A HEL története

1993. május 22.

Ferencvárosi Pedagógiai Központ: "Rabok legyünk vagy szabadok?"
A hadkötelezettséget ellenzôk elsô találkozója
Házigazda: Merza József
Elôadások: Balla Lajos-Laci, Jancsó Miklós, Konrád György.
Hozzászólások: Bizik László, Karig Sára, Darvas Iván, Berényi Dénes /írásban/, Pozsár Jánosné, Diósi Ágnes, Gromon András, Bródy János, Kósa Ferenc, Mihálovics Zoltán, Venczel Ferenc, Márci Imre, Végvári József.
Konrád György írásban eljuttatott elôadását Darvas Iván olvasta fel. Az elôadás szövege megjelent "Szabad-e dönteni önmagunkról?" címmel a Kémlelô c. egyetemi újság (BME), 1993. március 4.-i számában, valamint "Dönthessünk önmagunkról!" címmel a Népszabadságban (1993. június 4.)
A hadkötelezettséget elutasító 1993. május 22-én kelt Nyilatkozatot számos ismert közéleti személyiség írta alá.
Kezdeményezô Felhívás, kezdeményezôk
 

1993. november 13.

Ferencvárosi Pedagógiai Központ: Alakuló ülés.
Az alakuló ülés elfogadta a HEL Alapszabályát. A HEL 1994-tôl minden év novemberében tartotta éves közgyűlést.


A HEL tisztségviselôi

1993.

Ügyvivôk: Bródy János, Csapody Tamás, Diósi Ágnes, Farkas Henrik, Farkas István, Jancsó Miklós, Kiss István, Kochis Páll Zoltán, Kotász Zoltán, Merza József, Mészöly Miklós, Pozság Jánosné, Turiák Ildikó, Vámos Miklós
Szóvivôk: Csapody Tamás, Mészöly Miklós
Ügyintézô: Perneczky László

1994 november 5.

Ügyvivôk: Brindza András, Bródy János, Csapody Tamás, Diósi Ágnes, Farkas Henrik, Habos László, Jancsó Miklós, Kerényi Imre, Kiss István, Kochis Páll Zoltán, Kotász Zoltán, Makk Károlly, Merza József, Mészöly Miklós, Perneczky László, Pozság Jánosné, Turiák Ildikó, Varga Attila, Vámos Miklós, Vida István.
Szóvivôk: Bródy János, Farkas Henrik, Mészöly Miklós
Ügyintézô: Maloschik Miklós.

1995. november 19.

Ügyvivôk: Brindza András, Bródy János, Farkas Henrik, Fornai Miklós, Haraszti Miklós, Jancsó Miklós, Kerényi Imre, Kiss István, Kornis Mihály, Kotász Zoltán, Makk Károlly, Merza József, Mészöly Miklós, Perneczky László, Pozsár Jánosné, Szűcs Mihály, Varga Attila, Vámos Miklós, Vida István.
Szóvivôk: Bródy János, Farkas Henrik, Kerényi Imre, Mészöly Miklós, Szűcs Mihály, Varga Attila
Ügyintézô: Csenyák János.

1996. nov. 23.

A közgyűlés meghosszabbította az ügyvivôk megbízását, az ÜT pedig meghosszabbította a szóvivôk mandátumát.

Ügyintézô: Nagy Károly

1997. nov. 29.

Ügyvivôk: Brindza András, Bródy János, Deli Gyula, Farkas Henrik, Fehér József, Haraszti Miklós, Jancsó Miklós, Kerényi Imre, Kiss István, Kornis Mihály, Makk Károlly, Merza József, Mészöly Miklós, Perneczky László, Pozsár Jánosné, Szűcs Mihály, Varga Attila, Vámos Miklós, Vida István.
Ügyvezetôk: Farkas Henrik, Szűcs Mihály.
Ügyintézô: Hajba Imre.


A HEL fontosabb akciói, rendezvényei

1994. ápr. 9.

"Ez a kérdés, válasszatok!" címmel politikai vitát rendeztünk. A pártok képviselôinek több kérdést tettünk fel. Arra a kérdésre, hogy meg kivánják-e szüntetni a hadkötelezettséget, az MSZP, az SZDSZ, az MDF és a KDNp igennel válaszolt, az FKGP nemmel, míg a FIDESZ kitérô választ adott. A vitában az MSZP-t Keleti György, az SZDSZ-t Mécs Imre képviselte. Ugyanezen a napon került sor a Hadkötelezettséget Ellenzôk II. találkozójára, melyen többek között elôadást tartott Bródy András, Nemere István, Gyürgy Lajos, Haraszti Miklós, Bulányi György és Eörsi István.
 

1996.

A HEL aktívan kivette részét az alkotmánykoncepció társadalmi vitájából. Felhívást fogalmazott, amely leszögezte: "Csak olyan Alkotmányt tartunk megalapozottnak, idôtállónak, a társadalmi nyugalmat szolgálónak, amely nem akadályozza a hadkötelezettség megszüntetését alkalmas idôpontban." A Felhívást számos közéleti személyiség, művész, író, tudós és 24 társadalmi szervezet írta alá.
 

1997

1997. tavaszán kampányt indítottunk azért, hogy Európa minden országában szüntessék meg a hadkötelezettséget. A kampányt támogatta számos magayarországi és jugoszláviai szervezet, többek közt a Vajdasági Magyar Szövetség és a belgrádi Humanitarian Law Center is.


Utolsó módosítás dátuma: 1998. február 19.
© Nemes Attila, 1998.

(c) HEL - Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája. Ez az oldal a Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.