Sajtószemle 2000.08.


Más is tudja: a jövő  Európa-szerte az általános  hadkötelezettség  megszüntetése  (Magyar Nemzet Magazin 2000. augusztus 12. Dr. Szabó Mária: Megoldás német és olasz módra.)
"Az 1990-es évek eleje óta egyre nő azok tábora, akik úgy gondolják: a hadkötelezettség napja leáldozott. A vita, amelynek lényege, hogy a hadsereg sorozott vagy  hivatásos állományból álljon – és amely  nemrégiben az SZDSZ  kezdeményezésére  Magyarországra is  begyűrűzött –, első  virágkorát 1996–97-ben élte Olasz- és  Németországban, miután  Belgiumot és Hollandiát  követően Franciaország is  deklarálta: áttér az  önkéntes haderőre.  Utoljára – de minden  bizonnyal nem utolsóként  – Olaszország „lépte át a  Rubicont”, amikor tavaly  ősszel eldöntötte: 2005-től „háború vagy különösen  veszélyes válsághelyzet idejéig szünetelteti” a  kötelező katonai szolgálatot.
 A XX. század utolsó évtizedének vitája a XXI. század kihívásainak  megfelelő haderőtípusról  még nem ért véget. Az ezredforduló csak  megerősítette: a jövő  Európa-szerte az általános  hadkötelezettség  megszüntetése. A  dilemma ma az európai  országok többségében inkább már csak a „mikor” kérdése."
"A dilemmára adott olasz  választ például  meghatározó módon  demográfiai okok,  pontosabban a születések számának az 1970-es években kezdődő  drasztikus csökkenése alapozta meg."
 
 

Sulky = durcás, rosszkedvű  (The Economist:  12-Aug-00, Central Europes sulky conscripts)
A cikk az új NATO-országok hadseregeinek problémáival foglalkozik. Példaként említi annak a részeg lengyel zászlós esetét, aki lelőtt egy sorkatonát egy balti tengerészlaktanyában. Csak meg akarta ijeszteni. Másik példája a magyarországi agyhártyagyulladás-járvány, valamint a tavalyi budapesti adatok: a sorozásra behívottaknak csak 5%-át hívják be katonának. Nagy a szakadék a gyengén kiképzett sorkatonák  és a hivatásos katonák között.

The Economist (Népszava, 2000.08.17. Martin József :Rosszkedvű sorkatonák Közép-Európában)
 A három új NATO-tag sorkatonai  állományának képzése túl alacsony  ahhoz, hogy harcképessé lehessen tenni  őket, erkölcsi szintjük alacsony, közülük  kevesen tanulják meg az ejtőernyő vagy  a modern fegyverek használatát,  többségük valójában csak olcsó  cselédmunkát lát el, mint például  latrinatisztítást vagy krumplihámozást.  Nagyjából így foglalható össze a neves  londoni hetilap, a The Economist  valamivel több mint féloldalas  beszámolója a lengyel, cseh és magyar  sorkatonák gondjairól.... A  beszámolónak az is inkább a felszínt  borzoló részéhez tartozik, hogy  Lengyelországban egy zászlós  lőfegyverével halálosan megsebesített  egy sorkatonát; állítólag a hivatásos tiszt  csak meg akarta ijeszteni bajtársát, s  nem vette észre, hogy a biztonsági zár  kioldódott: így volt vagy nem,  szándékosság vagy véletlen okozta-e a  tragédiát - tény, hogy az eset arra  ösztönzött sok lengyel fiatalt és  édesanyát, hogy helytelenítse a kötelező  sorkatonai szolgálatot, amint nem  gyarapodott a sorkatonai szolgálat  híveinek a száma Magyarországon sem a  fertőző agyhártyagyulladások idején. A  hetilap szerint sok magyart riasztott el a  súlyos betegség feltűnése a  laktanyákban...  A cseh feketepiacon  500 dollárért intézhető el a szolgálat  kikerülése, s van ilyen szélhámosság  Magyarországon is: van bizony, magam  nem olyan régen nyolcvanezer forintról  hallottam, amely összeg megfelelő  zsebbe kúszván megakadályozta, hogy a  fiatalurat holmi laposkúszással szekálják.  A lap úgy tudja, hogy a nagyjából  negyvenezer magyar sorkötelesnek talán  a negyedét mentik föl egészségügyi  okból. Akár pontosak e számok, akár  nem, a birminghami tudós alighanem jól  ismeri közegét; a beszámoló megemlíti  még, hogy a sorkatonai szolgálat  elkerülhető az egyetemmel, valamint  lelkiismereti okokból megtagadható: a  civil szolgálatot ma nagyjából ötezren  választják, míg a '90-es esztendőben  mindössze háromszázan tették ugyanezt.
...; a lengyelek azon  tűnődnek, hogy a sorkatonákat  lakóhelyük közelében állomásoztatnák,  mások arra gondolnak, hogy ötvözik a  hivatásos és a sorkatonai jelleget, ez így  viszonylag olcsóbb lenne, és azok is  örülhetnének, akik a nemzeti  elkötelezettség szempontjából fontosnak  tartják a szolgálatot.
 De e dilemmák aligha oldódnak meg  egyhamar, a mindenkori Svejkek  soknemzetiségű utódai addig még sok  krumplit hámozhatnak...

Régi vitézek. (Népszabadság, 2000-08-18. Doros Judit: Kenderesi vitézidézés kánikulában - Magyar katonák, harcosok, bajtársak első világtalálkozója)
 Két busz kanyarodik a kenderesi Horthy-kastélyhoz, mindegyikből idős emberek szállnak ki.
.... felharsan a katonai induló. Kezdetét veszi az augusztus 21-ig tartó rendezvénysorozat, a Magyar katonák, harcosok, bajtársak első világtalálkozójának kenderesi felvonása. Hétfőn a budai Várban, kedden a Dunakanyarban, szerdán pedig a katonai akadémián zajlottak ezt megelőzően a világtalálkozó eseményei. Pénteken a program szerint történelmi emlékhelyekre – a Corvin közbe, a Stomm Marcel Magyar Katonai Múzeumba – szombaton Kecskemétre, a harcászati repülőezredhez látogatnak majd el a veterán katonák, vasárnap pedig Szent István-napi ünnepségen vesznek részt. A szervezők azt ígérték: az egyes helyszíneken más-más élményt, hangulatot kínálnak majd az ország minden részéből, valamint Kanadából, az Egyesült Államokból, Argentínából, Angliából, Szlovákiából és Romániából idelátogató egykori ludovikás tiszteknek, a magyar királyi hadsereg ma is élő katonáinak, hagyományőrző szervezetek képviselőinek és családtagjainak.
Kenderesen Horthy Miklós, a volt kormányzó hadvezetői és tengernagyi erényeit méltatták a résztvevők. Miközben az előadók fehér tiszti egyenruhájukban a kormányzó dicső tetteit sorolták, a szervezők – köztük K. Horváth András, a Pro Libertate Alapítvány elnöke, annak felesége és vitéz Baranyi Mihály kenderesi polgármester – aggódva figyelték, amint egyre többen hajtják le fejüket a kertben rendezett ünnepség széksoraiban és sóhajtoznak egyre hangosabban a szikrázó déli napsütésben....
Az ünnepség végén, az árnyékos tornácon a kenderesi polgármester – akit tegnap egy Szent István-korabeli érme másolatával és diplomával tüntettek ki Horthy Miklós emlékének megőrzéséért – kisebb társaságban arról beszélt, hogyan ütötték 1996-ban vitézzé. Azt mondja, Jász-Nagykun-Szolnok megyében ő az egyetlen polgármester, aki vitézi rangot kapott. Büszke arra, hogy ezt a kitüntetést nem az apja után, elsőszülött fiúként örökölte, hanem Horthy hét évvel ezelőtti kenderesi újratemetésének megszervezéséért érdemelte ki a vitézi rendtől.
– A fiaimnak és azok fiainak azonban már örökül hagyhatom e rangot – teszi hozzá. ....– Istvánka vajon nős még? Azzal az angol asszonnyal él, akivel korábban is? – folytatja a kérdezősködést a férfi.
– Nem, azt hiszem, most egy indonéz felesége van – hangzik a válasz.
– Hát a gyerekei, a kormányzó dédunokái? Igazi Horthy-örökös, belevaló férfi van-e közöttük? – faggatózik tovább.
– Azt hiszem, nincs. Mind lányok – válaszolja a polgármester.
– Ez rettenetes – csóválja fejét a válasz hallatán az idős férfi, aztán tétován tiszteleg, alig észrevehetően bokázik is, majd elindul a busz felé, a többiek után.

Távolságtartás sorozásnál (Magyar Hírlap, 2000-08-21. Haszán Zoltán: Honvédségi bliccelők.)

Ugrásszerűen megnőtt a sorozástól távol maradók száma az utóbbi időben, ezért a szabálysértéseknél eljáró önkormányzatok szigorúbb fellépését kéri a honvédség. Különösen a nagyvárosokban lazul a fegyelem, tavaly Budapesten a fiatalok harmada igazolatlanul maradt távol a vizsgálatoktól. A rendőrségi elővezetés nem elrettentő hatású, csak minden kilencedik sikeres.
Egyre nagyobb számban próbálnak kibújni a fiatalok sorkatonai kötelezettségük alól úgy, hogy már a sorozáson sem jelennek meg. A kiküldött értesítések ellenére tavaly 33 ezren maradtak távol az orvosi vizsgálatoktól, kétharmaduk igazolatlanul. Különösen a nagyvárosokban lazul a fegyelem. Míg Tolnában a sorozásra invitáltaknak mindössze 0,21 százaléka nem jelent meg az idei első félévben igazolatlanul, addig a fővárosban ez az arány 22 százalék volt. Ugyanakkor Bács-Kiskunban tavasszal pótsorozás kellett elrendelni a sok hiányzó miatt.  A távol maradók számának növekedése köszönhető annak is, hogy bár az igazolatlan távol maradás szabálysértésnek minősül, nehéz érvényt szerezni a szankcióknak. Tavaly csak a fővárosban 4,5 ezer értesítést küldtek vissza a honvédségnek, mert a címzettet nem sikerült megtalálni. Tapasztalatok szerint az érintettek nagy része nem szívesen veszi át az ajánlott küldeményeket, ha kiderül, hogy az a honvédségtől jött.Ráadásul volt már olyan postás, akiről kiderült, hogy pénzért cserébe visszavitte az értesítést a címzett ismeretlen pecséttel.  A honvédség csak azokat tekinti igazolatlan hiányzóknak, akik bizonyíthatóan átvették az értesítést, mégsem jelentek meg. Ellenük Kladek András ezredes, a Honvéd Vezérkar Hadkiegészítési Csoportfőnökség helyettes vezetője tájékoztatása szerint minden esetben szabálysértési eljárást kezdeményeznek az önkormányzatoknál. Tavaly csak Budapesten nyolcezer szabálysértési eljárás indult, ebből hatezer végződött büntetéssel. A pénzbírság felső határát jelentő százezer forinttól azonban ezek az összegek messze elmaradnak. Szigorúbban veszik a bevonulóparancs semmibevételét. Itt a büntetések magasabbak, és a honvédség is kevésbé elnéző. Nyolc nap után a hadsereg már rendőrségi elővezetést is kérhet. Ennek ellenére a múlt heti bevonulásnál 170-en nem tettek eleget a parancsnak.  Sorozásnál a honvédség a harmadik sikertelen értesítés után kér rendőrségi elővezetést. Tavaly azonban Budapesten 121 kísérletből mindössze 14 volt sikeres. A rendőrség szinte csak akkor tudja bekísérni a szabálysértő fiatalt, ha ő nyit ajtót a rendőröknek.  Simon Tamás, Óbuda rendőrkapitánya lapunknak elmondta: az elővezetés nem ad erős jogosítványokat a rendőrségnek, nem adhatnak ki körözést sem. Márpedig ha valaki többször nem jelenik meg a sorozáson, akkor számíthat a rendőrök megjelenésére. A lakásba mi nem mehetünk be - tette hozzá a kapitány. A hatóság érkezése kiszámítható, mivel az elővezetés csak egyszeri alkalomra vonatkozik, a sorozás előtt néhány órával kopognak a rendőrök.  Kladek András mindezek ellenére úgy véli, hogy csak elodázni lehet a bevonulást, megúszni nem. Ha bizonyítani tudják, hogy a fiatal szándékosan nem jelent meg a sorozáson, akkor a sorkötelezettség felső korhatárát felemelhetik.

Olvasói szavazatok (Magyar Nemzet  Olvasói kérdés: Egyetért-e Ön a  sorkatonai szolgálat tervezett eltörlésével?
                    Igen, a jövőben "profi"
                    hadseregre lenne
                    szüksége az országnak.
                                     44%

                    Nem, szerintem szükseg
                    van a sorkatonai
                    szolgálatra.
                                    33%

                    Nem, de csökkentsék a
                    szolgálati időt.
                                     13%

                    Igen, de csak az
                    EU-csatlakozás után.
                                     10%

                            Összes voks 414
                         2000. 08. 24. - 2000. 08. 27.
 

BACK