HEL sajtószemle  - 2001 január

0102
(Magyar Hírlap, Szűcs Mihály: A Szalay-ügy kérdőjelei
 2001-01-02 (a nyomtatott MH cikke))

 Tavaly október 23-án Szalay ny.
 őrnagyból alezredes lett, és neve (újra)
 bekerült a lapokba. A Magyar Hírlap
 hívta fel a figyelmet, hogy olyan
 személyt léptettek elő, aki Szálasi
 "honvédő" munkásságát méltatta. A
 történet egyszerű: Pongrátz Gergely
 javasolta Homoki János
 HM-államtitkárnak, a miniszter
 elfogadta, előléptették, majd jött a
 botrány, a honvédség parancsnoka
 eltiltotta Szalayt a rendfokozat és az
 egyenruha viselésétől.
 Nem célom Szalay történészi
 tevékenységét értékelni, sokkal
 érdekesebbek számomra az
 előléptetés körülményei, majd a
 rendfokozattól és az egyenruhától való
 eltiltás indoklása.
 A fegyveres szervek hivatásos
 állományú tagjainak szolgálati
 viszonyáról szóló törvény (1996. évi
 XLIII. tov. Hszt.) szerint
 nyugállományú katonát "egy
 alkalommal" a "fegyveres szerv
 érdekében kifejtett" tevékenységért
 lehet előléptetni. Ilyen tevékenység a
 hadtudományi kutatómunka,
 ismeretterjesztés, pályára irányítás,
 nyugdíjas-érdekképviselet stb.
 Amennyiben Szalay a felsorolt
 területek valamelyikén ért volna el
 sikereket, arról tudnia kellene a
 HM-nek. Valószínűleg nincsenek ilyen
 érdemek, volt viszont írásmű Szálasi
 törvényes hatalmáról és így tovább.
 Ezekről viszont tudni illett volna ott,
 ahol döntöttek az előléptetésekről.
 A honvédség parancsnoka szerint
 Szalay méltatlanná vált a rendfokozat
 és az egyenruha viselésére. Továbbra
 sem tudjuk azonban, 2000. október
 23-án milyen tevékenysége okán vált
 méltóvá? A hírek szerint a miniszter
 és az érintett államtitkár is vizsgáltatja
 az esetet.
 A honvédség parancsnoka
 határozatának további indoklásában
 teljesen összekeveredtek a hivatásos
 és a nyugállományú katonákra
 vonatkozó előírások. Téves
 értelmezésben szerepelnek a katonák
 politikai tevékenységére,
 véleménynyilvánításuk
 korlátozhatóságára vonatkozó részek.
 Nyugállományú katona politikai
 tevékenységére nézve nem mérvadó
 a Hszt. Ő polgári személy, egy kitétel
 van, politikai rendezvényen nem
 viselheti az egyenruhát. Sajnos arról,
 hogy mi minősül politikai
 rendezvénynek, nem rendelkezik
 semmi.
 Nagyobb baj, hogy arról sem
 rendelkezik törvény, mi minősül
 politikai tevékenységnek. Például ez
 az írás az? Vagyis hivatalból
 üldözendő? A katonák politikai
 jogainak korlátozása rendezetlen,
 önkényes értelmezéseknek ad
 táptalajt, leszámolások eszköze lehet.
 A rendezetlenségre Polt Péter volt
 helyettes ombudsman is felhívta a
 figyelmet 1999-es jelentésében. A
 Magyar Köztársaság a strasbourgi
 emberjogi bíróságon úgy védekezett,
 hogy a korlátozás csak a párt-, illetve
 hatalompolitikai tevékenységet érinti,
 és csak annyiban, amennyiben