helsinki Bizottság, Magyarok Világszövetsége, Alba Kör, HEL) együtt kérte a magyar kormányt: szorgalmazza az általános  hadkötelezettség megszüntetését Európában, mint az európai konfliktusmegelőző mechanizmus első gyakorlati lépését. 1998 augusztusában a HEL azzal a javaslattal fordult a magyar kormányhoz, hogy egyoldalúan szüntesse be az itteni nemzetiségek kényszersorozását, és kezdjen tárgyalásokat a viszonossságról a szomszédos országokkal. E javaslatok továbbra is aktuálisak, azokra választ, hivatalos reagálást azóta sem kaptunk. 
 A HEL szolidáris a hadkötelezettség veszélyeztetettjeivel, áldozataival. Nemzetközi védelmet szorgalmaz a kényszersorozások elől menekülőknek.
 Felkérjük a magyar kormányt: hozzon sürgős intézkedéseket a kényszersorozások elől menekülők védelmében. Senkit ne küldjenek vissza olyan szomszédos államba, ahol katonai behívás veszélye fenyegeti. Csak így lehet elkerülni, hogy megismétlődhessen az, ami a vajdasági magyar sorkötelesekkel történt.

Budapest, 1999. április. 14.

Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája
T/F: 3326109, email: farkashe@c3.hu
Farkas Henrik ügyvezető                           Vida István ügyvivő

A HEL várja a további csatlakozásokat. 
A felhíváshoz eddig csatlakozott: Konrád György, Andressew Iván, Fábri Péter, Gáspár Vilmos, Rockenbauer Antal, Somlyó Zsuzsa, Szalai Erzsébet, Erdéyi Dániel, továbbá az alábbi szervezetek:

Bokor Közösség
Tibetet Segítő Társaság
Magyarorszagi Gyermekbarátok Mozgalma
Egyesült Átriumok Társadalmi Szervezet --Magyar Szervezet a szabadságért, 
Bocs Alapítvány
Habeas Corpus Munkacsoport
Mahatma Gandhi Egyesület
Alba Kör
Pécsi Zöld Kör
Polgárok Érdekszövetsége (PÉSZ)

*************
Vélemények

Erőszakellenes Oldalak           Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)
Ez az oldal a Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.

URL: http://www.c3.hu/~farkashe/hirek/index.html