Tagok mondták, megkérdezzük

Itt azokat az információkat közöljük, amelyeket a HEL tagjaitól kaptunk. Mivel ezek az információk kiterjedhetnek a sorozásokkal, a behívásokkal és a sorkatonák életkörülményeivel kapcsolatos információkra, ezért név nélkül közöljük, ellenőrizetlen információként, szerkesztett változatban, inkább kérdésként. Elküldjük a HM-nek, kérve a kérdések megválaszolását, s egyúttal lehetőséget adva a minisztériumnak az erre a lapra felkerült ellenőrizetlen információk igazolására vagy cáfolatára.
Új információkat ide várunk.

#1  2003-03-26
Igaz, hogy Tapolcán hetente egyszer van melegvíz?

Válasz:
Téves az az információ, hogy a MH Tapolcai Kiképző központban hetente csak egyszer van melegvíz. A kiképző központban az alegység fürdőkben zuhanyzók, az objektumban pedig két központi fürdő áll a sorkatonák rendelkezésére, amelyekben a melegvíz ellátás folyamatos. A melegvíz ellátást az esetenként előforduló üzemzavar – pld. áramszünet, lefolyó dugulása stb.- átmenetileg zavarhatja, amelynek megszüntetésére a parancsnok azonnal intézkedik.

#2  2003-03-26
A B kategóriásokat is behívják, ha nincs elegendő számú A kategóriás?

Válasz:

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 103. §-a alapján csak a katonai szolgálatra alkalmatlan hadkötelest nem hívható be sorkatonai szolgálatra. Az általános hadkötelezettség alapján tehát a sorkatonai szolgálatra alkalmas „A” és „B” egészségi minősítéssel rendelkező hadköteleseket a sorkatonai szolgálati kötelezettség terheli. A bevonuló sorköteleseknek mintegy 20-21 %-a rendelkezik „B” minősítéssel.

#3 2003-04-04
Hány sorkatona halt meg az idén? Hol? Mi volt a halál oka?

Válasz:
2003. évben a hadkötelezettség alapján sorkatonai szolgálatot teljesítő katonák közül közlekedési baleset következtében két fő veszítette életét, szabadidőben, magán gépjárművel.

#4 2003-04-05
A fiam tanulmányi célú szolgálathalasztási kérvényét vittem be a hadkieg.-re (Hajdú-Bihar megye). Személyes tapasztalatom kedvezőek: korrekt, segítőkész volt a hozzáállás. Éreztették: ilyenkor az engedélyezés a természetes. Ismerőseimtől hallottam, hogy ugyanott a sorozáson is érezhető volt a megváltozott hangulat: korrekt, barátságos volt a légkör, bár sokat kellett várniuk.

Válasz:
A hadkötelesek szolgálathalasztási és sorozási ügyei intézésének Hajdú-Bihar Megyei kedvező tapasztalatokról szóló közlést ez úton is köszönjük. Tapasztalataink szerint a hadkiegészítő parancsnokságok a hadkötelezettség humánus, de következetes és igazságos érvényesítése érdekében nagy erőfeszítéseket tesznek és igyekeznek úgy figyelembe venni a hadkötelesek és a haderő érdekeit, hogy azok minél kisebb feszültségekkel járjanak.

#5 2003-04-18
Milyen szankcióra számíthat az az állampolgár, aki igazolatlanul nem jelenik meg a sorozáson?


Válasz:
Azon állampolgárral szemben, aki igazolatlanul nem jelenik meg a sorozáson vagy a bevonulási helyen a területileg illetékes hadkiegészítő parancsnokság szabálysértési vagy büntető eljárást kezdeményez az állandó lakóhelye szerinti jegyzőnél vagy rendőrkapitányságon. A felelőségre vonás mértéke az általuk lefolytatott eljárás eredményétől függ. Szabálysértés esetén pld. a kiszabható büntetés mértéke elérheti a 100 ezer forintot.


#6 2003-04-18
Főiskolát végeztem, most vettek fel egyetemre esti tagozatra. Kaphatok-e halasztást?

Válasz:
Az a hadköteles aki második vagy további alapképzésben folytat felsőfokú tanulmányokat (ún. másoddiplomás képzésben vesz részt) a Hvt. 107. (2) bekezdése alapján kaphat szolgálathalasztást, ha a tanulmányok folytatását igazolja és a sorkatonai szolgálatra való behívás aránytalan nehézségekkel vagy hátránnyal járna. A kérelmet a hadkiegészítő parancsnokhoz kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a tanuló viszony igazolását.

#7 2003-04-28
Hogyan lehet kapcsolatba kerülni a HM által létrehozott Civil Szakértői Bizottsággal?

Válasz:

 A Honvédelmi Minisztérium nem működik Civil Szakértői BizottságA válaszokat a HM illetékes osztálya adta.
 
***********************
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL   -    Sajtószemle
Erőszakellenes Oldalak           Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)

Ez az oldal a
Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.