HEL tagok publikációi

Csapody Tamás publikációs listája a SOTE Magatartástudományi Intézet honlapján

Csapody Tamás publikációi
A katonai lelkipásztorkodás.Társadalmi Szemle, 1994. 10. szám, 46-52. old.
Érvek Magyarország NATO csatlakozás ellen.Mozgó Világ, 1995. 11. szám, 4. old.
Egy népszavazási kísérlet jogszerûsége.Társadalmi Szemle, 1996. 6. szám, 40-48. old.
A hadkötelezettség ára.Új Honvédségi Szemle, 1996. 9. szám, 27-33. old.
Hadkötelezettség és szabadságjogok.Világosság, 1996. 11. 73-78. old.
Diagnózis és prognózis Magyarország NATO-tagságával kapcsolatban. Hadtudomány , 1997. 1. szám, 3-14. old.
Egyes civil szervezetek érvei a NATO-tagság ellen.Társadalmi Szemle , 1997. 3. szám, 55-62. old.
Kevesek kételye.Társadalmi Szemle,. 11. szám, 67-74. old.
(Alistair Millarral és Jiri Matousekkel): NATO's Shaky New Triad. The Nation (New York), 1998. 3. szám, 18-21 old.
Magyarország és a NATO bõvítés.In: Kurtán-Sándor-Vass (szerk.): Magyarország politikai évkönyve. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 1998. 881-884. old.

2000-ben megjelent írásai:


Az ellátás visszautasításának joga és a vértranszfúzió. Lege Artis Medicinae , 2000. 3. szám, 260-265. oldal.
Etikai dilemmák a betegellátásban. Egészségügyi Menedzsment , 2000. 3. szám, 40-41. oldal.
Génetika a génkorszakban. Egészségügyi Menedzsment , 2000. 4. szám, 1. oldal.
A sziámi ikrek szétválasztásának bioetikai kérdései. Magyar Bioetikai Szemle , 2000. 4. szám, 36-42. oldal.
Orvosok tapasztalatai az oregoni "Méltósággal meghalni" törvénnyel kapcsolatban. Orvosi Hetilap , 2000. augusztus 13. 1829-1830. oldal.
Az egészségügyi sztrájk etikai megközelítése. Mentálhigiéné és pszichoszomatika , 2000. 1-2. szám, 76-78. oldal.


Csapody Tamás: Személyes és mozgalmi levél civil szervezetekhez, az ÜGY győzelme alkalmából 2004-09-05

Farkas Henrik írásai


Csapody Tamás:    Hadkötelezettség és  szabadságjogok, Collega, I. évf. 3. szám,   27-Oct-98


Csapody Tamás:
Alezredes fegyelmi bírák előtt,  Magyar Hírlap,  1999.01. 28.

Csirmaz Szilvia: Levél a fiúkhoz 1999.

Farkas Henrik: A páter és a katona , Népszabadság,  1999.03.11.

Farkas Henrik: Mi mennyi?
 
(1999.10.17 . Élet és Irodalom).

Szűcs Mihály:
A sorozott haderő alternatívája
, Napi Magyarország, 2000.02.16.

Farkas Henrik:
Haderőreform csatazajjal, Magyar Hírlap, 2000.03.03

Farkas Henrik: Hadkötelezettségről - elkötelezetten
(Előadás a Szeged Biztonságpolitikai Központ konferenciáján, 2000.04.14.)
 

Farkas Henrik: Kétarcú stratégia, Népszava

Szűcs Mihály: HVG-Posta, 2000.09.23.

Szűcs Mihály: A hazaáruló nép, Népszabadság,  2001. április 13.

Farkas Henrik: Tizenkilenc bűnbak . Magyar Hírlap, 2001.04.19. Hamis igazolások.

Vida István:
Keserves sorozás - a népdalok tükrében

Csapody Tamás: A polgári szolgálat története, Új Generáció, 2001.11.13.

Csapody Tamás: Sorozott nemzeti őrsereget – de minek? Népszabadság, 2001.12.07.

Csapody Tamás: Fegyver nélkül - avagy a lelkiismereti szabadságról, Új Honvédségi Szemle 2001/12,  106
Farkas Henrik: A civil kontroll aktuális problémái.  Új Honvédségi Szemle 2001/12,  110-112.

Meszlényi Gábor: Temesd el a döglött huszárlovat  (2002.02.04)

Csapody Tamás:
Katonai tiszteletadás  NSZ . 2002. július 11.


Zakariás Imre: Rabok leszünk, vagy szabadok? 2004-03-22


(c) HEL - Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája . Ez az oldal a Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.

Vissza a HEL nyitólapra