1999.08.

1999.08.03. McCain érvei. (CNN, Election briefs, Web posted at: 5:42 p.m. EDT, 2142 GMT, McCain opposes reviving the draft) John McCain arizonai szenátor, republikánus elnökjelölt és vietnami veterán ellenezné a sorozás újraélesztését. "A modern hadsereg a fejlett haditechnika kezeléséhez nagy műszaki felkészültséget igényel a katonáktól, és a kiképzés sokáig tart. ... A régi időkben elég volt hat hét, hogy megmutassuk a kiskatonáknak a puska jó végét, aztán már mehettek is útjukra."

1999,08.12. Kemény ember. (168  ÓRA, XI. évfolyam 32. szám.  Bocskay Zsolt:  Búgócsiga-effektus,  Fodor Lajos az agyonvezetett hadseregről, a katonai korrupcióról, a katonás honvédségről.) Valamint a reggeli tornáról, civil ruháról. "- Nem lesz részeg kiskatona."

1999.08.24. Több a sorozott, mint a behívott. (Magyar Hírlap: Önkéntessé válhat a  bevonulás /Haszán Zoltán, Gréczy Zsolt/).
"A ténylegesen hadra fogható fiataloknak csak töredékét tudja behívni a Magyar Honvédség,..."  A cikk több lehetséges megoldást említ: szolgálati idő csökkentése, pénzzel kiválthatóság, sorsolás, önkényes válogatás, polgári szolgálat kiterjesztése, jellegének módosítása. Fodor Gábor szerint a sorsolás  "alapjaiban sértené az esélyegyenlőség elvét, s ez esetben az SZDSZ az Alkotmánybírósághoz fordul." Az MSZP nem fogadja el a polgári szolgálat jellegének megváltoztatására irányuló elképzeléseket. Ugyancsak elfogadhatatlannak tartja ezeket az Alba Kör is.

1999.08.25. Felvetettük a problémát. (Magyar Hírlap: Bevonultak az újoncok /Haszán Zoltán/). "A hadsereg - jelenlegi létszáma és a  kilenc hónapos szolgálati idő mellett - nem tudja behívni az összes alkalmas fiatalt (MH, 1999. augusztus 24., 1-4. oldal). Farkas Henrik, a Hadkötelezettséget Ellenzők Ligájának ügyvezetője szerint ezt a problémát már évekkel korábban felvetették ők is. Az esetleges sorsolásos megoldás szerinte sérti az esélyegyenlőség és a közteherviselés elvét, a hadseregnek az önkéntességre kell áttérni, ez ugyanis a tendencia világszerte."

1999.08.25. Régóta hangoztatta.  (Népszabadság:  A mundér becsülete /Fodor Gábor/) "A Szabad Demokraták Szövetsége már régóta hangoztatja, hogy a honvédség reformjának elengedhetetlen feltétele a sorkötelezettség eltörlése, az önkéntes, hivatásos hadsereg megteremtése." Milyen szempontok alapján döntik el, kiket hívnak be a sorozottak közül? Sem a sorsolás, sem az önkényes válogatás nem megfelelő eszköz. Egyetlen jó megoldás: a sorkötelezettség eltörlése.

1999.08.26. Kiszagolta. (168 ÓRA, LEVÉLHULLÁS, Dömötör István: Mitől büdösödik...?). Egy volt sorkatona megjegyzései a Fodor lajos tábornokkal készített riporthoz (168 ÓRA, XI. évf. 32. szám). "Kényszersorozott, szakképzetlen, néhány hónapig szolgáló bakákra korszerű haditechnikát bízni nem lehet."  "Miféle régi dicsőségről beszél a tábornok úr? Az utolsó sikeres hadsereg a Mátyás-féle Fekete zömmel külföldi zsoldosokból állt." "Nem igaz, hogy a katona nem politizál, s ez nem is várható el tőle, hiszen ő is társadalmi lény..." "Végül mint fejes a tábornok úr megfeledkezik arról, hogy a hal mitől szokott büdösödni." "Azért túlságosan vérmes reményeket táplálni ezúttal sem érdemes, hiszen a hadsereg is csak a társadalom tükörképe."