Sorkötelezettséggel, sorozással, behívásokkal,  polgári szolgálattal kapcsolatos kérdések


Szervezetek

Az önkéntes haderőre való áttérés és ennek következtében a polgári szolgálat
megszünése miatt Dr. Csapody Tamás jogász befejezte a szerda esti ingyenes
jogsegélyszolgálatát az INDOK-ban, azonban változatlanul elérhető emailen
(telepes@axelero.hu).

Tájékoztató a polgári szolgálat végéről:
/Forrás: Dr. Csapody Tamás: /

A Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium közlése szerint a polgári
szolgálatot teljesítőket 2004. november 03-án el fogják bocsátani a
szolgálatukból (leszerelik). Ez minden polgári szolgálatost érint,
függetlenül attól, hogy ki, mikor kezdte el a polgári szolgálatát és
egyébként mikor fejezné be. Ettől az időponttól kezdve minden polgári
szolgálatost úgy fogják nyilvántartani, hogy elegett tett ezirányú
állampolgári kötelezettségének, a polgári szolgálat teljes idejét
leszolgálta. Mivel a polgári szolgálatos az állandó lakhely szerinti
munkaügyi központtal áll munkaviszonyban (és nem az adott foglalkoztatóval),
ezért a foglalkoztató engedélye a szolgálatból való elbocsátáshoz nem kell.
A polgári szolgálatosok novemberre már nem kapnak semmilyen illetményt.
Minden polgári szolgálatot teljesítőnek azt ajánlom, hogy keresse meg
telefonon vagy személyesen az illetékes munkaügyi központot és beszéljen
minderről. Amennyiben bármilyen kétely merül fel, akkor ott helyben vagy
ettől függetlenül hívják fel telefonon az illetékes személyt:

DR. BÁNSÁGI GYÖRGYI (vagy DR. PUSZTAI ISTVÁN)
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAIA ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
JOGI FŐOSZTÁLY
Munkaidőben: 472-8237

Tisztelettel ajánlom továbbá a polgári szolgálatot teljesítőknek, hogy a
foglalkoztatójukkal is üljenek le mínél előbb beszélni, jelezve a kialakult
helyzetet. Arra ugyanis lehetőség nyílhat, hogy a volt polgári szolgálatosok
november 03 után "rendes" munkaviszonyt létesítsenek a volt
foglalkoztatójukkal.
**********
A POLGÁRI SZOLGÁLATOSOK ELBOCSÁTÁSI SEGÉLYE

A polgári szolgálatukból 2004. november 03-án elbocsátandó (elbocsátott)
polgári szolgálatosok nem fognak elbocsátási segélyt kapni. Az erre
vonatkozó jogszabály morális és jogi szempontból egyaránt vitatható. A
hosszabb időt igénybevevő jogi ill. jogorvoslati út végigjárásáig azonban
fontos, hogy minden leszerelő polgári szolgálatos - az alábbiak szerint -
írásban igényelje az elbocsátási segélyt és az erről szóló elutasító
határozatot pedig tartsa meg.

dr. Csapody Tamás
INDOK
ingyenes jogsegélyszolgálat


*************

1997. évi XXI. törvény
a polgári szolgálatról

36. § (1) A polgári szolgálatot teljesítő a polgári szolgálati viszonyból
történő elbocsátása esetén - szociális helyzete, egészségi állapota, végzett
munkája figyelembevételével - egyszeri pénzjuttatásban (elbocsátási segély)
részesíthető.
(2) Az elbocsátási segély összege a polgári szolgálatot teljesítő havi
illetményének másfélszeresétől az ötszöröséig terjedhet.
(3) Az elbocsátási segély levonással nem terhelhető.

11/1997. (VII. 18.) MüM rendelet
Az elbocsátási segély
4. § (1) Az elbocsátási segély odaítélésénél a polgári szolgálatot teljesítő
szociális helyzetét elsősorban családi körülményei (a közös háztartásban
eltartottak száma, a lakáshelyzet stb.), a jövedelmi viszonya, a
szolgálatból történő elbocsátás utáni kereseti lehetősége és a rászorultsága
alapján kell megítélni.
(2) A szükség szerint orvosi igazolással is alátámasztott egészségi állapot
értékelésnél figyelemmel kell lenni annak a polgári szolgálatot teljesítő
további életére és lehetőségeire való hatására is.
(3) A polgári szolgálatot teljesítő által végzett munkát a foglalkoztató
véleményének figyelembevételével kell értékelni.
5. § (1) Az elbocsátási segélyt a foglalkoztató véleményének
figyelembevételével a munkaügyi központ állapítja meg, és fizeti ki. A
kérelem elutasításáról határozatban rendelkezik, amely ellen fellebbezésnek
helye nincs.
(2) A segély legkésőbb az elbocsátás napján kerül kifizetésre.
6. § A munkaügyi központok az elbocsátási segélyek kifizetéséhez szükséges
éves pénzügyi keret mértékét a naptári év során elbocsátásra kerülő polgári
szolgálatosok együttes havi alapilletménye kétszeresének alapulvételével
határozzák meg. Az így rendelkezésre álló pénzügyi keretet a munkaügyi
központnak az elbocsátási segélyek odaítélésénél és mértékének
megállapításánál be kell tartania.

*****
Polgári szolgálattal kapcsolatos ügyekben segítséget nyújt az

Alba Kör .

Email: psz@albakor.hu
Postacím: 1461, Budapest, Pf.: 225.  

Sürgős esetben hívható BÁTI MÁRK a (06) (1) 326 3478-as számon.
******

2004-06-30
A HEL az alábbi tájékoztatást kapta a polgári szolgálatról:
Ezekben a hetekben több száz, a polgári szolgálat teljesítésére korábban
engedélyt kapott hadköteles kapott polgári szolgálat teljesítésére felhívást
a munkaügyi központoktól. Az Alba Kör azt tanácsolja, hogy mindazok akik
felhívást kaptak a polgári szolgálat megkezdésére, szolgálathalasztási
kérelemmel forduljanak az illetékes munkaügyi központhoz. A röviden
megfogalmazott "személyes érdekbol történo" (pl. jövedelmi helyzet, családi
állapot, munkahelyi viszonyok) szolgálathalasztási kérelmet juttasság el a
felhívást kibocsátó munkaügyi központnak.
************
HM rendelet az utolsó sorozásokról
29/2003. (VIII. 27.) HM rendelet a 2004. évi, illetve a 2005. év első
félévi sorállományváltás és sorozás végrehajtásának rendjéről

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 41. §-a (2) bekezdésének e)
pontjában, 96. §-ának (6) bekezdésében és 100. §-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a hadkötelezettség alapján besorozottak
2004. évi, illetve 2005. év első félévi sorállományváltására és a
sorozás végrehajtására a következőket rendelem el:<br>
1. § A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél 2004. évben, illetve
2005. év első félévében a sorkötelesek behívását és a sorállomány
leszerelését a következő időpontokban kell végrehajtani:

a) behívás:

1. 2004-ben
- május 11-12.
- július 13.
- szeptember 7-8.
- november 9.

2. 2005-ben
- január 11-12.

b) leszerelés:
1. 2004-ben
- május 5.
- július 7.
- szeptember 1.
- november 3.

2. 2005-ben
- január 5.
- március 2.
- május 4.
- június 29.

2. § (1) Az első fokú sorozásokat a következő időpontokban kell
végrehajtani:
- 2004. március 1.-április 30.
- 2004. szeptember 1.-október 29.

(2) A másodfokú sorozásokat a következő időpontokban kell végrehajtani:
- 2004. június 1.-július 16.
- 2004. december 1.-2005. január 14.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, és 2005.
július 31-én a hatályát veszti.


Megyei közigazgatási hivatalok, munkaügyi központok, hadkiegészítő parancsnokságok

Honvédelmi Minisztérium
1055 Budapest V. ker., Balaton u. 7-11
Tel.: (36 1) 236-5111  Fax: (36 1) 474-1110
E-mail: modpress@hm.gov.hu
Törvények, szabályok, mit kell és mit lehet.
Juhász Ferenc miniszter az Index vendégeként válaszolt sorozással kapcsolatos kérdésekre. (2003.03.06)

A honvédelmi miniszter és az egészségügyi miniszter  9/2002. (II. 28. ) HM-EüM  együttes rendelete  a hadkötelezettség alapján teljesítendő katonai szolgálatra és a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi alkalmasság elbírálásáról

Hadkötelezettség - Kormányzati Portál
Hadkötelezettség / a HM honlapján/ - www.hadkiegeszites.hu
A honvédelmi kötelezettség
2001. Sorkatonai szolgálat módosítása: T/3991.
2000. Népi kezdeményezés a sorkötelezettség megszüntetéséről, parlamenti vita és szavazás
1999.12.20 Fegyelmi eljárás Szűcs alezredes ellen
1999.03.24. Parlamenti vitanap a hadkötelezettségről

Levelező listák, fórumok


liga-lista   /HEL tagok levelezőlistája/      http://groups.yahoo.com/group/liga-lista/     Feliratkozás:  (feliratkozás előtt szükséges belépni a HEL-be!)
Subscribe: liga-lista-subscribe@yahoogroups.com
hadkot@primlista.hu levelezőlista
Hadkötelezettséggel kapcsolatos hírek, információk továbbítása
A lista kezdőlapja a Primlistán.
A lista archívuma
Feliratkozás a levelezo listára: küldj mailt a hadkot-subscribe@primlista.hu címre
Fórum a HM honlapján  http://forum.honvedelem.hu

Index Törzsasztal: Fegyverek, emberek, félelmek >>  NEM AKAROK KATONA  LENNI!!!!

Információk, élménybeszámolók, tippek, lelki támasz a sorozásokhoz kapcsolódóan

Index Törzsasztal >> Hogyan kerulted el a  katonasagot?

Index Fórum >> Fegyverek, Emberek, Félelmek >> Katonaság vs. allergia

Index Fórum >> Fegyverek, Emberek, Félelmek >> Tanácsok a katonasághoz

Index Fórum >> Politika >> Sorkatonaság-Nemzetőrség

Index-   Fórum >> Politika >> Eltorli-e Meggy + a SZDSZ a sorozast? / 2002.05.13/  

Index - Fórum >> Politika >> Egy farok akarja csovalni a honvedelmet!

Index - Fórum >> Politika >>Sorkatonaság a XXI. században

MNO -Cikkeinkről

A FIDESZ és a hadkötelezettség /MNO Fórum/

Az SZDSZ és a honvédelem

MNO - Belpolitika

Az SZDSZ és a HEL alulmaradt: a kényszersorozás fennmarad, de "ideiglenesen szünetel" !

NOL - Politiika -Haderőreform: mikor szűnik meg a kényszersorozás?
http://www.nol.hu/Default.asp?Forum=1&TopicID=821


Védelmi felülvizsgálat fórum a www.honvedelem.hu lapon

HM Képújság 20020126 - Toborzás - Sorozás

174 KÉPÚJSÁG 2002.01.26. 21:36:58 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TOBORZÁS

********************

 

- büntetlen elôélet,
- állandó magyarországi lakóhely, vagy tartózkodási hely,
- meghatározott iskolai végzettség,
- egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
- meghatározott szolgálati idô vállalása
- férfiak esetében letöltött sorkatonaiszolgálat

A jelentkezés feltételeirôl bôvebb felvilágosítást a 06-1-391-77-77-es számon kaphatnak.

**********

HM SORKATONAI SZOLGÁLAT HM  Mi a sorkatonai szolgálat?
Az általános hadkötelezettség alapján minden magyar állampolgárságú és Magyarország területén élô férfi hadköteles. A hadkötelezettség a 17. életév betöltésekor kezdôdik és annak az évnek
a december 31. napjáig áll fenn, amely ben a hadköteles az 50. életévét betöl
ti. A hadkötelezettség magába foglalja a tájékoztatási, bejelentési, megjele-
nési és szolgálati kötelezettséget. A szolgálati kötelezettség keretében a hadkötelesnek fegyveres vagy fegyver-nélküli katonai illetôleg polgári szol- gálatot kell teljesítenie. A sorkatonai szolgálat a Magyar Honvédségnél hadkötelezettség alapján teljesített elsô katonai szolgálat.

Milyen esetben lehet a sorkatonai szol-
gálatot elhalasztani?
A hadköteles sorkatonai szolgálatának teljesítését a behívás idején fennálló
betegsége, fogyatékossága, családfenn-tartói kötelezettsége, tanulmányok
folytatása miatt, illetve fontos közér-dekbôl vagy jogos személyi érdekbôl le-
het elhalasztani. A szolgálathalasztás-ra irányuló kérelem a behívóparancs
kézbesítéséig nyújtható be, kivéve, ha a szolgálathalasztás oka ezt követôen
keletkezett. A sorkatonai szolgálat el-halasztására irányuló kérelem benyújtá-
sa a behívóparancs teljesítése alól nem mentesít.

A közérdekû szolgálathalasztás.
Fontos közérdekbôl a sorkatonai szolgá-
latra való behívását el lehet halaszta-
ni annak a hadkötelesnek, aki a kért
halasztás idôszakában az állami vagy
társadalmi életben, a nemzetgazdaságban
a tudomány, a mûvészet vagy a sport te-
rén kiemelkedô tevékenységet folytat. A
szolgálathalasztást a feladattal érin-
tett miniszter, illetôleg a lakóhely
szerint illetékes megyei közgyûlés el-
nöke, a fôvárosban a fôpolgármester ja-
vaslatára a honvédelmi miniszter enge-
délyezi. A szolgálathalasztásra irányu-
ló kérelemhez csatolni kell a közérde-
ket bizonyító okiratot. A sorkatonai
szolgálat teljesítése alól mentesíthetô
az a hadköteles, aki a tudomány, mûvé-
szet vagy a sport terén kiemelkedô te-


vékenységet folytat, és számára közér-
dekû szolgálathalasztás a továbbiakban
nem engedélyezhetô. A sorkatonai szol-
gálat alóli mentesítést az illetékes
miniszter javaslatára a honvédelmi mi-
niszter engedélyezheti.

A szolgálathalasztással kapcsolatos e-
gyéb tudnivalók.
A szolgálathalasztás engedélyezésére -
a közérdekû (honvédelmi miniszter), va-
lamint a sorozáson adható egészségi
szolgálathalasztást (sorozóbizottság)
kivéve - a hadkiegészítô parancsnok jo-
gosult. A hadikegészítô parancsnok ha-
tározata ellen a Honvéd Vezérkar fônö-
kéhez lehet fellebezést benyújtani.

A sorkatonai szolgálat elhalasztására
irányuló kérelem elutasítása miatt be-
nyújtott fellebbezésnek a bevonulásra,
illetve szolgálatteljesítésre általában
nincs halasztó hatálya. A behívás azon-
ban indokolt esetben a kérelem elbírá-
lásáig elhalasztható. A másodfokú jog-
erôs határozat bírósági felülvizsgála-
tára irányuló keresetlevélben a fél a
behívás elhalasztását, illetve leszere-
lését kérheti.
                  

További információk

Nonprofit.lap.hu

**********************************************
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL
  -    Sajtószemle
Erőszakellenes Oldalak           Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)

Ez az oldal a
Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.