HEL sajtószemle 2001/5.


"Az ember" Simon Miklósra is másképp tekint. (Ármádia, 2001. május, 6-7. oldal. Elnökcsere)
Idézetek DR. Simon Miklóstól, a HB új elnökétől:
"Sajnálom, hogy egészségügyi okok miatt nem lehettem katona..."
"Magyarországon a teljes önkéntes haderő megteremtésére legkevesebb öt, de
inkább tíz év alatt kerülhet sor."
*********************
Megjegyzés:  Az MTI 2001. március 1.-én idézte    "- Azokra kicsit másképp tekint az ember,
              akik nem tettek katonai esküt - fogalmazott Orbán Viktor...."

0501
Jugoszláviában is aláírkálnak.(B92 Rádió Internetes honlap, Csökkenteni a katonai szolgálatot!)
A Jugoszláv Jogászok Bizottsága (JUKOM) a hét végéig petíciót terjeszt a szövetségi parlament elé, melyet mintegy 30 000 polgár írt alá, akik követelik a sorkatonai szolgálat idejének csökkentését és a polgári szolgálat bevezetését -- tudta meg a SRNA kedden a Lelkiismeret Hangja nevű nemkormányzati szervezet aktivistáitól, akik aláírásokat gyűjtenek ez ügyben.
A petíció célja nemcsak a katonai szolgálat lerövidítése, hanem egyúttal az is, hogy kiegyenlítődjenek a katonakötelesek jogai, függetlenül attól, hogy katonai kötelékben vagy polgári szolgálatban töltik le sorkatonai szolgálatuk idejét, a jelenlegi rendelkezések értelmében ugyanis a polgári szolgálat kétszer annyi ideig tart, mint a fegyveres. ....
"A mi javaslatunk értelmében a katonai szolgálat 7 hónapig tartana, és  ugyancsak ennyi ideig tartana a civil szolgálat is. Ez a gyakorlat Európában  már honos. A minisztérium ezzel szemben 10 hónapos katonai és 20 hónapos civil szolgálatot javasol, az a megoldás viszont, hogy a fegyverviselés nélküli szolgálat kétszer annyi ideig tartson, mint a fegyveres, számunkra elfogadhatatlan".

0504
Már a csehek is.  (www.korridor.hu : Csehországban azt tervezik, hogy néhány éven belül megszüntetik a férfiak kötelező katonai szolgálatát, és hivatásos hadsereget állítanak fel.)
Egyik legfontosabb feladatomnak a fegyveres erők radikális reformjának kidolgozását tartom. A reform része a hivatásos
hadsereg felállítását és a katonakötelezettség megszüntetését érintő
elképzelés megvitatása - jelentette ki Jaroslav Tvrdík új védelmi
miniszter, akit pénteken délután iktatott be hivatalába Václav Havel államfő. A  32 éves Tvrdík, aki korábban hivatásos katona volt, Vladimír Vetchyt váltotta fel a védelmi tárca élén. Vetchyt azért váltotta le a kormányfő, mert elégedetlen volt munkájával.
Tvrdík a Právo című baloldali-liberális lap szombati kiadásának elmondta: a külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt az
elképzelést négy-hat éven belül lehet megvalósítani. Megjegyezte, hogy ezt megelőzően természetesen meg kell teremteni a hadsereg átalakulásának gazdasági, személyzeti és szociális feltételeit.
A védelmi tárca új vezetője szerint a hivatásos hadsereg nem szükségképpen lesz drágább, mint az eddigi fegyveres testület.
Ami a cseh hivatásos hadsereg létszámát illeti, Tvrdík kijelentette:
- A miénkhez hasonló hadseregeknek lényegében 40-50 ezer emberük van. Úgy gondolom, hogy a miénk inkább az alsó határon fog mozogni.A hivatásos hadsereg felállítására vonatkozó terv bejelentését a cseh ellenzéki pártok, beleértve a kommunistákat is, egybehangzóan üdvözölték.
- Nem vagyunk ellene. Csupán azt kell megvizsgálni, hogy mennyibe kerülne, és milyen hatása lenne ennek a lépésnek az adózásra - mondta a lapnak Vladimír Balín, Cseh- és Morvaország
Kommunista Pártjának alelnöke.
Csehországban jelenleg a kötelező katonai szolgálat ideje 12 hónap. A hadsereg létszáma 60 ezer fő. Prága Budapesttel és Varsóval együtt 1999 márciusában lett a NATO tagja.
(MTI)

0515
Kérdés és felelet  (Info Rádió, Reflex, vendég Pokorni Zoltán, a Fidesz elnöke)
Hallgató /Farkas H/: Azt szeretném megkérdezni az elnök úrtól, hogy mi a Fidesz álláspontja a hadkötelezettség kérdésében, mikorra szűnhet meg a kötelező katonai szolgálat. Nagyon örülök, hogy ezt most közvetlenül az elnök úrtól megkérdezhetem, mert itt nem tiszta a kép. Hadd mondjam azt, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt Király Béla vezérezredes a miniszterelnökkel való egyetértésre hivatkozva azt mondta, hogy csak a holttestén át - így fogalmazott - , mert hiszen a sorozott hadsereg nevel.

Pokorni Zoltán: Nem hallottam Király Béla vezérezredes úrnak ezt a nyilatkozatát,

Műsorvezető: Elég katonás volt...

Pokorni: Valóban elég határozott és katonás, sőt önfeláldozásról hírt adó nyilatkozat volt ez. A kép az tiszta, ezzel együtt, hogy mondom nem tudom, Király Béla pontosan hogyan fogalmazott, de ennél talán fontosabb az, hogy a magyar parlament, a magyar országgyűlés hogyan foglalt állást. Létezik egy parlamenti határozat, amit a kormány előterjesztésére fogadott el a parlament, amelyik kimondja, hogy Magyarország arra törekszik, hogy professzionális hadsereggé, tehát nem sorozott, hanem profi hadsereg, önkéntes hadsereg működjön, ez felel meg az ország érdekeinek, ez felel meg annak az igénynek, amit ez a modern, hatalmas szövetségi rendszer, a NATO jelent számunkra... A határozat nem szól arról, hogy ezt mikorra lehet elérni. Hiszen ez részben, nagy részben költségvetési kérdés, mikor lehet a sorozott hadseregből egy profi, önkéntes hadseregre áttérni. Itt nagyon különböző időpontok hangzottak el. Volt olyan párt, amelyik ezt 2009-re, 2010-re látja lehetségesnek, volt olyan kalkuláció is, amelyik 2006-ot tartotta lehetségesnek, volt olyan párt is, ha jól emlékszem, akár, azt hiszem, az SZDSZ, amelyik ezt már most 2002-ben, 2003-ra elérhetőnek gondolta, és valóban volt is, a Kisgazdapárt, amelyik ezt belátható időn belül nem tartja megvalósíthatónak. Tehát: a célban a pártok meghatározó többsége egyetért. Abban van különbség, hogy erre mennyi költségvetési pénzt hajlandóak szánni. És ezt a munkát a haderőreform keretében folytatni kell, ma ez a munka a kormányra vár, hogy a lehető leggyorsabb ütemben alakítsa ki ezt az új rendszert, de tudjuk jól, hogy ez sok pénzbe kerül, így is elég sok pénzt kell költeni a hadseregre, a NATO szabványok, előírások, az egész hadsereg modernizálása őrült összegeket emészt föl, erre szükség van persze az ország biztonságát, az egész gazdaság, minden javunk biztonságát ez szolgálja. Kérdés az, hogy ennél több pénzt, egy ... profi hadsereg kialakításának erőltetettebb ütemére hajlandó-e szánni az ország, adott esetben más fontos területek - hadd legyek önző, és hadd mondjam az oktatást, vagy akár az egészségügyet, nyugdíjrendszert, társadalombiztosítás rendszerének átalakítása, fejlesztése rovására. Én azt gondolom, hogy ezeket is mérlegelni kell, és ezért egy nyugodt, konszolidált menetben kell ezt a kívánt célt, a profi hadsereg kialakításának nem olcsó célját elérni.

Mv: Hozzávetőlegesen sem tudunk időpontot mondani?

P. Z.: Szerintem ez 6-8 éven belül elérhető, kialakítható, anélkül, hogy ez elviselhetetlen érvágást, visszavetést jelentene más területeken.

0518
Határozott meggyőződés: Amerikában a sorozás ellen tüntetett, itt viszont nem szereti az "igehirdetőket" és nagyon nem csípi a népszavazást   (Magyar Demokrata 2001. máj. 18.  Zsebők Csaba: Még az Egyesült Államokban sem törölték el a hadkötelezettséget.)

"A napokban találkozunk a cserkészek vezetőjével. A honvédségnek van néhány ezer felesleges kulacsa, kis méretű tábori inge, több tucat sátra, amelyekre nincsen szüksége. Ezeket oda kívánjuk ajándékozni a cserkészeknek. Mindemellett - persze nem üzleti alapon -heti vagy havi rendszerességel szeretnénk kiképzőtiszteket küldeni a táboraikba, gyűléseikre. A kiképzőtisztek megtaníthatnák a fiatalokat például a lőfegyverek használatára.
..........
Riporter:- A sorkatonai szolgálat eltörlésének népszerűsítése, sőt követelése sokaknak imponál.

- Ezek az igehirdető, militáns antisorozó személyek több mindent elhallgatnak. Az Egyesült Államokban a szárazföldi, a tengeri és a légierő hivatásosokból áll. Igen ám, de a hadkötelezettséget még nem törölték el. Ha az ország nehéz helyzetbe kerül, s nincsen elég katonája, akkor az amerikai elnök a kongresszus jóváhagyásával bármikor elrendelheti a sorozást.
............
- A magyar értelmiség egy része biztosan tiltakozik majd ezen érvrendszer ellen.

- Hiába hasznos valami egy nemzetnek, ha az nem népszerű, akkor ellenállásra lehet számítani. A sorkatonai szolgálat eltörléséről, illetőleg a hivatásos hadsereg felállításáról kiírandó népszavazásnak még a gondolata is felháborító. Ez körülbelül olyan szintű kérdésfelvetés, hogy fizessünk-e adót vagy nem. Világos, hogy többen válaszolnák azt, hogy ne fizessünk, s hogy töröljük el a sorkatonai szolgálatot. Az utóbbira vonatkozó kérdést - finoman fogalmazva - nem etikus feltenni egy átalakulófélben lévő társadalomnak. Kétségbevonhatatlan, hogy Magyarország végre egy demokratikus berendezkedésű állam. Arra azonban az elmúlt 10-11 év nem volt elég, hogy az állampolgári kötelességtudat megerősödjék. Ahhoz még kell néhány esztendő, hogy a tisztességes adófizetés és a hadseregben való szolgálat magától értetődő legyen. Akik egyébként demagóg módon a zsoldos hadsereget követelik, azok elfeledkeznek egy igen fontos körülményről. A trianoni békeszerződésben belefoglaltatott, hogy Magyarország köteles zsoldos hadsereget fenntartani. Az akkori seregben minden katonának minimálisan tíz évet kellett szolgálnia, sorozásról szó sem lehetett, és - ami a lényeg - tartalékképzésről sem.
- Miért fontos ez utóbbi?
- Akár még a Tisza gátján is lesérülhet, lebetegedhet a katona, ott meg főleg, ahol lőnek is. Szükség van tehát egy képzett tartalékállományra. Amerikában mindegyik államnak van külön nemzeti gárdája vagy nemzetőrsége. Ezekkel az államok rendelkeznek, s a kongresszus csak nagy szükség esetén rendelheti el az egész Egyesült Államoknak történő szolgálatot.
.............
- Harminckét évet éltem az Egyesült Államokban. Az egyetemeken egyetlen egyszer tüntettek csak komolyan a sorozás ellen, mégpedig a vietnámi háború idején. Ekkor még én is a diákokkal tartottam, a New York-i Brooklyn College előtt együtt tüntettünk, hiszen az tényleg egy igazságtalan háború volt."

Robertson: NATO és a profik (HVG 2001/21.  2001. május 26.    Kocsis Györgyi / Brüsszel/: Válaszol Lord Robertson, a NATO főtitkára.   "A bővítésről most  nem várható  döntés")
Az Európát és Amerikát  legközelebbről érintő vitapontokról Lord
Robertsont (55 éves), a NATO brit  nemzetiségű főtitkárát kérdeztük. ...
   HVG: Magyarországon egyre hevesebb a vita a sorkötelezettségről. Ön szerint indokolja-e valami, hogy a katonaság ne ugyanúgy profikból álljon, mint például a rendőrség?
   L. R.: Annyiból eltér a két testület, hogy a hadsereg általában a sorkötelezettekből meríti azokat, akiket egy esetleges veszély esetén mozgósít. Ma már azonban szövetségünk legtöbb tagja a kizárólag
profikból álló hadsereg mellett szavaz, mert ez lehet csak valóban jól képzett, mozgékony, gyorsan bevethető. Néhány ország még részlegesen megtartotta a sorkötelezett állományát, "továbbképzési
tartaléknak", de a jövő útja mindenképpen a profizmusé.

BACK