HEL sajtószemle  - 2000 november

1102  Pénz van. (Népszava. Szabó Iréne: Tovább csökkenti létszámát a HM)
 "A honvédelmi tárca két év alatt további 12 ezerrel csökkenti a
 jelenlegi létszámot, ami azt jelenti,  hogy a haderőt 2002-ben 25 ezer hivatásos és mintegy 12 ezer sorkatona alkotja majd. A két évet
 felölelő költségvetési tervezetben laktanyafelújításra összesen 8
 milliárd, a NATO-val kapcsolatos  vállalásokra 19, a   gépjárműprogramra 10,  haderőfejlesztésre mintegy 50,
 lakásépítésre egymilliárd forint  szerepel."
"A Honvédelmi Minisztérium a kormány döntése értelmében 2001-ben 236  milliárd forintot kap a központi költségvetésből, 2002-ben pedig 261  milliárdból fog gazdálkodni. "
"Az Országgyűlés honvédelmi bizottsága Juhász Ferenc szocialista alelnök  javaslatára úgy döntött, meghallgatja  Szabó János szakminisztert a kisgazda  érdekeltségű Arculat Kft.-vel kötött
 szerződésről. A legutóbbi ülésen ugyanis  a tárca képviselője, professzor Szabó  János helyettes államtitkár az üggyel
 kapcsolatban egyetlen kérdésre sem tudott válaszolni. ....Válaszaiból mindössze az derült ki, hogy ilyen célból a kft.-t  tavaly és az idén is 5-5 millióhoz juttatta  a megállapodás."

1102
Amerikai kapcsolatok  (Székely Zoltán ismét vádol  2000-11-02 (a nyomtatott Magyar Hírlap cikke)
Székely Zoltán szerint egy  szélsőjobboldali, hungarista  kapcsolatokkal rendelkező  amerikai üzletember szoros  kapcsolatban áll Torgyán József  FKGP-elnökkel. A kapcsolat tényét  Lányi Zsolt is megerősítette  lapunknak....
.  "Torgyán pedig semmit sem tesz Pákh  Imre és Pákh Sándor beleegyezése  nélkül" - jelentette ki az  FKGP-frakcióból kizárt politikus.  Kérdésünkre Székely Zoltán  elmondta: többször hallott az  Amerikában élő magyar származású  üzletemberek a kisgazdapárt legfőbb  vezetésére gyakorolt befolyásáról. Az  Amerikában élő üzletember állítása  szerint többször vendégül látta  Torgyán József pártelnököt, illetve  Bánk Attila kisgazda frakcióvezetőt. A  Pákh család szélsőjobboldali  kapcsolatairól szóló hírek viszont őt is  meglepték. Székely Zoltán szerint a  tisztességes kisgazdáknak, név  szerint: Molnár Lászlónak, Gyimóthy  Gézának, Lányi Zsoltnak, Csúcs  Lászlónak, Atyánszky Györgynek,  Boda Ilonának, Kertész Margitnak,  Pallag Lászlónak, Czoma Kálmánnak  el kell határolódniuk a Bánk Attila,  Kiszely Katalin, Horváth Béla, Pákh  Imre nevével fémjelzett csapattól.  Szerinte Torgyán József már  olyannyira nem ura saját  gondolatainak, hogy már az sem  biztos, hogy törvény előtt felelősségre  vonható.   Bartus László, a Világgazdaság című  napilap munkatársa kérdésünkre  elmondta: régóta dolgozik  magyarországi szélsőjobboldali  mozgalmak 1990-2000 közötti  tevékenységét bemutató könyvén.  Gyűjtőmunkája során  dokumentumokkal igazolható  kapcsolatra derült fény Pákh Sándor  magyar származású amerikai  üzletember és a szélsőjobboldali  mozgalmak között, egyértelmű, hogy a  Szálasi Ferenc szellemi örökségét  folytató hungarista mozgalmak olyan  orgánumait, mint a kanadai magyar  nyilasok által alapított Új Hídfő című  folyóirat jogutódját, a 24 Óra című lap  kiadását anyagilag támogatta a Pákh  család. .....
Lányi Zsolt kisgazda-képviselő  lapunkkal közölte, hogy többször  találkozott Pákh Imrével, aki tudomása  szerint családi ismeretség fűz Torgyán  Józsefhez. A honvédelmi bizottság  kisgazdaelnöke határozottan  kijelentette, hogy hivatalos  kisgazdarendezvényeken nem látta az  amerikai üzletembert, akivel  magántársaságban, illetve az  OMÉK-en találkozott legutóbb. Arról  nincs tudomása, hogy a Pákh család  anyagilag támogatta volna az FKGP-t. ......
 Vig György

/Megjegyzés -F.H. Az "amerikai kapcsolatok"-ra további adalékok találhatók a Magyar Lant internetes oldalán./

1109
Újabb honvédelmi botrány. (Magyar Hírlap :Felülvizsgálják a Szálasit
méltató történész előléptetését 2000-11-09 (a nyomtatott MH cikke)
Felülvizsgálják Szalay Róbert
       alezredesi előléptetésének
       indokoltságát a lapunkban
       megjelent információk hatására -
       közölte a Magyar Hírlappal Szabó
       János miniszter. Lányi Zsolt, a
       honvédelmi bizottság elnöke
       kijelentette, hogy már régóta rossz
       véleménye van a szélsőjobboldali
       történetíróról, akinek magasabb
       rendfokozatba helyezésével nem
       ért egyet.

       A Honvédelmi Minisztériumban (HM)
       megvizsgálják azokat az
       információkat, amelyek a Magyar
       Hírlapban jelentek meg az október
       23-a alkalmából előléptetett, a
       munkáiban Szálasi Ferencet méltató
       Szalay Róbert történészről. A tárca
       vezetője, Szabó János lapunknak
       elmondta: a kinevezést támogató
       politikai államtitkár és az illetékes
       főosztály ellenőrzi a Szalay múltjáról
       napvilágot látott részleteket. A
       miniszter leszögezte: a jövőben
       elvárja, hogy az előléptetéseknél
       nagyobb körültekintéssel járjanak el.
       Elvárják a miniszterelnöktől és a HM
       politikai vezetőitől, hogy vonják le a
       következtetéseket abból, hogy a
       nyilasterror első számú felelőse,
       Szálasi Ferenc emlékét dicsőítő
       Szalay Róbertet alezredessé léptették
       elő - közölte lapunkkal a Magyar
       Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége
       nevében Róder László, a szervezet
       főmunkatársa.
       Lányi Zsolt, a honvédelmi bizottság
       kisgazdapárti elnöke lapunknak
       elmondta, Szalay Róbertről már
       korábban is rossz véleménye volt.
       Mivel 27 éves volt a forradalom idején,
       jól emlékszik: soha senki egy szóval
       nem említette Szálasi nevét a
       forradalmárok közül. Szalay
       könyvének Szálasit méltató
       bekezdését maga is ötvenhat emléke
       beszennyezésének tartja, amit a könyv
       első kiadásának megjelenésekor
       azonnal szóvá tett, így a bírált részt
       kivették a második kiadásból. A
       kinevezésről nem tudott, azzal nem ért
       egyet - hangsúlyozta. A könyvet kiadó
       Bánkuty Gézával, az Amerikában élő
       üzletemberrel még sportolókorában
       kötött barátságot - közölte a politikus
       -, kettőjük barátságának semmi köze
       a magyar milliomos szélsőjobboldali
       nézeteihez.
       Szalay Róbert lapunkkal közölte, hogy
       "szánja azt a sok szánalmas kis
       firkászt, akinek szájába adják a cumit,
       és azt írják, amit diktálnak nekik." Bár
       a róla szóló cikkben közölt tények
       szerinte is megfelelnek a valóságnak,
       ám azokat féligazságnak tartja.
       Mint azt megírtuk, a szélsőjobboldali
       lapokban történészként publikáló férfi
       könyvét Orbán Viktor is megkapta. A
       miniszterelnök nyilván nem olvasta
       Szalay 1997-ben írt tanulmányát,
       melyben kijelentette, hogy a Fidesz
       nem más, mint a nemzeti oldalba
       furakodott ötödik hadoszlop, melynek
       az a célja, hogy zavart keltsen az
       ellenség hátországában. Egy évvel az
       1998-as választások előtt Szalay
       Róbert még a következőket
       hangoztatta: "É senki nem figyelt föl
       arra, hogy a Fidesz szervezői, vezetői,
       hangadói zömmel kádercsemeték
       voltak". Ma már másként ítélem meg
       Csurka Istvánt, Orbán Viktort, Torgyán
       Józsefet - jelentette ki lapunknak az
       újsütetű alezredes.

       Kisgazdarokon a HM cégénél

       Kisgazda-politikus rokona került a
       Honvédelmi Minisztérium egyik
       nemrégiben létrehozott közhasznú
       társaságának felügyelőbizottságába.
       A Független Kisgazdapárt
       főtitkárának, Bernáth Varga Balázsnak
       a lánya a honvédség 42 vidéki
       művelődési házát átvevő és kezelő
       Kulturális Szolgáltató kht.-nál látja el a
       civil ellenőrzést.
       Szabó János miniszter szerint nem
       jellemző, hogy kisgazda-politikusok
       hozzátartozóit nevezik ki
       felügyelőbizottsági tagoknak. Mint
       mondta, a honvédelmi tárca
       különböző szervezeteiben közel száz
       fb-tag van. Ha közülük utólag egyről
       kiderül, hogy rokona egy
       kisgazda-politikusnak, attól még senki
       nem nem várhatja el, hogy
       diszkriminációt alkalmazzak vele
       szemben - tette hozzá a tárca
       vezetője.

       Vig György, Haszán Zoltán

1110
Népszabadság 11.10.:  Szalay megkérdőjelezett
                múltja -   Az alezredes 1962-es ítéletét a
                bíróság 1990-ben is fenntartotta
 

                Szalay Róbertet az 56-os
                Magyarok
                Világszövetségének
                elnöke, Pongrátz
                Gergely javasolta
                előléptetésre a
                honvédelmi
                miniszternek október
                23-a alkalmából. A
                hivatásos katonák
                jogállásáról szóló
                úgynevezett szolgálati
                törvény alapján a
                miniszter saját
                hatáskörben dönthet –
                ezredesi rendfokozatig –
                a tartalékos és
                nyugállományú tisztek
                előléptetéséről is. Szabó
                János kisgazda
                tárcavezető a
                forradalomban tanúsított
                érdemei alapján el is
                fogadta a javaslatot, és
                aláírta az előléptetést. A
                Magyar Hírlap
                értesülései alapján
                Szabó Homoki János
                politikai államtitkár
                javaslatára döntött az
                előléptetésről, amiről a
                politikai államtitkár
                tájékoztatta Szalayt a
                Corvin Köz Bajtársi
                Szövetség vacsoráján.

                Szalay előléptetését elsőként
                azok furcsállották, akik nem
                értenek egyet történészi
                nézeteivel. A nyugállományú
                alezredes ugyanis Az 1956-os
                Forradalom igaz története című
                művében egy bekezdést szentel
                Szálasi Ferencnek. „Szálasi
                Ferenc és a Hungarista
                Mozgalom (...) élére állt a
                bolsevizmus elleni nemzetvédő
                harcnak, ami egyben Európa
                védelmét is jelentette az ázsiai
                barbársággal szemben. Itt kell
                megjegyezni, hogy Szálasi
                teljesen törvényesen lett
                Magyarország nemzetvezetője,
                hiszen a lemondó Horthy
                nevezte ki őt, amit a parlament is
                jóváhagyott, és Szálasi a Szent
                Koronára tett esküvel
                szentesített” – írta. (Az idézet a
                második kiadásból már
                kimaradt.) A Magyar Ellenállók
                és Antifasiszták Szövetsége
                tiltakozott, és rajta kívül is több
                szervezet jelezte, hogy
                elfogadhatatlannak tartják Szalay
                személyét.

                Megkérdőjelezhető forradalmi
                múltja is. Szalay hivatásos
                katonatisztként szolgált
                1956-ban, a forradalom leverése
                után aláírta az úgynevezett tiszti
                nyilatkozatot, a néphadseregbeli
                továbbszolgáláshoz kötelező
                hűségesküt. Pongrátz Gergely
                egy közleményben utal is erre.

                A HM tegnapi közleményének
                állítása szerint ugyanakkor
                bizonyítható, hogy Szalay „jelen
                volt Budapesten, a
                Sztálin-szobor ledöntésénél, a
                Rádiónál lévő harcoknál,
                valamint a Kilián-laktanya és a
                Corvin köz fegyveres
                eseményeinél. 1956. november
                3-tól Budakeszi védelmét
                szervezte a szovjet csapatokkal
                szemben.” E forradalmi
                cselekedetek után nehezen
                elképzelhető, hogy aláíratták vele
                a tiszti nyilatkozatot, és 1957
               februárjáig szolgálhatott a
                hadseregben, amikor is
                tartalékállományba helyezték.
                Szalay 1990-ben történt
                „rehabilitálásáig” a civil életben
                dolgozott tanárként – folytatódik
                a HM közleménye.

                Szalay rehabilitálására azért
                lehetett szükség, mert 1962-ben
                elítélték. A Népszabadság
                birtokába jutott dokumentumok
                alapján azonban a Budapesti
                Katonai Bíróság 1990
                februárjában megtagadta az
                1962-es verdikt semmissé
                tételét. „Szalay Róbert elítéltnek
                a jogerős ítéletben megállapított
                cselekménye(i) nem áll(nak)
                összefüggésben az 1956-os
                népfelkeléssel” – írja a határozat,
                amely szerint Szalayt
                hűtlenséggel kapcsolatos
                feljelentési kötelezettség
                elmulasztásának bűntette,
                fegyver- és lőszerrejtegetés,
                társadalmi tulajdon sérelmére
                felbujtói minőségben elkövetett
                lopás bűntette miatt ítélték négy
                év börtönre.

                Szabó János honvédelmi
                miniszter a Magyar Hírlap
                csütörtöki számában nyilatkozva
                még azt ígérte, hogy
                felülvizsgáltatja a kinevezésről
                szóló döntést, de tárcája
                csütörtök esti közleménye már
                azt írja, hogy minden az
                érvényben lévő jogszabályoknak
                megfelelően történt, így
                visszavonását a szolgálati
                törvény nem teszi lehetővé.

                Jogi szakértők megerősítették:
                katonatisztet rendfokozatából
                visszavetni csak fegyelmi úton
                lehet, de nem indítható fegyelmi
                eljárás egy nyugállományú tiszt
                ellen. Ezen kívül csak a bíróság
                dönthet úgy, hogy
                mellékbüntetésként lefokozásra
                ítél valakit akár köztörvényi
                bűncselekményért is, de ilyet
                Szalay Róbert 1962 óta nem
                követett el.

                             Matyuc Péter
*****************
1111
(Népszabadság: Ötvenhatos vádak Szalay alezredes ellen)
                Több szervezet is
                tiltakozik Szalay Róbert
                alezredesi kinevezése
                miatt. Mint arról tegnapi
                lapunkban
                beszámoltunk, a
                történészt az 56-os
                Magyarok
                Világszövetségének
                elnöke, Pongrátz
                Gergely javasolta
                előléptetésre október
                23-a alkalmából a
                honvédelmi
                miniszternek, aki a
                forradalomban tanúsított
                érdemei alapján
                elfogadta a javaslatot.
                Szalay „érdemeinek”
                elismerését eleve sokan
                furcsállották, mivel a
                történész Az 1956-os
                forradalom igaz
                története című
                könyvének első
                kiadásában egy teljes
                bekezdést szentel a
                háborús bűnös nyilas
                vezér Szálasi Ferenc
                méltatásának.

                Az 56-os Magyarok
                Világszövetségének új elnöksége
                közleményében elhatárolódik azon
                „szélsőséges fasiszta nézetektől”,
                amelyeket Szalay képvisel. A
                szervezet birtokában lévő adatok
                alapján sem igazolható, hogy Szalay
                részt vett volna a forradalom
                napjaiban a Kilián laktanyánál történt
                eseményekben. A közleményt aláíró
                Sándor Gyulát, a szervezet
                ügyvezető elnökét a kommüniké
                szerint a forradalom után Szalay
                karhatalmi századosként hallgatta ki.
                Zimányi Tibor, a Magyar Nemzeti
                Ellenállási Szövetség elnöke közölte,
                reméli, hogy Pongrátz visszavonja
                javaslatát, és a honvédelmi
                miniszternek is lesz annyi erkölcsi
                ereje, hogy beismerje tévedését.

                          Munkatársunktól
1113
Mindanre nem juthat. (Népszava, Szabó Iréne: Katonák védőfelszerelés nélkül)  A Magyar Honvédségnek jelenleg  1500 darab egyéni, 1993-ban  gyártott, korszerűnek nevezhető  vegyvédelmi védőfelszerelési készlete van. Ezek többségét a  nemzetközi feladatokban részt vevő  "elit" katonák kapják, a maradékot  kiképzéshez használják. Arról nincs adat, hogy a haderőnek hány  gázálarckészlete van, az azonban bizonyos: 2004-ig nem terveznek védőfelszerelés-vásárlást.

Floridai műhely. (Népszava, Eörsi László: Az előléptetések)
 Az FKGP irányítású Honvédelmi
 Minisztériumra bízvást lehet számítani,
 ha az 1956-57-es karhatalmisták,
 politikai tisztek előléptetéséről van szó.
 Szabó János miniszter, Homoki János
 államtitkár ezúttal Szalay Róbertet, az
 újdonsült alezredest részesítette ilyen
 elismerésben, korábban Lányi Zsolt, a
 honvédelmi bizottság elnöke tett
 legtöbbet azért, hogy a minisztérium
 Bánkuty Gézának ezredesi rendfokozatot
 adományozzon. Mindkét kedvezményezett
 dicstelen életútja már ismert, de a
 kisgazda politikusok, ha cimboráikról van
 szó, "a múlt másképp lesz" alapon
 jutalmaznak.

 Szabó miniszter kijelentése szerint
 "elévülhetetlen 56-os érdemei miatt"
 tiszteli Szalayt. "Az alezredes olyan
 érdemekkel rendelkezik, mint kevesen
 mások." Csakhogy erre semmiféle
 bizonyíték eddig nem került elő. Szalay
 ekkoriban mint MDP-tag Tatabányán
 szolgált. Október 23-án egy bizonyos
 Szalai százados fegyvereket követelve
 valóban behatolt a Kilián laktanyába a
 civilek élén, ám ez a tiszt nincs
 azonosítva. (Ha a hatóságok komolyan a
 hősünkre gondoltak volna, akkor ennek a
 levéltári forrásokban is nyoma lenne, és a
 bírósági eljárást is nehezen úszhatta
 volna meg.) Ami viszont biztos: 1956.
 november 16-án aláírta a tiszti
 nyilatkozatot, és jelentkezett a
 karhatalomba. Itt is érdemeire
 hivatkozhattak, amikor 1957 áprilisában
 kéthavi illetménnyel küldték tartalékos
 állományba.

 Homoki államtitkár támogatta az
 előléptetést, mivel Szalay "az 56-os
 forradalmár helytállása miatt joghátrányt
 szenvedett, aki ma is aktív, s ezért
 1990-ben történt rehabilitálásakor
 nyugállományú őrnagygyá nevezték ki". E
 mondat állítása valótlan! Szalay nem volt
 forradalmár, nem is 56 miatt ítélték el,
 hanem amiatt, hogy ellopatta 1961-ben
 volt pufajkástársának pisztolyát.
 1990-ben a Katonai Bíróság - azzal az
 indokkal, hogy bűncselekményének
 semmi összefüggése nem volt 56-tal -
 elutasította Szalay rehabilitációs
 kérelmét. Tehát ekkor aligha léptethették
 elő őrnaggyá.

 Bánkuty Géza, a módos amerikai
 üzletember, korábban karhatalmista és
 politikai tiszt, a kisgazdák másik
 kedvence, szintén könnyen változtatgatja
 a múltját. Ő 1956-ban valóban
 jelentkezett a Széna téri felkelőkhöz, de
 csak annyi bizonyított, hogy belépett a II.
 Ker. Nemzeti Bizottmányba, és egy ÁVH-s
 barátját bújtatta. Csete Örs 56-osokról
 szóló könyvében, amelynek kiadását
 támogatta, már Corvin közi felkelőként is
 fel van tüntetve - természetesen
 hamisan. Sokszor megismételt állításával
 ellentétben, nem vett részt a forradalom
 leverése utáni szervezkedésben. 1957
 tavaszán, miután elhagyta az országot,
 Szabó Miklós kádárista hírszerző
 közvetlen munkatársa lett,
 együttműködésük idején ítélték el azokat
 a szervezkedőket (hármukat halálra),
 akiket Bánkuty most már a
 harcostársainak nevez. Az ő floridai
 rezidenciájában szoktak nyaralgatni a
 hálás kisgazdák.

 Az utóbbi években a két vitéz közösen
 dolgozik a szélsőjobboldali, nyilaspárti
 kiadványok előállításán. Ahogy annak
 idején tetteikkel, most szellemiségükkel
 igyekeznek szétrombolni 56-ot. De miért
 vállalja velük ennyire a közösséget
 Pongrátz Gergely, aki most Szalay
 előreléptetését kezdeményezte? Hiszen
 bármennyire is vitatott személyisége, a
 Corvin közi felkelők egyik
 parancsnokaként mégiscsak vérbeli
 forradalmár volt. Talán már elfelejtette,
 amit még 1991-ben, a visszatérésekor a
 pártatlanságáról vallott: "56-ban a
 forradalom szivárványjellegét szerettem,
 ha tehát elkötelezném magam egy
 irányban, más elvekről, emberekről le
 kellene mondanom." Neki volt
 vesztenivalója. Az ő teljes átállása ártott
 legtöbbet 56-nak.

                     Eörsi László

1118
(Heti Világgazdaság, 2000. november 18. - 119-121. o. Előléptetési botrány a honvédségnél)

Elbeszélő Múlt
        Nincs szerencséje személyügyi kérdésekben
a honvédelmi tárca kisgazda  vezetőinek: legutóbb a szélsőségesen jobboldali szemléletű Szalay Róbert
történész nyugállományú alezredessé előléptetése
kavart kisebb
belpolitikai vihart. Róla mellesleg kiderült:
korábban nem volt olyan
megvesztegethetetlen antikommunista, mint a
rendszerváltást követően.

        "Biztos vagyok abban, hogy (...) a
kisgazda vezetésű Honvédelmi
Minisztérium politikai vezetősége sokkal inkább
Bajcsy Zsilinszky
szelleméhez lesz hű, mintsem a magyarságnak még
napjainkig is
felmérhetetlen erkölcsi és anyagi károkat okozó
Szálasihoz." Egyebek
mellett ez áll Zimányi Tibornak, a magyar Nemzeti
Ellenállási Szövetség
elnökének a sajtóhoz a múlt hét végén eljuttatott
közleményében,
emlékeztetve a Honvédelmi Minisztérium (HM)
vezetőjét az FKGP történelmi
hovatartozására. Zimányi így próbálta meg elérni:
vonják vissza azt a
miniszteri döntést, amellyel október 23-ai
hatállyal az ünnepre
tekintettel alezredessé léptették elő Szalay
Róbert történészt,
nyugalmazott őrnagyot.
        Történt mindez azok után, hogy Szalayt
kitüntetésre a HM
Rehabilitációs
Bizottságának az 1956-os fegyveres harcokban
részt vett Pongrátz
Gergely, az 56-os magyarok Világszövetsége elnöke
javasolta. "Az akkori
ülésen nem voltam jelen, így nem tudtam
megakadályozni a jelölést" —
magyarázta a HVG kérdésére Zimányi Tibor,
hozzátéve: e testület civil
szervezetek vezetőit tömöríti ugyan, titkára
azonban aktív katonatiszt,
elnöke pedig Homoki János, a Hm politikai
államtitkára. Utóbb
elhatárolódott a Szalay által képviselt
"szélsőséges fasiszta
nézetektől" az 56-os világszövetség elnöksége is,
Bokor Imre
nyugalmazott ezredes pedig még Szalay történészi
mivoltát, sőt egyetemi
diplomájának létét is kétségbe vonta.
        A viták célpontjában Szalay 1956 - a
forradalom igaz története
című
tanulmánya áll, amely Szálasi Ferencet mint
Európa védelmezőjét írja le,
aki a háború befejeztével koncepciós per áldozata
lett. Az első változat
1999-ben, az 56-os Magyarok Világtanácsa
kiadásában jelent meg, s
előszavát Bánkuty E. Géza, a szélsőségesen
jobboldali Szittyakürt című
lap egyik szellemi támogatója írta. Bánkuty
egyébként személyes jó
viszonyban van Lányi Zsolt kisgazda országgyűlési
képviselővel (tavaly
például Lányi Bánkuty vendégeként járt az
Egyesült Államokban), Szalay
pedig több-kevesebb rendszerességgel publikál a
Szittyakürtben is,
1997-ben e lapban nevezte például a Fideszt "az
ötödik hadoszlopnak a
nemzeti oldalon". Ez év elején a kötet újabb
változatban jelent meg;
ebből a szerző viszont már saját maga cenzúrázta
ki a főként Szálasira
vonatkozó egyes megállapításokat.
        Szalay Róbert, úgy tűnik, másban is
"fejlődőképesnek" bizonyult.
A forradalom magyarországi kutatóit általában
reformkommunistának tartó
történetíró 1950-ben önként állt katonának, majd
Tatabányán, az állami
tiszti továbbképző iskolán tanított. 1956.
október 23-án — saját
elmondása szerint — ő vezette a Kilián laktanya
ostromát, november 19-én
viszont megpróbál visszatérni a tatabányai tiszti
iskolába, majd miután
ez nem sikerül, a HM-ben jelentkezett. Ezt
követően — mint azt a
Napkelte című tévéműsorban a múlt hét végén
magyarázta "egzisztenciális
kényszerből" — aláírta az úgynevezett tiszti
nyilatkozatot, karhatalmi
tiszt, közkeletű nevén "pufajkás" lett, majd
1962-ben négy év börtönre
ítélték feljelentési kötelezettség elmulasztása,
fegyver- és
lőszerrejtegetés, illetve lopásra felbujtás
miatt.
        Szalay a rendszerváltást követően vetette
bele magát a történészi
szakmai és közéletbe, mégpedig úgy, hogy erős
jobboldali kritikával
illette az 1956-od forradalom magyarországi
kutatóit. Ezt tette egyebek
mellett már 1991 szeptemberében is, amikor az Új
Magyarország című
napilap hasábjain egy konferencia kapcsán a
Történelmi Igazságtétel
Bizottságot (TIB) történelemhamisítással vádolta.
Akkorról datálódnak a
Szalay korábbi pályafutását érintő kételyek is.
Pomogáts Béla irodalom
történész, a TIB akkori alelnöke az Új
Magyarország 1991. szeptember
9-ei számában egyebek mellett azt írta: "Szalay a
kommunista rendszer
áldozatának kívánja feltüntetni magát, s ilyen
címen kért egyrészt
katonai előléptetést, másrészt vezető beosztást a
honvédség egyik
intézményénél, kérelmét rendre elutasították az
illetékesek."
        A most alezredessé avanzsált történész —
aki saját művét
szerényen
"történelemtanárként" jegyzi — előléptetését
támogatók mindenesetre
védik mundérúk becsületét. Pongrátz Gergely
közleményében például úgy
ítéli meg, egyrészt a Szalay-féle műből mindössze
hét,
szövegkörnyezetből kiragadott sor gerjeszt vitát,
másrészt megvédi
Szalay 1956 utáni viselkedését. "Én hiszek a
damaszkuszi útban. Hiszem,
hogy Saulból lehet valaki Szent Pál. Azt azonban
nem szeretem, amikor
Szent Pál úgy viselkedik, mint Saul" — összegezte
véleményét Pongrátz.
Hasonló hit, úgy tűnik, az előléptető Szabó János
honvédelmi
minisztertől sem idegen. Ő ugyanis a múlt hét
végén még vizsgálatot
ígért az ügyben, majd egy nappal később a tárca
közölte: a HM
elhatárolódik ugyan "Szalay Róbert hazai és
külföldi publikációiban
korábban megjelent szélsőséges nézeteitől", az
előléptetés azonban a
jogszabályoknak megfelelően történt. A szolgálati
törvény egyébként
nyugállományú tiszteknél egyszeri előléptetést
tesz lehetővé, a
visszavonáshoz azonban fegyelmi büntetés
szükséges, e feltétel
nyugállományú tiszteknél viszont aligha
teljesíthető.
        A mostani helyzet, úgy tűnik, senkinek
sem jó. A HM kisgazda
vezetőinek
azért, mert kínos magyarázkodásra kényszerülnek,
ha igyekeznek
elhárítani a szélsőségesség vádját, a döntést
támadóknak pedig azért,
mert nem tudják elérni az előléptetés
visszavonását. Szalay sem
elégedett, a már idézett tévéinterjúban ugyanis
azt mondta:
"méltatlannak tartom, hogy csal alezredessé
léptettek elő..."

168 Óra, 2000.11.16. A Szálasi meg a Szalay - Francia Kiss
Mihálytól a nemzetvezetőig és tovább

Új alezredes új történelemszemlélettel. (Élet és Irodalom - 2000. november 24. Szálasi, a zsidótemető)
"Az alezredessé frissen előléptetett Szalay Róbert arról
értekezett az RTL Klub híradójában, hogy a fővárosi
zsidókat annak idején Szálasi Ferenc mentette meg a németek általi
elhurcoltatástól. .......
Szalay alezredes úr nagyvonalúan függetleníti magát a történelmi
tényektől."
T.Gy.

1120
A  Kis Újság jól szolgált...(Magyar Hírlap, 2000-11-20. Új vezérkari főnök a szárazföldi hadseregnél)
     Györössy Ferenc vezérőrnagy lesz a
     Magyar Honvédség szárazföldi
     vezérkari főnöke - közölte hétfőn
     újságírók előtt a honvédelmi miniszter.
     Szabó János tudatta: a NATO
     dél-európai parancsnoka felkérte
     Urbán Lajos altábornagyot a balkáni
     különleges katonai megbízotti poszt
     betöltésére; egy október 30-i
     bejelentés szerint Urbán tábornok lett
     volna a szárazföldi csapatok vezérkari
     főnöke.
....  Az úgynevezett Kis Újság-ügyről
     Szabó közölte: a minisztériumban
     lezajlott utóvizsgálat azt is
     megállapította, hogy 12 millió forint
     kifizetése ellenében összesen 79 cikk
     jelent meg a szóban forgó
     orgánumban. A HM januártól az
     eddiginél is nagyobb összegű
     pályázatot ír ki a kommunikációs
     feladatok ellátására - mondta a
     miniszter.

1125 MTI: Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - közgyűlés
Vasárnapi Hírek, 2000-11-26. Ellenzik a sorozást.
Magyar Hírlap, 2000-11-27. Magyar Hiradó  rovat 4.oldal .
" A HEL a családosok sorozása ellen "

56-osok sejtenek. (Népszabadság, 2000-11-27.  Az ’56-osok korrupciót sejtenek a honvédségi előléptetések mögött)
" Az ’56-os Magyarok Világszövetsége a Fővárosi Főügyészséghez fordult, annak vizsgálatát kérve, hogy Bánkuty Géza ezredessé és Szalay Róbert alezredessé történt előléptetésekor nem történt-e korrupció. A szervezet állítása szerint az előkészítésben részt vevő Bánkuty, Szalay, valamint Berki Mihály és Pongrátz Gergely, továbbá Homoki János honvédelmi államtitkár és Lányi Zsolt honvédelmi bizottsági elnök, kisgazda politikusok között személyi összefonódások fedezhetők fel.
Beadványában a szervezet többek között ismerteti, hogy Szalay főmunkatársa a Szittyakürt című, Amerikában szerkesztett, Bánkuty által is finanszírozott nyilas lapnak. amelyben folyamatosan dicsőítő cikkeket ír Bánkutyról és Pongrátzról, fia pedig Bánkuty internetes honlapján teszi ugyanezt.
Bánkuty finanszírozta Berkinek a forradalomról szóló könyvét is, amelyben a szerző Bánkuty hőstetteiről ír, majd ezek alapján az előléptetését kérte a magyar köztársasági elnöktől. Bánkuty egyébként szerintük több FKGP-vezetőt vendégül látott az Egyesült Államokban.
Szalay a forradalomról írt könyvében – amelyben Szálasit is dicsőítette – ugyancsak méltatta Bánkuty, Pongrátz és Berki állítólagos ’56-os hőstetteit. E kötet kiadását is az előszót jegyző Bánkuty finanszírozta, Pongrátz pedig az iskolaigazgatóknak egy körlevélben javasolta, hogy minősítsék tankönyvvé. Ezután a második kiadáshoz már Pongrátz is előszót írt, majd javasolta Szalay alezredesi előléptetését. A javaslatot Homoki János terjesztette elő – a Szabadságharcosok Alapítványt megkerülve – a honvédelmi miniszternek, aki először tagadta, majd a bizonyítékok nyilvánosságra kerülése után elismerte és indokoltnak tartotta az előléptetést.
          Munkatársunktól"

Back       HEL