HEL sajtószemle 2001/november

11-05
Weborvos http://www.weborvos.hu/cikkonly.php?action=nyomtat&cid=10555
EGÉSZSÉGÜGYI SZIOGORÍTÁS A SOROZÁSON

Egyeztetés kezdődött a Honvédelmi és az Egészségügyi Minisztérium szakértői között egy olyan egészségügyi követelményrendszer felállításáról, amely egyértelműen megállapítja, hogy a sorköteles fiatalok alkalmasak-e a katonai szolgálatra - mondta Szabó János honvédelmi miniszter szombaton. Kifejtette: a rendszer jelenleg nem működik megfelelően, ezért feltűnően sok fiatal szerez felmentést a hadkötelezettség teljesítése alól. - 2002 tavaszától már hathónapos lesz a kötelező szolgálat az akkor bevonuló sorköteleseknek. Nekik már kevesebb esélyük lesz egészségügyi okokra való hivatkozással kibújni a hadkötelezettség alól - mondta Szabó János.1106

Fideszes hiányérzet.  ( Korridor, 09:52 ,Gyakoribb egészségkárosodástól tartanak a  hadkötelezettséget ellenzők
 Fideszes vélemény szerint a fiatalokban hiányérzet alakulhat ki, ha eltörölnék a katonai  szolgálatot, ezért is akarják felállítani a Nemzetőrséget )
 ...A katonai vezetők komoly visszatartó erőt várnak attól, hogy ezentúl a háziorvosoknak kell majd hitelesíteniük az egészségügyi törzslapot. Svéd László egészségügyi csoportfőnök elmondta, hogy megváltoznak a katonai szolgálatot kizáró
 betegségcsoportok is, így például már nem fogja megakadályozni a behívást a belgyógyászati alkalmatlanságok mintegy 40 százalékát adó pollenallergia.
 A Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája ugyanakkor attól tart, hogy a szigorítás eredményeként olyanokat is katonai szolgálatra köteleznek, akik valamilyen egészségügyi probléma miatt valóban
 alkalmatlanok a feladatok ellátására. Farkas Henrik ügyvezető szerint nem világos, hogy ki lesz a
 felelős azért, ha a fiatalemberek a katonai szolgálat ideje alatt mégis egészségkárosodást  szenvednek.
....
 A hadkötelezettség ellenzői hiányolják a párbeszédet a honvédelmi tárcával, és nem értenek egyet a vezető kormánypárt terveivel sem, miután a Fidesz tartósan fenn akarja tartani a kötelező kiképzést.
......
 A fideszes Simicskó István országgyűlési határozati javaslata Nemzetőrség néven egy olyan szervezetet hozna létre, amely részben átvállalná a sorkötelesek kiképzését, másrészt viszont
 lehetővé tenné az önkéntes tartalékos katonai képzés visszaállítását. A kormánypárti képviselő azt  hangsúlyozta, hogy tíz év múlva egy kis létszámú hivatásos hadsereg létrehozása a cél, ám addig
 változtatni kell a jelenlegi állapoton, mert sokan kibújnak a katonai szolgálat alól.
 A parlamenti vitában az FKGP és a MIÉP támogatta a Nemzetőrség felállítását, az MSZP és az SZDSZ viszont élesen bírálta a javaslatot. A szocialista Iváncsik Imre kifogásolta, hogy egy olyan
 szervezet jönne létre, amely a Magyar Honvédség kétharmadát tenné ki, miközben a hadsereg helyzetének stabilizálására sincs elég pénz. Az ellenzéki képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy
 nem látni, milyen erkölcsi elvek mentén történne a hazafias nevelés a Nemzetőrség keretén belül. A szabad demokrata Mécs Imre, az 1956-os műegyetemi Nemzetőrség egyik megszervezője szerint a
 javaslat célja a sorkatonai szolgálat átmentése, miközben az indítvány egy második haderőt is  felvázol, amikor minden megyében önálló egységeket párosít a Nemzetőrséghez.
...Az ugyancsak fideszes Balla Mihály pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalok körében hiányérzet alakulhat ki, ha
 eltörlik a katonai kiképzésüket.

1106
Ajánlott irodalom. (HEL: Szabó Jánosnak és Mikolának a Svejket kellene tanulmányoznia, Politikafórum, 2001-11-06 )

1112
Levelünknek visszhangja támadt (Gondola, 2001-11-12 20:19
 Molnár Pál: Sorkatonák, vigyázz!)
A sorkatonai szolgálat ellen valóban "jobb ügyhöz méltó szorgalommal˛ bőszen csatázó szerveződés a demagógia
fegyverét ugyancsak mesterien forgatja. "Kényszersorozás˛ ­ alkotnak
szóösszetételt, még ellenszenvesebbé téve a valóban nem szívderítő feladatot.Játsszunk el módszerükkel: vajon honnan kapnának állami támogatást ők maguk, e szereplési vágytól lángoló, bátor civilek, ha nem gyakorolná a "kényszeradóztatást" az állam?
....
Igen ­ vonhatjuk le a következtetést e merész civilek észjárásával ­,
alighanem az őserdőbe kellene visszamennünk.
....
"A hadkötelezettség megszüntetésért küzdő szervezet aggódó figyelemmel kíséri a sorkatonákkal kapcsolatos rendeleteket,
intézkedéseket" ­ így a levél záró mondata. Önmagában is oktondiság, hiszen a hadkötelezettség alkotmányos kötelesség, a civil szervezet a sorkötelezettség ellen harcol ­ az utolsó töltényig. E dilettantizmus és az "aggódó figyelem" együtt előhívja a vezényszót: Sorkatonák, vigyázz! Azok hadakoznak a hadsereg ellen, akik Magyarország geopolitikai helyzetét gyakran Hollandiáéval
tévesztik össze. Akik soha nem látták, hogy erdélyi magyar testéveink milyen mindennapokat élnek amiatt, hogy az első
világháború után egy Linder Béla nevű honvédelmi miniszter elrikkantotta: "Nem akarok katonát látni!" Azok
puffogtatnak közhelyeket a sorkatonai szolgálat ellen, akik egy részének a magyar védelmi képesség gyengítésében való anyagi érdekeltsége ­ pontosabban érdektelensége ­ tisztázatlan....
A közeli XX. század fájdalmasan fölismertette velünk: nem bízhatunk
megszállók jóindulatában.

*******
Megjegyzések /Farkas Henrik/.
1. Az írás reflexió a HEL 2001.11.06 nyílt levelére .
2. A HEL egyetlen fillér állami támogatást nem kapott eddig.
3. A kényszersorozás kifejezést a HEL a vajdasági szolgálatmegtagadó mozgalomtól vette át. A kifejezés indoklását lásd: Hadkötelezettségről - elkötelezetten.
4. A HEL a hadkötelezettség ellen küzd, ami a sorkötelezettségen kívül a tartalékos kötelezettséget is magában foglalja. Viszont nem küzd az alkotmányban említett - nemek szerint sem diszkrimináló - honvédelmi kötelezettség ellen. A használt terminológiáról szívesen felvilágosítjuk a szerzőt.
5. "Erdélyi magyar testvéreink" talán még a magyarországi magyar fiataloktól is jobban örülnének a hadkötelezettség ottani megszűnésének. A HEL alapító tagja a Hadkötelezettségmentes Európát! / Stop Conscription in Europe Now!/ mozgalomnak.
6. Nem igaz, hogy a HEL a hadsereg gyengítését akarja. Sőt, sokak - köztük katona tagjaink, katonai szakértők - véleménye szerint éppenhogy a mai sorhadsereg az, ami nem hatékony, így biztonságpolitikai kockázatot, pazarlást jelent, a kényszersorozás eltörlése szerintük növelné a hadsereg ütóképességét.  A  HEL nem egységes abban, milyen legyen a honvédelem, a köztünk lévő pacifisták és katonák elképzelései ebben élesen eltérnek egymástól. A HEL sokszínű.
7. Nem világos, hogy az írás utolsó mondata mit akar üzenni a mai - tudomásom szerint nem megszállt - Magyarországnak.

1126
Népszavazás, Alkotmánybíróság, Zilinszky
(Két igen, két nem  Az Alkotmánybíróság döntött az MSZP
népszavazási kezdeményezéséről, 2001. november 26, hétfő 18:04 BUDAPEST | (FrissHirek.hu-összeállítás))
..... A nyugdíj-megállapításra és az ingyenes nyelvvizsgára vonatkozó kérdést fel lehet tenni, ám a Munka Törvénykönyvének módosításáról
szóló kérdés az AB szerint nem egyértelmű, míg a sorkatonai szolgálat megszüntetésének kezdeményezéséről a taláros testület kijelentette: az elvonná az Országgyűlés alkotmányozó hatalmát.
..... Az MSZP által benyújtott négy kérdésről az Alkotmánybíróság július 9-én úgy döntött, hogy azokat nem lehet egy kérdőíven feltenni. Ezután a szocialisták külön papíron terjesztették be a kérdéseket, melyeket az Országos Választási Bizottság (OVB) augusztus 21-én elfogadott. Ez ellen a határozat ellen azonban Zlinszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánja, volt alkotmánybíró nyújtott be kifogást. Zlinszky panasza nyomán döntött az AB két kérdés elfogadásáról és kettő elutasításáról. ...

1127
Bumeráng.  ( Tóta W. Árpád (worluk@mail.index.hu): Apu, ne menj el!  2001. november 27., kedd 12:56)
......A reklám visszavág saját magának. Az egész ötlet, a gyerekkel reklámozott deportálás olyan megdöbbentően félresiklott, hogy ha nem egy monopólium hirdetése volna, már rég paródiák sorozatát adta volna ki a kaján konkurencia. ...Apró bökkenő csak ahhoz képest, hogy az üzenet kiagyalói szerint a gyermeki tisztelet legfőbb forrása a letöltött katonai szolgálat. Mókás, hogy a nem túl nehezen felidézhető valóságban éppen az egyik akadálya. ...
..... (Miniszterelnökünk is másként tekint arra, aki nem tett katonai esküt, vagy legalább valamilyen besúgói szerződést nem írt alá - de hát egyszer majd csak befelé fordul és nem kifelé tekintget másképp, főleg  esküügyben.) Nem kell azonban túldimenzionálni az ügyet: silány kivitele miatt a reklám hatása is csekély. A hadsereg, akár az  egyházak többsége, csetlik-botlik a modern kommunikáció csataterén, s inkább mulatságos, mint ijesztő. A marketing ilyen mérvű  elhanyagolása jelzi viszont, hogy valamilyen címen muszáj volt elverni a propagandakeretet. Mivel ez közpénz, legalábbis
 bosszantó, hogy a kötelezően elmulatandó milliókból fusimunka készült. Inkább költötték volna ezt is libamájjal töltött
szarvasgombára. Az legalább valakinek jólesik.

1129
Vitatott nemzetőrség. (Origo: Az SZDSZ elnagyoltnak tartja a Nemzetőrségről szóló javaslatot, 2001.11.29. 17:36:31)
Az Országgyűlés csütörtökön ....
Mécs Imre (SZDSZ) a Nemzetorség történelmi múltjára is utaló felszólalásában közölte: amíg nincs területvédelmi koncepció, nem
érdemes foglalkozni ezzel a fegyveres erovel. ....A szabad demokrata Bauer Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar Köztársaság fegyveres eroirol az alkotmány rendelkezik, és szerinte nem
lenne szerencsés egy országgyulési határozattal
az alkotmányt módosítani. Simicskó István (Fidesz) eloterjesztoként
emlékeztetett arra, hogy a bizottságok támogatták a Nemzetorség
felállítását, ezenkívül parlamenti, politikai, társadalmi és katonapolitikai
támogatása is van a javaslatnak. A kormánypárti politikus szorgalmazta, hogy 2002. december 31-ig készüljön el
a Nemzetorségrol szóló törvénycsomag.
(MTI)

1129
Betegség dühöng   ( The Budapest Sun: The sick and the beautiful - Editorial By Robin Marshall )
Magyarország fiataljai, különösen a budapesti újgazdagok gyermekei krónikusan betegek. Legalábbis túl betegek ahhoz, hogy katonák legyenek. Modern korunkban a katonai szolgálat anachronizmus. A tömeghadseregek ideje - szerencsére és remélhetőleg - lejárt. Sokkal jobb egy kicsiny, mozgékony, professzionális és motivált katonai erő.

BACK