9909

990902  Ingyen élvezik. (Napi Magyarország. Kiiss Álmos Péter: A mundédr becsülete és az SZDSZ.) “A sorkötelezettség eltörlését és az önkéntes hadsereg bevezetését követelő SZDSZ érvei egyre inkább azt a benyomást keltik, hogy álláspontjukat a pártérdekek, a várható szavazatok száma határozza meg......A sorozott katona és családja tehát valójában kétszeresen viseli a honvédelem terhét, míg a szolgálat alól ilyen vagy olyan módodn kibújók (igen, az egészségi okok folytán alkalmatlannak nyílvánítottak is!) ingyen élvezik az egyik legfontosabb közszolgáltatást, a nemzeti biztonságot. Jogegyenlőség, esélyegyenlőség szempontjából ez valóban kijfogásolható....Európában a sorsolással történő kiválasztásnak évszázados hagyományai vannak, .."

990903. Már az olaszok is! (REUTERS és más források) Az olasz kormány törvényjavaslatot fogadott el az önkéntes hadseregről. Az 1986-bam született fiúkat már nem sorozzák be a hadseregbe, ha a javaslatot a parlament elfogadja. Ugyanakkor vannak törekvések valamiféle kötelező polgári szolgálat fenntartására. Ellenzik a kötelező polgári szolgálat eltörlését bizonyos katolikus szervezetek, a zöldek és a kommunisták is.

990903 Italian government accepted a bill about the voluntary army. If the parliament will also approves the bill, then the boys born in 1986 will be the firsts not to be conscripted. However, there are efforts to preserve some kind of compulsory civilian service. Some catholic organisations, the greens and the communists oppose the abolition of compulsory civil service.

990910 Dorgáló levél. (Népszava. D. Bányász Gergő: Bizottsági feddés a honvédelmi tárcának) “....Lányi  azt kifojgásolja, hogy a honvédelmi tárca a megállapodás ellenére sem hívta meg a parlamenti testület képviselőit azokra a megbeszélésekre, amelyeken a haderőreform alapjait készítik elő.”

990924  Ránkszóltak. (Népszava. Amerikai kritika a honvédség címére) “Az Egyesült Államok védelmi minisztere kevésnek nevezte, hogy a magyar kormány csupán a GDP 0.1%-ával tervezi emelni  a honvédelmi költségvetést. A TV2 Tények című hírműsorának információja szerint William Cohen erre már nyáron figyelmeztette magyar kollégáját. A Tények úgy tudja, hogy az USA egyéb kifogásokkal is illette a magayr honvédéséget.”

990928 Drágaság van. (Népszava. Szabó Iréne: Sokba kerül a leépítés a seregnek - A haderő létszámának csökkentése elviszi a fejlesztési pénzek tetemes részét) “Egy tiszt elküldésénél például végkielégítéssel és egyéb kötelező járandósággal együtt átlagosan 1.5 millióval kell számolni, közalkalmazottnál ez az összeg személyenként átlagban 800.000 Ft.”
,
90930.  Koncepció van. (Magyar Hírlap: Elkészült a honvédség átalakításának koncepciója. Idézi HM Sajtóválogatás.)
"A napokban a honvédelmi miniszter, a jövő héten a nemzetbiztonsági kabinet és a
kormány elé kerül a honvédség stratégiai felülvizsgálatának dokumentuma." /MH-összeállítás/
"A koncepció szerint a jelenlegi 61 ezerről 45 ezer főre csökken a minisztérium és a honvédség együttes létszáma."
"Lapunk elsőként adott hírt arról, hogy a koncepció tartalmazza a sorkatonai idő három hónapra csökkentését, az ezen felüli időszaknak pedig a pénzzel való megváltását. "

90930Jó kérdés.  (Magyar Nemzet, 09.30. Milliárdos károkat okozó halogatás?)
"Az elmúlt tíz évben legalább 1000  milliárdot dobtak ki az ablakon feleslegesen az állítólagos  haderôreformra Magyarországon,  ezért a jelenlegi hadsereg-átvilágítás – amelynek  végrehajtása néhány hét alatt  komolytalan vállalkozás – sem szolgálhat más célt, mint az egymásra halmozott hibák  szônyeg alá söprését, a vétkes fôtisztek leplezését. Mindezt Szűcs Mihály alezredes mondta  lapunknak. ....A ma is aktívan dolgozó alezredes  szerint ô és több társa már az  évtized elején felhívta a figyelmet  a hadseregen belüli tarthatatlan  helyzetre s a már akkor jelentkezô súlyos problémákra, de a minisztérium vezetése csupán az
igazság elhallgatását látta fontosnak. Ezért csodálkozik most  Szűcs azon, hogy napjaink  hirtelen élesszeművé és szókimondóvá vált katonai vezetôi  „feltalálják a csôben a lyukat”, s végre kimondják a már évekkel  ezelôtt megfogalmazott súlyos  állítást: az ország szuverenitása nem védhetô meg sorozottakból álló „operetthadsereggel”.
„Nem az új és tisztességes hadsereg felállítása  kerül sokba, ahogyan ezzel manapság riogatnak, hanem a régi, megkövesedett rendszer  lebontása: a korábban félrevezetett és hitegetett öt–hatezer tiszt elônyugdíjazása, a régi hibák megkésett korrigálása” – emelte ki.
Kérdésünkre Erdélyi Lajos, a HM  szóvivôje közölte: nem kíván vitatkozni az alezredessel, de a  haderô-átvilágítással kapcsolatban sem nyilatkozott."
 (varjú)