Fegyverellenes mozgalom 2001.03.05 Közlemény

Újabb szervezetek csatlakoztak a fegyvertartás szigorítását szorgalmazó civil mozgalomhoz


Már 11 civil szervezet írta alá a szigorítást szorgalmazó nyilatkozatot, az újabb csatlakozók között van a Polgárok Érdekszövetsége és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A nyilatkozatot megkapták a parlamenti képviselők - a beterjesztett törvényjavaslathoz képest szigorításokat célzó javaslatokkal együtt. Ilyen javaslat például, hogy az engedélyeztetés ne csak az éles lőfegyverekre, hanem minden fegyverfajtára terjedjen ki. Minden polgár ragaszkodhasson otthona fegyvermentességéhez, ezért a fegyver lakásban való tárolásának előfeltétele legyen minden együttlakó hozzájárulása.

A gondatlanság, visszaélés, bűnelkövetés ismétlésének megelőzését szolgálná az elévülési idők lényeges növelése.
A fegyverellenes civil mozgalom azt is szeretné elérni, hogy a fegyverekkel kapcsolatos hatósági eljárások ne terheljék a közkiadásokat, hanem azokat a fegyverek forgalmazói, illetve behozatali vámjai fedezzék.

2001.03.05.
 

Dr. Farkas Henrik (Erőszakellenes Fórum)
Tel.: 3856788,  Email: farkashe@c3.hu
http://www.c3.hu/~farkashe/

Hanti Vilmos (Magyarorszagi Gyermekbarátok Mozgalma)
Tel: 06/209 22 66 64)

Juhász Géze (Habeas Corpus Munkacsoport)

Dr. Márki László (Nagycsaládosok Országos Egyesülete)

************
Mellékletek:   1. Civil szervezetek nyilatkozata
                      2. Szigorítási elképzelések, javaslatok
******************************************************

2. Melléklet

A jelenlegi fegyvertartási törvényjavaslathoz képest  szigorító elképzelések, javaslatok

Általános javaslatok, szempontok

 

A) Családvédelmi szempontok    3.§ (4), 29.§, 38.§ (4)

A fegyver lakásban való tartásának legyen előfeltétele a szóban forgó lakásban élők
előzetes hozzájárulása. Az engedélyt haladéktalanul vonják vissza, ha valamely együttlakó ezt kéri.
(Minden polgárnak joga legyen  megakadályozni, hogy otthonában fegyvert tartsanak. Ez a jog legyen erősebb, mint a kérelmező joga, hiszen a fegyver megfélemlítésre is használható.  Másrészt az együttlakók  jobban ismerhetik a fegyver lakásukban való tárolásának veszélyeit, mint bárki más. )

Az engedély megadását kizáró tényező hatása terjedjen ki valamennyi együttlakóra.

(Így kevésbé fordulhat elő, hogy más nevén jutna fegyverhez olyan személy, aki különben nem kaphatna.)
 

B) Gondatlanok, fegyvertartási jogszabályokat megsértők, bűnelkövetők kiszűrése - az ismétlődések megelőzése      4.§, 7.§, 53. §.

Ne kaphasson fegyvertartási engedélyt olyan személy, aki bűncselekményt követett el.
Ne kaphasson engedélyt, aki a  fegyvertartással kapcsolatos jogszabályokat szándékosan vagy gondatlanul megsértette .
Ne kaphasson engedélyt olyan személy, akinek tulajdonában lévő fegyver jogtalan használatával vagy gondatlanságból akár ő, akár más személy már halált vagy súlyos sérülést okozott.

Ezek a korlátozások határozatlan időre szóljanak, és arra az esetre is vonatkozzanak, ha a kérelmező kegyelemben részesült.

(A fegyvertartás jogát ne tekintsük eleve adottnak, amikor a megfosztás büntetés, hanem kivételnek, ami csak akkor adható, ha más személyt jogos érdekeit előreláthatóan nem veszélyezteti. A jelen tervezetben a korlátozás néhány évre szól. Utána egy szabálysértő vagy bűnelkövető ismét fegyverhez juthatna.)
 

C) Nem valódi lőfegyverek        4.§, 24.§, 31.§, 35.§, 37-38.§, 46. §, 53.§

Az engedélyköteles fegyverek körébe tartozzanak bele a lég-, flóbert, gáz- és riasztófegyverek is!
(E fegyverek is okoznak sérüléseket: gyakran szerepelnek ilyen esetek a hírekben. Továbbá, e fegyvereknek nagy szerepe van az erőszak eszkalációjában, a fegyverlobby által szorgalmazott "fegyverkultúra" elterjesztésében. Igen káros következményei lennének, ha egyes fegyverfajtákra még bejelentési kötelezettség sem lenne megkövetelve.)

Tiltsák meg a valódi lőfegyverhez hasonlító, megtévesztő eszközök, tárgyak gyártását, kereskedelmét, behozatalát.
(Ilyen tárgyakkal, mint például gáz-, riasztófegyverek, gyakran követnek el bűncselekményt, hiszen a laikusok azokat nem tudják megkülönböztetni az éles lőfegyverektől.)
 

D) A nyilvántartás, hatósági eljárások költségei     18. §

A fegyverekkel  kapcsolatos hatósági eljárások teljes költségét terheljék rá a fegyverkereskedelemmel foglalkozó cégekre és a behozatali vámokra.

BACK