HEL sajtószemle  - 2000 december


1213
HEL nyilatkozat (Népszabadság.  Kun J. Erzsébet:  A HEL a katonák politikai jogairól.)
    "A katonák politikai jogainak korrekt rendezését  sürgeti a
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája . A szervezet lapunkhoz
eljuttatott közleménye leszögezi ,hogy alapszabályuk szerint
nem foglalkozhatnak Szalay Róbert itthon és külföldön óriási
felháborodást kiváltó alezredessé történő előléptetésének jog-
szerűségével , az abban szerepet vállalók felelősségével ,a ve-
zérkari főnök határozatának tartalmi részével , mégsem hallgat-
hatják el , hogy úgy látják a döntés durva politikai hibának bizo-
nyult . A szervezet szerint az ilyen botrányos esetek sem jogosít-
ják fel a honvédelmi vezet?ket a jogok önkényes korlátozására.

Ugyanez - kis félreértéssel. (Népszava, Rendeznék a katonák jogait)
 A katonák politikai jogainak rendezését sürgeti a Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája (HEL). A szervezet ugyanis kifogásolhatónak tarja, hogy a vezérkari  főnök eltiltotta rendfokozatának használatától, illetve az egyenruha viselésétől Szalay Róbertet. A HEL tagjai nem a szélsőséges, felháborító véleménynyilvánítás mellett állnak ki, de
 megengedhetetlennek tarják, hogy a honvédelmi vezetők önkényesen
 korlátozzák a katonák jogosítványait.
*********
Megjegyzés: A HEL nem kifogásolta a vezérkari főnök határozatának tartalmi részét, csak az indoklást, lásd: HEL nyilatkozat. /F.H./

1218
Szolgálati fegyverrel.  (Népszabadság:Öngyilkos lett egy kormányőr).
 Kedden kevéssel déli tizenkét óra után a Parlament könyvtára előtt lévő őrhelyén szolgálati fegyverével fejbe lőtte magát az ORFK Köztársasági Őrezred egyik tiszthelyettese. M. Attila (26) őrmester -
....Az eddigi vizsgálat szerint az esetnek nem voltak szemtanúi, és semmi nem utalt arra, hogy a tiszthelyettesnek öngyilkossági szándéka lett volna. ....
 Garamvölgyi elmondta: évente átlagosan hat-hét rendőr követ el öngyilkosságot szolgálati fegyverrel. Tettük indítéka szinte kivétel nélkül magánéleti problémákban keresendő.
F.Gy.A. Népszabadság 2000. December 20., Szerda. 18. oldal

BACK