A Hadkötelezettséget  Ellenzők Ligája nyilvános biztonságpolitikai fórumot rendez

Hogyan lehet gyorsan felszámolni a kényszersorozást?

címmel.

A fórum célja, hogy a HEL által összegyűjtött javaslatokra ráirányítsa a nyilvánosság, a szakemberek és a politikusok figyelmét, lehetőséget biztosítson a folyamat gyorsítását célzó ötletek megvitatására. A fórumra meghívjuk a sajtó képviselőit, a Honvédelmi Minisztérium illetékeseit, biztonságpolitikai szakértőket és a sorozásellenes pártok, szervezetek képviselőit.

A fórum ideje: 2003. január 19 (vasárnap) 10h-12h

A fórum helye: TEMI Fővárosi Művelődési Háaz, Budapest XI. Fehérvári út 47.

************

Melléklet:
Ötletek, javaslatok a kényszer kiváltásának meggyorsítására.

1. A sorozással, polgári szolgálattal, sorkatonák kiképzésével kapcsolatos intézmények rövidesen feladat nélkül maradnak. Ezen intézmények fejlesztését, utánpótlását le kell állítani illetve átképzésekről kell gondoskodni!. Meg kell szüntetni – ha még eddig nem szüntették meg – a sorozásos hadkiegészítési képzést az oktatási intézményekben! Emlékeztetünk arra, hogy a sajtóban már régen megjelentek kritikák, amelyek szerint elhibázott a honvédség diszlokációs rendszere: nem segíti elő a szerződésesek és önkéntes tartalékosok jelentkezését.

2. A sorkatonák illetményének felemelése. Iránymutató lehetne a minimálbér. Ez a lépés csökkentené a szükségszerűen bekövetkező igazságtalanságot, hiszen a többszázezer sorköteles fiatal közül már csak legfeljebb néhány tízezret fognak behívni. A 2002 év elején bevezetett (HM/EüM rendelet) sorozási szigorítások visszavonása. Ezek a szigorítások katonai szempontból is elhibázott, kizárólag azt a célt szolgálták, hogy a sorozást kiterjesszék, bebetonozzák.

3. Tegyék lehetővé a szerződéskötést azon férfi jelentkezőknek is, akik nem voltak sorkatonák! Ez a lehetőség növelné a szerződésesnek jelentkezők számát, javítaná a szerződéses egységek színvonalát, morálját, és megszüntetné az alkotmányellenes nemi diszkriminációt, hiszen a női jelentkezőktől sorkatonai időt eddig sem követeltek meg.

4. Vezessék be a hathónapos szerződés lehetőségét pontosan olyan követelményekkel, alkalmassági feltételekkel, amelyeket ma a sorkatonákra alkalmaznak! Ezek a szerződésesek átvehetnék a sorkatonáktól most megkövetelt feladatokat, másrészt utánpótlást jelenthetnének a hosszabb idejű önkéntes illetve hivatásos állomány számára.

5. Mindaddig, amíg a sorkatonaság fennmarad, azon sorköteleseknek, akik behívásukat önként, soron kívül kérik, adjanak felemelt illetményt vagy egyéb előnyöket.! Jelenleg egy korosztálynak csak mintegy egyharmada hívható, és ez a behívottak számára csak hátránnyal jár. Még nagyobb lesz a jogos elégedetlenség a következő átmeneti időszakban, hiszen senki sem akar utolsó ”áldozat” lenni. Elhibázottnak tartjuk a szigorítást a méltánytalanságok kezelésére, sokkal inkább célravezető lenne előnyök biztosítása az önként jelentkezőkenek.

6. Ma a sorkatonák többsége kiszolgáló-ellátó munkát végez. Ezen munkák egy részét ki lehetne válltani közmunkával, alkalmi munkásokkal (munkanélküliek). A társadalomra nem veszélyes (pl. gondatlanságból közlekedési balesetet okozó) elítéltek az elzárás helyett választhassanak fegyver nélküli katonai szolgálatot .

7. Az önkéntes haderőre való átállás több tárcát érintő bonyolult feladat javasoljuk KORMÁNYBÍZTOS , vagy tárcaközi bizottság kinevezését. Erre azért is szükség volna, hogy a társadalom szempontjából gazdaságilag legelőnyösebb megoldásokat megtalálják, hiszen pl. a költségek nemcsak a honvédelmi tárcát érintik.

**********************************************
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL
  -    Sajtószemle
Erőszakellenes Oldalak           Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)

Ez az oldal a
Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.