2002. deeember 3. Mécs Imre interpellációja "Kényszersorozással az EU-ba" címmel és Juhász Ferenc miniszter válasza.


http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat?p_ckl=37&p_uln=39&p_felsz=52&p_szoveg=&p_felszig=54

39. ülésnap, 52-54. felszólalás

MÉCS IMRE (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Európa vezetõ hatalmai gyorsított menetben törekednek a sorkatonaság eltörlésére, idehaza ez azonban még csak - mondhatni - távlati tervek között szerepel.

A kényszersorozás rövid idõn belüli eltörlése ellen általában azt hozzák fel, hogy a hivatásos katonaságnak még messze nincsenek meg a gazdasági feltételei. Ez azonban csak egy közkeletû téveszme. Nem a hivatásos hadsereg drágább, kétfajta hadsereg egyidejû fenntartása az, ami sok pénzbe kerül. Nemzetközi példák: Hollandia, Belgium, Franciaország mutatják, hogy a hivatásos állományra való áttérés megvalósítható a katonai költségvetés érdemi növelése nélkül is.

A honvédelmi minisztérium védelempolitikai helyettes államtitkára nemrégiben úgy nyilatkozott, elképzelhetõ, hogy a 2006-ra tervezett átállás elõtt valamivel már nem lesz szükség sorkatonák behívására. (Nagy zaj.) Kérném képviselõtársaimat, hogy figyeljenek egy kicsit ide (Zaj. - Az elnök csenget.), hiszen fiainkról van szó.

 

ELNÖK: Teljesen jogos a képviselõ úr észrevétele. Kérem, képviselõtársaimat, hogy türelemmel hallgassanak! Képviselõ úr!

 

MÉCS IMRE (SZDSZ): Azt is hozzátette a védelempolitikai helyettes államtitkár, hogy vizsgálják, hogyan lehetne elkerülni azt, hogy ne emelkedjen meg jelentõsen azok száma, akik az áttérés közelsége miatt megpróbálnak kibújni a sorkatonai szolgálat alól. A szimulánsok csak akkor fognak eltûnni, ha nem lesz többé kötelezõ sorozás. A szigorúbb orvosi ellenõrzés pótmegoldás, ami semmire sem vezet, hiszen hiába lesz több egészségesnek nyilvánított fiatal, ha nem akarnak részt venni a katonai életben.

A szabad demokrata frakció vallja, hogy hazánk jogrendszerének mindenképpen biztosítania kell az emberi élettel való önrendelkezés jogát. Hazánk biztonságát ugyanis nem veszélyeztetné, inkább javítaná az, ha a seregben azok szolgálnának, akik valóban rendelkeznek az ehhez szükséges motivációval.

Ennek alapján a következõ kérdéseket teszem fel a miniszter úrnak:

Véleménye szerint mennyivel kerül többe a sorozott és a hivatásos hadsereg egyidejû fenntartása, mint az önkéntes hivatásos hadseregé?

Másodszor: milyen esélyt lát arra, hogy az EU-csatlakozásig megszûnjön hazánkban a kényszersorozás?

Tisztelettel várom válaszát. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

39. ülésnap, 55. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)

ELNÖK: Mielőtt a képviselő úr interpellációjára válaszadásra megadnám a szót Juhász Ferenc miniszter úrnak, kérem képviselőtársaimat, hogy kicsit nagyobb figyelemmel illessék a kérdezőket és a válaszadókat.

Engedjék meg, hogy mivel ma Ferenc-nap van, Juhász Ferencet és patkó mindkét oldalán a teremben ülő Ferenc utónevű képviselőtársamat hadd köszöntsem e helyről. (Taps a kormánypártok soraiból.) Külön köszöntöm a miniszter urat is. Juhász Ferenc miniszter urat illeti a szó.

[Parlament képe]
Készült: 2002.12.21.12:23:18 Dinamikus lap
Felszólalás adatai
39. ülésnap, 56. felszólalás
Felszólaló Juhász Ferenc (MSZP)
Beosztás honvédelmi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka az interpellációt szóban megválaszolja
Felszólalás ideje 4:28


Felszólalások:  <<  56  >>    Ülésnap adatai
A felszólalás szövege:

JUHÁSZ FERENC honvédelmi miniszter: Elnök asszony, köszönöm, és köszönöm a Ferencek nevében, ha megengedik, a köszöntést.

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Az elmúlt fél esztendőben, tisztelt képviselő úr, már Fodor Gábor képviselő úr és Gusztos Péter képviselő úr is megkérdezte az SZDSZ-frakcióból, hogy mikorra lesz körülbelül önkéntes, profi haderő Magyarországon, illetőleg hogy milyen feltételei vannak a bevezetésének. Szeretném jelezni, hogy nemcsak Európa vezető hatalmai, hanem Magyarország is gőzerővel dolgozik azon, hogy a profi haderőt bevezesse; gőzerővel dolgozunk azon, hogy ezt minél hamarabb megvalósítsuk.

Emlékeztetni szeretném valamennyiüket arra, hogy a kormányprogram 2006-ra, tehát a ciklus végére teszi azt az időt, amikorra mindenféleképpen meg kell ezt valósítanunk, de mi ezt az időpontot mint utolsó dátumot kezeljük, és nem úgy, hogy csak akkorra időzítjük valamennyi lépésünket. Mi a mostani tervezés során, valamennyi elgondolás megfogalmazása során már azon vagyunk, hogy a profi haderő kialakításához szükséges feltételrendszert biztosítsuk. Noha a jövő évi költségvetésünkben nem nevesítettük konkrétan, de bizonyos növekmények, mint például a személyügyi kiadásokban, mint például a ruházati kiadásokban, mint például az őrzés-védelmi kiadások növekedésében az arra való felkészülésünket segítik, hogy minél hamarabb meg tudjuk valósítani azt a politikai szándékot, amit közösen megfogalmaztunk, valamennyien szükségesnek és fontosnak tartunk.

Tisztelt Képviselő Úr! A közelmúltban a Honvédelmi Minisztérium valamennyi vezetője egy tanácskozáson eljátszott azzal a gondolattal - elnézést kérek, és idézőjelbe teszem, hogy "játszott" -, hogy mi történik akkor, ha a feltételek teljesülése nélkül, egyik pillanatról a másikra eltöröljük a sorkatonai szolgálati kötelezettséget. Azt szeretném önöknek jelezni, hogy mintegy száz darab ingatlanunk marad őrizetlenül, ezek közül több olyan, ahol robbanószereket, fegyvereket és mást őrzünk. Számos helyütt nem tudnánk az elemi kötelezettségünknek eleget tenni, például katasztrófa esetén. Számos helyütt nem tudnánk biztosítani olyan objektumokban az őrzés-védelmet, ahol ez alapvetően fontos; és nem lenne elegendő számú sorkatona arra, hogy már kiképzett formában bizonyos eszközök kezelésére, bizonyos feladatok ellátására készek legyenek. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy csak a mi terveink szerint, ütemesen és a feltételek teljesülése esetén vezethetjük be, mert különben jóval nagyobb kárt okozunk, mint ahogy azt előzetesen gondoltuk.

A képviselő úr két kérdésre kért választ: többe kerül-e és mennyivel többe a vegyes haderő, nevezetesen a sorozásos hadsereg, mellette pedig a szerződéses katonák? Mi előzetes számvetést végeztünk, és mintegy 68 milliárd forintban állapítottuk meg azt a többletköltséget, ami jelentkezik.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném azonban jelezni, hogy a profi haderőre történő áttérés még ennél is többe kerülne. Ha és amennyiben ma kellene, egyik pillanatról a másikra teljesítenünk ezeket az igényeket, akkor a következők jelentkeznének: 46 milliárd forint jelentkezne mint személyügyi kiadás; az élelmezésen megtakarítanánk mintegy 2 milliárd forintot; a ruházat ugyanakkor már 5 milliárd forinttal kerülne többe. Az egészségügyi kiadások területén meg is takarítanánk, meg többe is kerülne, mintegy 233 millió forint többlettel kellene számoljunk (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.); a laktanya-infrastruktúra esetében pedig 44 milliárddal.

Ennek a feltételrendszerét igyekszünk minél hamarabb megteremteni, és azt szeretném önnek jelezni, bár az EU-csatlakozás idejére nem (Az elnök ismét csenget.), de azt követően, reményeim szerint, nagyon hamar profi haderő lesz Magyarországon.

Köszönöm, elnök asszony, a türelmét, képviselőtársaimnak a figyelmet. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
 **********************************************
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL
  -    Sajtószemle
Erőszakellenes Oldalak           Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)

Ez az oldal a
Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.