10 éves a HEL

Beszámoló a HEL jubileumi közgyűléséről, amire 2003-12-07-én 10-13h között a Kossuth Klubban került sor mintegy harminc résztvevővel.

A házigazda Merza József megemlékezett a kezdetekről, a Kezdeményező Felhívásról, a HEL első szóvivőjéről, Mészöly Miklósról. Megemlítette, hogy az alakuló ülésre Antall József miniszterelnök külön futárral küldött levelet. Antall - bár nem értett egyet a HEL céljával - komolyan vette a szerveződést. Kiemelte a HEL sokszínűségét, hálózat-jellegét, a nagyonis különböző nézetek kölcsönös tiszteletét.

Szűcs Mihály ügyvezető összefoglalta a HEL közelmúltbeli tevékenységét. Üdvözöltük az előre mutató lépéseket, a kötelező nemzetőrség ejtését, azt, hogy a vezérkari főnök fogadta a HEL ügyvezetőit. Kritizáltuk viszont a késlekedést, a pénzügyi érvre való hivatkozást, és javaslatokat tettünk arra, hogyan lehetne gyorsítani a kényszer felszámolásának folyamatát.
foto1

Balla Lajos-Laci
a vajdasági Kanizsa polgármestere megköszönte a vajdasági magyarok nevében azt, hogy a vajdasági katonaságmegtagadók ügyét témává tette a HEL: Megemlékezett arról, hogy 1998-ban a HEL javasolta: a nemzetiségeket ne hívják be sorkatonának. Beszélt a Szerbia-Montenegróban bekövetkezett pozitív változásokról. A katonai szolgálat 9 hónapra csökkent, és választható lett a polgári szolgálat is. Arra az esetre, ha már a kényszersorozás Magyarországon megszűnik, javasolja, hogy a Liga működjön tovább ”Életet Igenlők Ligája” néven védje az emberi jogokat, beleértve a kollektív jogokat is.

fptp2

Kovács Gyula
ny. alezredes rámutatott: a HEL-nek tovább kell küzdenie, mert a hadkötelezettség fennmarad, sőt, a ZMNE-en militarista-ízű távoktatási programokat készülnek csinálni, terveket szőnek a honvédelmi nevelés bevezetésére az iskolákban, ami a társadalom szükségtelen militarizálását jelentené. A pártokat a szavazatok érdeklik elsősorban.

Haraszti Miklós ügyvivő ugyancsak hangsúlyozta a HEL sokszínűségét. A pártok szerepéről elmondta: ”egy politikai párttól elvárni, hogy ne a szavazatokat lesse, olyan, mintha a Bokor Közösségtől várnák el, hogy ne az üdvösséget keresse.”

Csapody Tamás jogász-szociológus, jelenleg nem HEL-tag. Beszélt a toborzási nehézségekről, nem kellene megalázni sorkatonai szolgálattal a szerződéseseket. A jogalkotásban igyekezni kellene a konszenzusra, mert kétharmados törvényekről van szó. Megemlítette az anyagi problémákat, az áttérés költségeit. Az átmeneti időben szükséges intézkedésekről is beszélt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a sorozás ne legyen a korrupció, csalás melegágya.

Sík Toma: az anarchopacifista HANEMSzEP nevében. Mindig is kritizálta a HEL-t az establishmenthez való törleszkedése, a katonai irányzat túlsúlya miatt.

Vincze János a Nemzeti Demokrata Párt elnöke, a Betyárvilág lap szerkesztője szerint a HEL páratlanul sikeres civil mozgalom, aminek egyetlen célja volt, és azt már majdnem elérte.

Gyarmati István  nagykövet Euroatlanti Integráció és Demokrácia Központ elnöke. A sorozás megszüntetése objektív kényszerűség, a HEL nélkül is végbement volna, de a HEL segítette az előbbi áttérést. A HEL-re 2005 után is szükség lesz, mert fennáll a visszarendeződés veszélye.

Erdész Attila terézvárosi német kisebbségi képviselő szerint árokásás helyett kútásásra volna szükség: azt keresni, ami mindenkinek jó, ami összeköt. Fontos a kormányzati és nem kormányzati szervezetek együttműködése.

Szebeni Olivér baptista teológiai tanár: 2001 szeptember 11 gyászba borította a világot, majd az ezt követő harci cselekmények is ezt tették. A sorkatonai szolgálat az erőszak kultusza.
A sokmilliós világvallások tudós képviselői az Egyesült Államokban választ kerestek a kérdésre: hogyan függ össze a vallásosság és az erőszak? Egyetlen világvallás sem fogadja el alapirataiban az erőszak alkalmazásának indoklását.

Nagy Attila ezredes Szenes Zoltán vezérkari főnök képviseletében üdvözli a HEL-t. Ismerteti az áttérés menetrendjét.

Márkusz László helyettes irodavezető, a HM képviseletében üdvözli a HEL-t. A HM által lefolytatott Védelmi Felülvizsgálat egyik fontos célkitűzése volt az önkéntes haderő kereteinek kialakítása. A Védelmi Felülvizsgálat nyomán hozott döntések a Magyar Honvédség létszámának, bázisainak és haditechnikájának csökkentéséről egy professzionális haderő kereteit szabják meg, és a gyakorlatban lehetetlenné teszik a tömeghadseregre való visszaállást 2006 után, ami egyben a sorozás intézményének alkalmazására is vonatkozik. A VF nyomán kialakuló új magyar honvédségben nem lesznek olyan beosztások, amelyek sorozott katonákat igényelnének.

Szabó János, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanára nem tagja a HEL-nek, nem is ért mindenben egyet, ám a párbeszédet igényli. Beszélt az erőszak különböző formáiról. Biztatta a HEL-t: az igazságot ki kell küzdeni. Kiemelte az NGO-k szükségességét.

Bródy János ügyvivő: életből vett példával szemléltette a probléma bonyolultságát. Az a fiatal, akit érdekelnek a küzdősportok, katonai komputerjátékok, nem akar sorkatona lenni, ugyanakkor jó önkéntes lehetne belőle.

Oláh Károly HEL alapítótag élesen kritizálta a kormányok halogató honvédelmi politikáját, ”még most is azt halljuk: majd jövőre, majd, majd…”

2. Tisztújítás.

A jelenlévő HEL tagok egyhangúan megválasztották Kovács Gyula alezredest és Szebeni Olivér baptista teológiai tanárt a HEL ügyvivőinek. Egyúttal ugyancsak egyhangúan felhatalmazták Farkas Henrik ügyvezetőt: kérdezze meg az eddigi ügyvivőket, vállalják-e a továbbiakban is a tisztséget. Szűcs Mihály bejelentette, hogy a ligán kívüli okok miatt a továbbiakban tisztséget nem vállal, de a HEL –nek tagja marad.Meghívó

A Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája 2003 december 7-én vasárnap 10
órakor tartja közgyűlését a Kossuth Klubban (1088 Budapest, VIII.
kerület, Múzeum u. 7., a Kálvin térhez közel)

A közgyűlésre várjuk a HEL tagjait, szimpatizánsait. Meghívjuk a Kezdeményező Felhívás aláíróit, továbbá mindazokat, akik a HEL korábbi rendezvényein előadást tartottak. Meghívjuk a honvédelem irányítóit, valamint a HEL törekvéseit támogató személyiségeket, írókat, művészeket, lelkészeket, katonai szakértőket, tudósokat, civil szervezetek aktivistáit. A közgyűlés nyilvános: a sajtó munkatársait és minden érdeklődőt szeretettel látunk

Házigazda: Merza József

Tervezett napirend:
1. Emlékezünk.
2. Tisztújítunk.
A HEL leköszönő tisztségviselőii:
Báti Márk István, Brindza András, Bródy János, Deli Gyula, Farkas Henrik, Fehér József, Haraszti Miklós, Jancsó Miklós, Kerényi Imre, Márton Róbert, Szűcs Mihály, Varga Attila, Vámos Miklós, Vida István. A HEL ügyvezetői: Farkas Henrik és Szűcs Mihály.

3. Tervezünk.

********************************************
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL   -    Sajtószemle
Erőszakellenes Oldalak           Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)

Ez az oldal a Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.