HEL záróközlemény 2004-11-13


A Hadkötelezettséget Ellenzők III. taalálkozójára ”Rabok tovább nem leszünk.” címmel került sor a Kossuth Klubban. A találkozón részt vettek és felszólaltak többek között Balla Lajos-Laci /Vajdaság/, Bitó László író, Bródy János zemeszerző és előadóművész, Bulányi György piarista tanár, Csapody Tamás jogász-szociológus, Kovács Gyula  ny. alezredes, Laboda Gábor képviselő /MSZP/, Mécs Imre képviselő /SZDSZ/, Simonyi Gyula a BOCS Alapítvány elnöke, Szebeni Olivér baptista teológiai tanár, Szűcs Mihály alezredes, Vincze János a Nemzeti Demokrata Párt elnöke, Vitányi Iván képviselő /MSZP/.

A HEL közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1. A HEL örömmel állapítja meg, hogy célját lényegében elérte: megszűnt a békeidőbeli hadkötelezettség, a kötelező katonai vagy polgári szolgálat. Elismerés illeti mindazokat, akik e folyamatot elősegítették, akik e folyamatban támogatólag résztvettek.

2. A HEL kéri a magyar kormányt, politikusokat, civil szervezeteket, magánszemélyeket, hogy szorgalmazzák a hadkötelezettség világméretű eltörlését, minthogy az súlyosan sérti az egyetemes emberi jogokat.

3. A HEL felhívással fordul a kormányhoz, a parlamenti pártokhoz, a Magyarok világszövetségéhez, a szomszédos országokhoz, hogy szorgalmazzák a hadkötelezettség gyors megszüntetését a szomszédos államokban is.

4. A HEL felfüggeszti működését, az alábbiak kivételével:

a) A HEL web lapja a www.hel.hu címen tovább működik. A HEL a web lap szerkesztésével, gondozásával Farkas Henriket és Fülöp Istvánt bízza meg.

b) Farkas Henrik vállalja a jelen határozatoknak emailen való terjesztését, a HEL tagjaihoz, illetékesekhez illetve a sajtóhoz való eljuttatását.

c) A HEL egy Figyelő Bizottságot hoz létre, amely gondoskodik a HEL tevékenységének újraélesztéséről abban az esetben, ha az állam honvédelem címén ismét szolgálatot vagy kiképzést követelne polgáraitól. A Figyelő Bizottság tagjai: Farkas Henrik, Fülöp István, Iván Gábor, Kovács Gyula, Márton Róbert, Simonyi Gyula és Vida István.

Merza József az ülés házigazdája
*****************
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL   -    Sajtószemle
Erőszakellenes Oldalak           Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)

Ez az oldal a Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.