9910

991008. Haderőreform. (Magyar Nemzet: Egyeztetnek a haderőreformról) "A miniszterelnök hamarosan politikai konzultációt kezdeményez a parlamenti pártok vezetőivel a haderő jövőjéről, ugyanis a kormány nem szeretné, ha az ország biztonsága politikai csatározások terepévé válna - tájékoztatta a Miniszterelnöki Hivatal (MEH) kommunikációs államtitkársága az MTI-t csütörtökön."

91012 Hadkötelezettséget ellenzők: vitát a haderőreformról! /MTI/ "A Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája (HEL) nyílt társadalmi vitát sürget a haderőreformról, mert úgy véli, hogy az nemcsak az ország biztonságát, hanem annak gazdasági életét és a polgárok egyéni sorsát is lényegesen befolyásoló nemzeti ügy -tájékoztatta a szervezet az MTI-t kedden. Az erről kiadott közlemény annak kapcsán született meg, hogy a kormány hatpárti egyeztetést kezdeményezett a haderő jövőjéről, a liga viszont azt szeretné, ha a választópolgárok is hozzászólhatnának a haderő jövőjét érintő kérdésekhez, és a társadalmi vita világossá tenné, hogy mely pártok és politikusok ragaszkodnak a kényszersorozás általuk elavultnak tartott intézményéhez. A HEL úgy véli, hogy a hadkötelezettség ellen szóló érvek nem kapnak kellő
nyilvánosságot, a televíziós vitákban pedig - ahonnan a ligát rendszerint kirekesztik - a hadkötelezettség hívei dominálnak. A szervezet szerint a politikai elit véleménye nem tükrözi a közvéleményt, míg ugyanis az elit többsége támogatja a hadkötelezettség fenntartását, addig a lakosság nagyobbik része ellenzi azt. A közlemény felhívja a figyelmet, hogy a feledés homálya borult a NATO-népszavazás kampányában tett, a hadkötelezettség közeli megszűnését előrevetítő ígéretekre is. A liga szerint a nyílt társadalmi vita elkerülését célzó törekvések ellentmondanak a civil kontroll követelményének, a hadkötelezettség további fenntartása pedig szemben áll az ország biztonsági érdekeivel, mert a mai haditechnika és körülményeknek meg nem felelő struktúra megőrzését szolgálja. "
 
991015  Végh is velünk volt. (Élet és Irodalom. Kóczián Péter riportja: Vezéráldozat   Végh Ferenc menesztésének háttere)  “Véghnek azonban a megyar hadsereg tábornokainak jó részéhez hasonlóan nen volt politikai érzéke, holott ezen a poszton, ahol állandóan politikusokkal kell érintkeznie, erre szükség lenne, főleg, ha nem csak passzív szereplő akar lenni. Beterjesztette például az önkéntes hadsereg koncepcióját, ami pedig egy Végh-párti szakember szerint is teljesen képtelen ötlet, mert annyi pénzt igényelne, amennyi belátható id?n belül nem áll az ország rendelkezésére.”

991022 Számtanlecke  (Élet és Irodalom. Farkas Henrik: Mi mennyi?) "Neves magyar közgazdászok (Bródy András, Liska Tibor, Lengyel László, Major Iván) már 1993-ban rámutattak arra, hogy nincs olyan közgazdasági számítás, ami alátámasztaná a sorozott hadsereg “olcsóbb” voltáról elterjedt nézetet." ... a közvetlen költségeken kívül rengeteg burkolt honvédelmi költség terheli a társadalmat (Bródy András: Aki ilyet nem szeret, HVG, 1997. aug. 23). Ez az elemzés éppenúgy visszhang nélkül maradt a hadügyi illetékesek részéről, mint Bokor ezredes közelmúltban megjelent tanulmánya (Bokor Imre: Elodázhatatlan a hivatásos hadsereg létrehozása, Kapu, 1999/3), amelynek számításai szerint éppen az ellenkezője igaz :a hivatásos hadsereg az olcsóbb.  Ismert tény továbbá, hogy Belgium, Hollandia és Franciaország többletköltség nélkül tért át az önkéntes haderőre.
    Egyszerű, józan megfontolások is arra utalnak, hogy a kényszermunka hatékonytalan, ezért bukott meg a rabszolgaság vagy a robot intézménye is." "Ám ezen kivül még itt van egy alapvető etikai kérdés is. Helyes-e, hogy az állam “megtakarítja” a kiskatonák bérét? Igenlő válasz esetén nehéz lenne megmagyarázni, miért áll meg az állam félúton, hiszen ugyanilyen pénzügyi megfontolásból megtakaríthatná más közalkalmazottak, tűzoltók, utcaseprők, rendőrök, tanárok bérét is."
"Az önkéntes haderő nem nevezhető ma képtelen ötletnek. Tudta ezt Végh Ferenc, és tudja az a sok író, tudós, művész, köszgazdász, katonai szakértő, politikus, aki a hadkötelezettség megszüntetését támogatja. "
 

991028  Igazságos sorozást! (Népszabadság, Farkas Henrik: Sorozók és sorozottak). "A sorozás csak a döntéshozó elit szűk körében élvez ugyanis osztatlan népszerűséget, a sorozottak körében inkább az osztatlan népszerűtlenség a jellemző."
"És most, az elhallgattatott Szűcs Mihály egyes kritikai megállapításai szinte szó szerint visszaköszönnek az illetékesek kritikus
nyilatkozataiban." "Katasztrófavédelem, ez a
 legújabb menedéke a szolgálatpártiaknak."
".... maradjon meg a sorozás, de csak azokra terjedjen ki, akik azt helyeslik. Így a sorozók és sorozottak is egyformán boldogok lehetnének."

991029. Mindenkit behívni! (Népszabadság. Mátyuc Péter: Túlvállaltuk magunkat a NATO-ban? Tisztképzés a Ludovika Akadémia hagyományainak szellemében)  "A honvédelmi miniszter előterjesztése szerint – értesült a Népszabadság – a hadsereg tíz éve tartó leépítése és leépülése elérte a kritikus szintet, a jelenlegi haderőstruktúrában nincs egyetlen olyan harcoló egység sem, amely képes lenne feladatait külön anyagi ráfordítás és felkészítés nélkül végrehajtani."
"A sorkötelezettség fennmarad, de megvizsgálják egy olyan rendszer kialakításának feltételeit, amely – eltérően a mostanitól – biztosítja valamennyi sorköteles behívását."